Unikaj blokady listingów i już teraz wprowadź numer rejestracyjny LUCID (i inne) w koncie Amazon: Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (EPR)

20.12.2021

Począwszy od 2022 roku, jeśli sprzedajesz we Francji lub Niemczech, Amazon będzie zobowiązany do potwierdzenia, że Twoje działania są zgodne z przepisami Extended Producer Responsibility (EPR) w kraju, w którym prowadzisz sprzedaż. W związku z tym Amazon będzie gromadzić i potwierdzać numery rejestracyjne EPR. Przeczytaj poniższy artykuł, aby uniknąć blokady listingów!

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (EPR) polega przede wszystkim na wprowadzeniu przez sprzedawcę numeru rejestracyjnego EPR na koncie Amazon. Jeśli sprzedajesz w Niemczech lub we Francji, najlepiej już teraz dodaj numer rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) do portalu zbierania EPR w Seller Central. Numer rejestracji opakowań w Niemczech (LUCID), a od 2022 r. dla WEEE w Niemczech i wszystkich kategorii produktów EPR we Francji.


Niemcy

Amazon będzie prawnie zobowiązany do zawieszenia listingów niezgodnych z wymogami w ramach kategorii produktów EPR.

Opakowania, zarówno pierwotne (tj. opakowania produktów), jak i wtórne (tj. opakowania wysyłkowe) – od 1 lipca 2022 r.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) – od 1 stycznia 2023 r. (listingi z elektroniką).


Francja

Jeśli sprzedajesz produkty podlegające EPR na amazon.fr klientom z adresem wysyłki we Francji, ale nie podasz Amazonowi ważnego numeru rejestracyjnego EPR odpowiadającego produktom podlegającym EPR, Amazon domyślnie wpłaci w Twoim imieniu odpowiednie składki ekologiczne EPR na rzecz organizacji odpowiedzialnych producentów i odzyska te kwoty od Ciebie.


Jakie są moje zobowiązania w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta?

EPR to polityka środowiskowa nakładająca na stronę, która jako pierwsza wprowadza produkt objęty EPR do kraju (zwaną również „producentem”) odpowiedzialność za złagodzenie wpływu na środowisko jej produktu w całym cyklu życia od projektu do końca życia (w tym: zbieranie odpadów, przetwarzanie i odbiór przez klienta).

Oprócz rejestracji, należy zadeklarować sprzedaż (produktów objętych różnymi kategoriami EPR) i wpłacić składki ekologiczne na rzecz odpowiedniej Organizacji Odpowiedzialności Producentów za odpowiedni okres sprawozdawczy. Ponadto, w przypadku określonych produktów objętych EPR trzeba zapewnić klientom możliwość odbioru (Take-Back Program).


Dodaj swój numer rejestracyjny EPR na portalu gromadzenia EPR w Centrum Sprzedawcy:


Obecnie można dodać jedynie numer LUCID dla opakowań w Niemczech. Mimo że musisz być zarejestrowany, jeśli sprzedajesz produkty w innych kategoriach produktów EPR, nie możesz jeszcze przesłać numeru rejestracyjnego w Seller Central. Będziemy informować Cię na bieżąco, kiedy będziesz mógł złożyć dodatkowe numery rejestracyjne dla innych kategorii EPR lub krajów.