Amazon opóźnia wypłaty dla starszych kont sprzedawców – co warto wiedzieć?

8.06.2024

W ostatnich miesiącach wielu sprzedawców na platformie Amazon mogło zauważyć zmiany w polityce wypłat środków ze sprzedaży. Szczególnie dotyczy to starszych kont sprzedawców założonych przed 2016 rokiem. Dla tych, którzy obawiają się skutków nowej polityki, istnieje możliwość napisania maila do Amazon, co może pomóc w wydłużeniu terminu wprowadzenia zmian. Poniżej przedstawiamy, na czym polega ta zmiana, jak napisać maila i jakie opcje mają sprzedawcy, aby dostosować się do nowych zasad.


Wprowadzenie do nowej polityki wypłat

Amazon wprowadził nową politykę wypłat, która opiera się na dacie dostarczenia zamówienia, a nie na dacie sprzedaży. Oznacza to, że środki ze sprzedaży będą wypłacane z opóźnieniem, licząc od dnia dostarczenia zamówienia do klienta, a nie od momentu złożenia zamówienia.


Standardowe zasady wypłat

Standardowa zasada wypłat, znana jako „TT+7”, oznacza, że środki ze sprzedaży zostaną wypłacone po upływie 7 dni od daty dostarczenia zamówienia.

Przykład:

  • Jeśli sprzedawca sprzeda produkt 1 stycznia, a dostawa zostanie zrealizowana 6 stycznia, środki ze sprzedaży będą dostępne do wypłaty od 14 stycznia.


Powody opóźnień w wypłatach

Amazon tłumaczy opóźnienia w wypłatach koniecznością zapewnienia, że sprzedawcy mają wystarczające środki na pokrycie ewentualnych zwrotów, gwarancji lub zwrotów środków.


Możliwość odroczenia wprowadzenia zmian

Sprzedawcy, którzy obawiają się skutków wprowadzenia tej zmiany, mogą skontaktować się z Amazonem pod adresem e-mail:

eu-uk-reserve-policy-extension@amazon.co.uk

Mogą w ten sposób uzyskać opcję odroczenia wprowadzenia zmian do 30 września 2025 roku. Warto jednak pamiętać, że nie ma gwarancji, że Amazon przychyli się do takiego wniosku, ale jest to warte spróbowania, szczególnie dla tych, którzy od lat przyzwyczaili się do szybszych wypłat środków.


Wyjątkowa sytuacja starszych kont

Nowsze konta sprzedawców od samego początku muszą czekać na swoje wypłaty zgodnie z nową polityką i dostosowały swój cashflow do tych warunków. Starsi sprzedawcy, którzy byli przyzwyczajeni do wcześniejszych wypłat, mogą mieć z tym problem. Opcja odroczenia wprowadzenia zmian daje im szansę na dostosowanie swojego cashflow do nowych realiów przez dodatkowe kilka miesięcy lub nawet rok.


Niebezpieczeństwa związane z uzależnieniem od jednego kanału sprzedaży

Uzależnienie się od jednego kanału sprzedaży, takiego jak Amazon, niesie ze sobą wiele ryzyk. Platforma ta jest znana z częstych blokad kont lub listingów, co może spowodować nagły i znaczący spadek przychodów. Amazon może zawiesić konto sprzedawcy z różnych powodów, takich jak naruszenia zasad, skargi klientów, czy problemy z jakością produktów. Blokady te często są wprowadzane bez wcześniejszego ostrzeżenia, co może zaskoczyć sprzedawców i wpłynąć negatywnie na ich biznes.

Dodatkowo, zmieniające się polityki Amazon, jak ta dotycząca wypłat, mogą skomplikować zarządzanie płynnością finansową. Sprzedawcy, którzy polegają wyłącznie na Amazonie, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, gdy dochodzi do zmian w polityce wypłat czy nieoczekiwanych blokad kont.

Dlatego ważne jest, aby sprzedawcy dywersyfikowali swoje kanały sprzedaży, co pozwala zmniejszyć ryzyko i zwiększyć stabilność finansową. Posiadanie kont na innych platformach sprzedażowych, własny sklep internetowy czy sprzedaż poprzez media społecznościowe mogą być skutecznymi strategiami dywersyfikacji. Uniezależnienie się od jednego kanału pozwala lepiej zarządzać ryzykiem i zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zmianami i blokadami.


Zalecenia dla sprzedawców

Mimo możliwości odroczenia zmian, zalecamy również poszukiwanie innych kanałów sprzedaży, aby uniezależnić swój cashflow od Amazon. Dywersyfikacja kanałów sprzedaży może pomóc w stabilizacji finansów i zmniejszeniu ryzyka związanego z opóźnieniami w wypłatach.


Wnioski

Zmiana polityki wypłat na Amazonie jest istotna, zwłaszcza dla starszych kont sprzedawców. Przesunięcie terminu wypłaty środków może wpływać na płynność finansową sprzedawców, dlatego warto być świadomym nowych zasad i skorzystać z możliwości odroczenia ich wprowadzenia, jeśli to konieczne.

Sprzedawcy powinni monitorować swoje konta i, w razie potrzeby, kontaktować się z Amazonem, aby uzyskać wsparcie w dostosowaniu się do nowych wymogów. Jednocześnie warto rozważyć inne kanały sprzedaży, aby zabezpieczyć swój biznes przed nieprzewidzianymi zmianami w polityce Amazon.