Zbyt wysoki wskaźnik wadliwości faktur (invoice defect rate) u sprzedawców na Amazon – zagrożenie blokady konta!

22.02.2021

Amazon nakłada na swoich sprzedawców różne obowiązki i zasady – dotyczy to również fakturowania transakcji B2B na platformie sprzedażowej. Zgodnie z tą zasadą w przypadku sprzedaży dla klientów Amazon Business sprzedawcy „w ciągu jednego dnia roboczego po potwierdzeniu wysyłki dla zamówienia muszą wystawić fakturę z podatkiem VAT dla każdego zamówienia” – podaje portal sprzedawców Amazon

Amazon regularnie sprawdza przestrzeganie tego wymogu na podstawie tzw. wskaźnika wadliwości faktur (invoice defect rate). W przypadku wielu sprzedawców wskaźnik wydawał się być ostatnimi czasy zbyt wysoki i prawdopodobnie również błędnie obliczony, co z kolei spowodowało rosnące obawy przed zablokowaniem konta. Udało się jednak rozwiać wątpliwości. Jak wyjaśnił nam jeden z rzeczników Amazon.de, był to krótkotrwały błąd techniczny. Został on już naprawiony i nie powoduje obecnie żadnych nieprawidłowości. 


Czym jest wskaźnik wadliwości faktur na Amazon?

Od 20 marca 2020 r. sprzedawcy będą zobowiązani do proaktywnego dodawania faktur w Seller Central dla wszystkich zamówień złożonych przez klientów Amazon Business. Wskaźnik wadliwości faktur mierzy stopień zadowolenia klientów ze sposobu wystawiania faktur przez sprzedawców. Wskaźnik ten „stanowi odsetek zamówień, dla których faktura nie została dodana do północy pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym została potwierdzona wysyłka”, czytamy w wyjaśnieniu dot. tego wskaźnika w sekcji FAQ. Jest on jednak „obliczany tylko dla zamówień utworzonych w ciągu 7-dniowego okresu, który rozpoczął się 2 tygodnie wcześniej”. Wskaźnik ten można zobaczyć w centrum sprzedawcy Seller Central w punkcie menu „Account Health” („zdrowie konta” – obszar dotyczący wydajności sprzedawcy i jakości obsługi klienta).

Zgodnie z zaleceniami Amazon wskaźnik nie powinien przekraczać pięciu procent. Nawet jeśli obecnie jest wyższy, nie stanowi to problemu. Od 5 kwietnia 2021 roku sytuacja będzie jednak wyglądać inaczej. Dla partnerów sprzedażowych zacznie obowiązywać granica wskaźnika na poziomie 5 procent. „Brak osiągnięcia tego celu wydajności może skutkować dezaktywacją konta”, informuje Amazon na swojej stronie pomocy.

To właśnie perspektywa możliwego zablokowania konta postawiła sprzedawców w stan gotowości. Na forach sprzedawców pojawiają się informacje o wskaźnikach sięgających w niektórych przypadkach nawet 50 procent, choć sprzedawcy twierdzą, że wszystkie faktury zostały dodane poprawnie. 


Czy mogę wysyłać faktury e-mailem zamiast je wgrywać?

Nie. Faktury wysłane e-mailem są uznawane za niewystawione i będą miały negatywny wpływ na wskaźnik wadliwości faktur. Większość systemów ERP dla e-commerce, takich jak np. Plentymarkets, już obsługuje wgrywanie i zautomatyzowany upload faktur do Amazon.


Przyczyną zbyt wysokich wskaźników jest prawdopodobnie błąd techniczny 

Na ustalenie wskaźnika ma wpływ moment dodania faktury. Obecnie Amazon przewiduje, że wysyłka zamówienia zostanie potwierdzona np. w poniedziałek między godz. 00:01 a 23:59, w związku z czym faktura za to zamówienie musiałaby być dodana do 23:59 we wtorek, co dotyczy dni powszednich. W przypadku otrzymania potwierdzenia wysyłki w piątek, fakturę należy udostępnić w poniedziałek. Zgodnie z relacjami niektórych sprzedawców Amazon przyznał się do błędu technicznego, który najprawdopodobniej jest powodem nieprawidłowego pomiar okresu czasu na napływanie faktur.

Niezależnie od błędnych obliczeń, większość sprzedawców aktywnych na Amazon uważa nową granicę pięciu procent za problematyczną, ponieważ nadal pozostaje obawa, że z powodu nawet niewielkiego opóźniania w dodaniu faktury, ewentualnie również z winy samego sprzedawcy, konto zostanie natychmiast zablokowane. Niepokojący jest również fakt, że odblokowanie takiego konta wcale nie musi nastąpić od razu jak pokazuje wieloletnie doświadczenie sprzedawców. 


Koniecznie przeczytaj: