2021 w sprzedaży internetowej: zmiany, nowości i perspektywy w Niemczech

22.01.2021

Sprzedawcy internetowi mogą przygotować się na różne zmiany prawne w 2021 r. W branży ecommerce będzie się działo: począwszy od nowych wyroków aż po zmiany ustaw i całkowicie nowe przepisy. W ramach przygotowania na te zmiany prezentujemy przegląd ważnych planów i nadchodzących w tym roku zmian.


Obniżka podatku VAT dobiegła końca

Z dniem 1 lipca 2020 r. w prawie podatkowym pojawiła się dość szczególna zmiana: obowiązujące stawki VAT w wysokości 7 i 19 procent zostały tymczasowo obniżone do 5 i 16 procent z powodu pandemii koronawirusa, a branża gastronomiczna skorzystała w niektórych obszarach z dalszej obniżki, która pozostanie w mocy do dnia 30 czerwca 2021 r. Zabieg ten miał na celu pobudzenie gospodarki poprzez niższe ceny końcowe. Jest to jednak tylko tymczasowe rozwiązanie, które przestało obowiązywać 31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. ponownie funkcjonują zwykłe stawki VAT. W chwili obecnej nie ma planów przedłużenia tych wyjątkowych regulacji. Sprzedawcy internetowi muszą wziąć to pod uwagę i dokonać odpowiednich zmian zarówno w ofercie (np. eBay/Amazon/sklep), ale również w swoich systemach, na przykład programach rachunkowości.


Nowe etykiety efektywności energetycznej

Różne urządzenia elektryczne muszą być wyposażone w etykiety zawierające informacje o efektywności energetycznej. Również tutaj na horyzoncie szykują się zmiany: W większości przypadków od 21 marca 2021 r. będzie obowiązywać stosowanie i prezentowanie nowych etykiet efektywności energetycznej. Urządzenie, takie jak pralka, obecnie o klasie efektywności A+++ w przyszłości znajdzie się najprawdopodobniej w klasie C, D lub E. W ramach tej zmiany nie tylko projekt etykiet zostanie zmodyfikowany, tak, że w przyszłości będą one np. zawierać kod QR, ale przeklasyfikowane zostaną same klasy efektywności energetycznej (EEK). Zmianie ulegną również metody pomiaru. Dodatkowo skala znów wróci do zakresu od A do G, a klasy A+, A++ i A+++ wyjdą z obiegu. 

Od 1 marca 2021 r. nowe etykiety będą obowiązywać dla zmywarek, pralek, pralko-suszarek, lodówek i zamrażarek, a także telewizorów i monitorów. Do 18 marca 2021 roku potrwa okres przejściowy. Od tej daty dozwolone będzie używanie tylko nowych etykiet. Natomiast nawet w okresie przejściowym należy zadbać o to, aby oba warianty etykiet były prezentowane jednocześnie. W przypadku lamp, nowe etykiety wejdą do użytku nieco później: od 1 września 2021 r. sprzedawcy internetowi będą musieli pamiętać o tym, że nowe etykiety trzeba będzie prezentować obok starych przez półtora roku.


Walka z oszustwami podatkowymi: reforma VAT w UE

UE chce zwalczać oszustwa związane z podatkiem VAT, upraszczając jednocześnie pobór podatku od sprzedaży przez Internet. Wymogi prawa unijnego są wdrażane w Niemczech za pomocą corocznej ustawy podatkowej, która jest uchwalana pod koniec każdego roku i wprowadza w życie najnowsze projekty prawa podatkowego.

Zmiany w tym zakresie będą miały wpływ w szczególności na handel transgraniczny. Dotychczas zależało to od krajowych progów dostaw obowiązujących w ramach rejestracji do celów podatkowych. W przyszłości będzie obowiązywał jednolity minimalny próg w wysokości 10 000 euro, mający w zależności od sprzedawcy zastosowanie do wszystkich odpowiednich sprzedaży do innych krajów UE. W przypadku przekroczenia tego limitu sprzedaż będzie musiała zostać opodatkowana na warunkach obowiązujących w danym kraju przeznaczenia.

W związku z tym w przyszłości znacznie więcej sprzedawców będzie musiało płacić podatek od swojej sprzedaży za granicą. Proces ten będzie również w przyszłości standaryzowany: Na nowo zostanie utworzony tzw. system One Stop Shop (OSS). Sprzedawcy będą mogli zgłaszać i odprowadzać swój podatek VAT centralnie poprzez Federalny Centralny Urząd Skarbowy w Niemczech. W związku z tym czasochłonna rejestracja w innych krajach UE nie będzie już konieczna. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

Tego dnia zniesione zostanie również zwolnienie z podatku VAT do 22 euro dla dostaw towarów z krajów trzecich. Oznacza to, że podatek VAT od importu będzie pobierany od pierwszego centa.


Zmiany w niem. ustawie o bateriach i akumulatorach oraz ustawie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany w obrębie ustawy o bateriach i akumulatorach. Dotyczą one głównie producentów lub dystrybutorów akumulatorów. Sprzedawcy internetowi zazwyczaj nie są ani jednymi ani drugimi, więc te zmiany ich nie dotyczą: obowiązek przekazywania informacji pozostaje bez zmian. Ostrożność jest tu jednak wskazana: gdy sprzedawca oferuje baterię lub akumulator na rynku niemieckim po raz pierwszy, na przykład dlatego, że otrzymał go z zagranicy, podlega obowiązkom producenta. To samo dotyczy sytuacji, gdy sprzedawca celowo lub przez zaniedbanie oferuje baterie lub akumulatory producentów, którzy nie dokonali odpowiedniego zgłoszenia. Nowe regulacje sprawiają, że obowiązek zgłaszania przekształca się w pełny obowiązek rejestracyjny. W przyszłości ewidencja baterii i akumulatorów będzie prowadzona w formie ewidencji producentów przez fundację ear.

Również w obrębie ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym szykują się zmiany. Prawdopodobnie będą one obowiązywać w praktyce dopiero w 2022 r. Przykładowo omawiane są nowe obowiązki informacyjne względem urządzeń elektrycznych zasilanych baterią i oczekuje się także zmian w odniesieniu do obowiązku zbierania takiego sprzętu. Prawdopodobnie zmiany będą jednak w szczególności dotyczyć marketplace’ów: projekt nowej ustawy tzw. ElektroG3 przewiduje rozszerzenie ich obowiązków. Będą oni musieli regularnie sprawdzać produkty oferowane na ich marketplace’ach przez sprzedawców zewnętrznych. W przypadku naruszeń mają grozić grzywny.


Rozporządzenie o e-prywatności oraz TTDSG

Wygląda na to, że rozporządzenie o e-prywatności to prawdziwie niekończąca się opowieść. Przepisy europejskie, które na nowo uregulują kwestie związane z obsługą ciasteczek, tak naprawdę powinny wejść w życie razem z RODO. Na dzień dzisiejszy nadal nie jest to obowiązujące prawo. Niedawno wniesiona przez Niemcy propozycja również nie została przeforsowana. Na razie nie wiadomo więc, co dalej. Kwestia ciasteczek jest jednak między innymi tematem bezpośrednio związanym również z realiami niemieckimi. Istnieje projekt tzw. ustawy TTDSG, czyli ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach. Oprócz zgody na wykorzystanie plików cookie prawdopodobnie będą istniały zasady dotyczące urządzeń takich jak asystenci głosowi, którzy będą przeznaczeni do odsłuchu, a dodatkowo uregulowane ma zostać korzystanie z danych dotyczących lokalizacji. Rozpatrzenie projektu ustawy przez Rząd Federalny było planowane na koniec grudnia 2020 roku.


Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH): obowiązek udzielania informacji o gwarancjach producentów

Prawdopodobnie w 2021 r. pojawi się kilka godnych uwagi i owocnych w skutkach wyroków. Dla sprzedawców internetowych są one bardzo ważne: tam, gdzie wiele ustaw zawiera stosunkowo ogólne stwierdzenia, wyroki często nadają kierunek postępowania odnośnie ważnych szczegółów. Przykładowo 11 lutego 2021 r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) ogłosi swój wyrok w sprawie obowiązku udzielenia przez sprzedawców informacji dotyczących gwarancji oferowanych przez producentów. Jest to złożona kwestia, w której wyrok sądu najwyższego zapewnia wysoki stopień pewności prawa, zwłaszcza że wcześniejsze wyroki sądów głównie okręgowych różniły się pod względem obowiązku i zakresu informacji. Sprawa dotyczy tutaj konkretnie sprzedawcy, który na stronie szczegółów produktu umieścił link do instrukcji producenta. Zawierała ona również informacje dotyczące gwarancji – nie były one jednak kompletne. Teraz chodzi więc o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wpływa to na sprzedawcę.


Limited & Co. – czyli brexit

Zjednoczone Królestwo z dniem 1 lutego 2020 r. przestało być członkiem UE, chociaż w 2020 r. nadal obowiązywały ustalenia przejściowe. Okres przejściowy zakończył się 31.12.2020 r. Ale co dalej? Handel międzynarodowy, dostawcy, podatki i cła, zatrudnienie i prawo spółek – to, co dzieje się z Wielką Brytanią ma wielowymiarowe konsekwencje i to nie tylko ze względu na formę prawną Limited (Ltd.).


Żegnaj dyrektywo o sprzedaży konsumenckiej: zakup towarów i treści cyfrowe

Chociaż zmiany te będą istotne dopiero w 2022 r., już w 2021 r. będą się uwidaczniać: do 1 lipca 2021 r. niemiecki ustawodawca musi wdrożyć tzw. dyrektywę o sprzedaży towarów oraz dyrektywę o treściach cyfrowych. Dyrektywa będzie stosowana od 1 stycznia 2022 r. W tym dniu zostanie również uchylona dyrektywa o sprzedaży konsumenckiej. Sprzedawców internetowych czeka więc kilka zmian, na przykład w odniesieniu do prawa gwarancyjnego i klasyfikacji umów o treściach cyfrowych.


Grzywny za naruszenie obowiązków informacyjnych: wdrożenie dyrektywy Omnibus

Ostatecznie również te regulacje będą istotne dopiero w połowie 2022 roku: Tak zwana dyrektywa Omnibus reguluje na nowo różne obszary ecommerce. Zaczyna się nieszkodliwie, a mianowicie od tego, że w przyszłości numer faksu nie będzie już figurował w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Nowe przepisy w zakresie obowiązków informacyjnych będą bardziej intensywne: w szczególności marketplace’y będą zmuszone do informowania konsumentów o czynnikach rankingowych, takich jak fakt, czy sprzedawca jest przedsiębiorcą, czy osobą prywatną. Oprócz specjalnego przepisu dotyczącego reklamy z udziałem influencerów, również w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji UWG pojawią się nowe regulacje. Dotyczą one np. czarnej listy, która zawiera zbiór nieuczciwych praktyk biznesowych. Zostanie do niej dodane np. wprowadzanie konsumentów w błąd co do autentyczności opinii konsumentów.

Takie naruszenie interesów konsumentów odnoszące się do sprzedaży transgranicznej może być w przyszłości karane grzywną. Konsumenci będą mieć również prawo do odszkodowania, jeżeli sprzedawca zachowa się nieuczciwie, wskutek czego konsument zostanie poszkodowany. To, jak tak naprawdę przyszła sytuacja prawna tych stosunków będzie się rozwijać, okaże się w najbliższych miesiącach. Niemieckie ustawy transponujące nadal znajdują się obecnie w fazie projektowej.


Więcej artykułów o zmianach w 2021 roku: