Amazon pod ostrzałem: Komisja Europejska intensyfikuje kontrolę nad algorytmami rekomendacyjnymi i przejrzystością reklam

11.07.2024

W zeszły piątek Komisja Europejska skierowała do Amazona kolejne wezwanie do przedstawienia informacji (RFI) w ramach przepisów unijnego aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA). To kolejne działanie wskazuje na rosnącą uwagę, jaką unijni regulatorzy poświęcają gigantowi e-commerce, szczególnie w zakresie systemów rekomendacyjnych, przejrzystości reklam oraz środków oceny ryzyka.


Tło i kontekst regulacyjny

Poprzednie wezwania Komisji, skierowane do Amazona, dotyczyły przede wszystkim oceny ryzyka i działań zapobiegawczych w zakresie rozpowszechniania nielegalnych produktów oraz ochrony praw podstawowych, w tym w odniesieniu do systemów rekomendacyjnych. Łącznie Amazon otrzymał trzy wezwania do przekazania informacji: jedno w listopadzie ubiegłego roku, kolejne w styczniu oraz ostatnie w lipcu tego roku. Te działania mają na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami DSA, które obejmują szeroki zakres standardów zarządzania, w tym moderację treści i walkę z ryzykiem związanym ze sprzedażą nielegalnych towarów.


Skupienie na transparentności algorytmów i reklam

Jednym z kluczowych obszarów, na które Komisja zwróciła uwagę w najnowszym wezwaniu, jest przejrzystość systemów rekomendacyjnych Amazona oraz ich parametry. W ramach tego wezwania Amazon został poproszony o szczegółowe informacje na temat środków podjętych w celu zapewnienia przejrzystości systemów rekomendacyjnych, w tym zastosowanych czynników wejściowych, cech, sygnałów, informacji i metadanych. Dodatkowo, Komisja wymaga od Amazona przedstawienia informacji na temat możliwości oferowanych użytkownikom w zakresie rezygnacji z profilowania w tych systemach.

Drugim istotnym elementem jest utrzymywanie repozytorium reklam – wymóg, który dla dużych platform, takich jak Amazon, jest obowiązkowy w ramach DSA. Komisja domaga się bardziej szczegółowych informacji dotyczących projektu, rozwoju, wdrożenia, testowania i utrzymania interfejsu online Biblioteki Reklam Amazon Store oraz dokumentów wspierających raport oceny ryzyka.


Termin odpowiedzi i potencjalne konsekwencje

Amazon ma czas do 26 lipca, aby dostarczyć wymagane informacje. Komisja na podstawie otrzymanych odpowiedzi podejmie dalsze kroki, które mogą obejmować formalne wszczęcie postępowania zgodnie z artykułem 66 DSA. Niezadowalająca odpowiedź na wezwanie może sama w sobie prowadzić do sankcji, w tym kar finansowych, które w przypadku naruszenia unijnych przepisów mogą sięgać nawet 6% globalnych rocznych przychodów. W kontekście wyników finansowych Amazona za 2023 rok, wynoszących 574,8 miliarda dolarów, potencjalne ryzyko regulacyjne dla firmy liczone jest w miliardach dolarów.


Reakcje i dalsze kroki

W odpowiedzi na wezwanie, rzecznik Amazona poinformował w wywiadzie dla Techcrunch, że firma analizuje żądanie Komisji i współpracuje z nią w tym zakresie. Amazon podkreślił, że dzieli cel Komisji, jakim jest stworzenie bezpiecznego, przewidywalnego i zaufanego środowiska zakupowego. Firma inwestuje znaczne środki w ochronę swojego sklepu przed nieuczciwymi działaniami, nielegalnymi treściami oraz w tworzenie zaufanego doświadczenia zakupowego. „Budujemy na tym solidnym fundamencie, aby zapewnić zgodność z wymogami DSA,” dodał rzecznik Amazona.


Wnioski i perspektywy

Intensywna kontrola ze strony Komisji Europejskiej nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie dużych platform internetowych oraz ich potencjalny wpływ na użytkowników. Działania te są częścią szerszej strategii UE, mającej na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności cyfrowych gigantów, co jest kluczowe dla ochrony praw konsumentów oraz utrzymania zaufania do rynków cyfrowych.

Dla Amazona, jak i innych dużych platform, przestrzeganie tych regulacji nie tylko wiąże się z koniecznością wprowadzenia nowych procedur i systemów, ale również z ryzykiem poważnych sankcji finansowych w przypadku ich naruszenia. Niezależnie od tego, jak zakończą się obecne działania Komisji, jedno jest pewne – transparentność i odpowiedzialność cyfrowa pozostaną kluczowymi tematami w dyskusji o przyszłości regulacji cyfrowych w Europie.


Potencjalne implikacje dla sprzedawców

Dla sprzedawców korzystających z platformy Amazon, zwiększona kontrola regulacyjna może mieć kilka ważnych implikacji:

  1. Większa przejrzystość systemów rekomendacyjnych – Zmiany w algorytmach rekomendacyjnych mogą wpłynąć na widoczność produktów. Sprzedawcy mogą potrzebować dostosować swoje strategie marketingowe, aby lepiej wykorzystać nowe mechanizmy rekomendacji. Transparentność systemów rekomendacyjnych oznacza, że sprzedawcy będą mogli lepiej zrozumieć, jak działa algorytm, i w jaki sposób mogą optymalizować swoje oferty, aby zwiększyć widoczność i sprzedaż.
  2. Zwiększone wymagania dotyczące przejrzystości – Nowe przepisy mogą wymagać od sprzedawców większej transparentności w zakresie reklam i danych. Może to oznaczać konieczność bardziej szczegółowego dokumentowania kampanii reklamowych i udostępniania większej ilości danych dotyczących sprzedaży i użytkowników.
  3. Rygorystyczne działania przeciwko nielegalnym produktom – Amazon będzie musiał wdrożyć bardziej zaawansowane mechanizmy identyfikacji i usuwania nielegalnych produktów. Sprzedawcy muszą być przygotowani na bardziej skrupulatne kontrole i potencjalnie surowsze kary za naruszenia.
  4. Zwiększona odpowiedzialność za treści – Sprzedawcy będą musieli bardziej dbać o zgodność swoich produktów i treści z unijnymi regulacjami, aby uniknąć ryzyka wycofania ich z platformy.
  5. Możliwości optymalizacji sprzedaży – Dzięki zwiększonej przejrzystości systemów rekomendacyjnych, sprzedawcy będą mogli lepiej zrozumieć, jak działają algorytmy Amazona. Pozwoli to na bardziej efektywne dostosowanie strategii sprzedażowych i marketingowych, co może prowadzić do lepszego pozycjonowania produktów, a tym samym do zwiększenia sprzedaży. Transparentność systemów daje sprzedawcom narzędzia do lepszego przewidywania i reagowania na zmiany algorytmów, co może przynieść wymierne korzyści w kontekście konkurencji na platformie.

W efekcie, sprzedawcy powinni uważnie śledzić zmiany w politykach Amazona i dostosowywać swoje działania, aby sprostać nowym wymaganiom. To może być także okazja do poprawy jakości oferowanych produktów i zwiększenia zaufania konsumentów.