„Bezczelne czy uzasadnione”: Klient z Niemiec chce zwrotu ceny zakupu wraz z kosztami wysyłki. Klient z Niemiec chce otrzymać kolejną etykietę zwrotną za niekompletny zwrot.

17.12.2023

W naszej serii „Bezczelne czy uzasadnione” przyglądamy się roszczeniom i pytaniom konsumentów, klientów i pracowników. Zaczniemy od następującej sytuacji: Klient z Niemiec chce zwrotu ceny zakupu wraz z kosztami wysyłki.


1. Wadliwy produkt i Klient z Niemiec, który chce zwrotu ceny zakupu wraz z kosztami wysyłki

Chodzi o kolejny przypadek z prawa rękojmi: Klient zamawia u sprzedawcy wiertarkę. Po krótkim czasie ulega ona awarii, która uniemożliwia jej użytkowanie. Klient niezwłocznie zgłasza usterkę sprzedawcy. Ten natychmiast przyznaje się do wady i informuje Klienta, że w tym modelu problem ten występował już wcześniej i jest to wyraźna wada. Naprawa nie jest możliwa, a nowa dostawa będzie możliwa dopiero za jakiś czas, ponieważ obecnie występują trudności w dostawach od producenta. Dlatego od razu proponuje zwrot pieniędzy. Klient z wdzięcznością przyjmuje to szybkie rozwiązanie. Jednak krótko potem odkrywa, że zwrócono jej tylko cenę zakupu. Koszty wysyłki w wysokości 4,99 euro zatrzymał dla siebie sprzedawca.

Teraz zwraca się do sprzedawcy z żądaniem zwrotu również kosztów wysyłki. Czy słusznie?


Zasada: Obowiązki sprzedawcy przy wadzie rzeczy

Wady mogą szybko zepsuć radość z zakupu. Jednak prawo w tej kwestii jest dość jasne: Jeśli wystąpi wada, strona sprzedająca po prostu nie wywiązała się ze swoich obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Z umową kupna-sprzedaży sprzedawca zobowiązał się do przekazania rzeczy wolnej od wad. Zatem jest zrozumiałe, że sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za wady towaru.

Ale co oznacza odpowiedzialność? W wielu przypadkach oznacza to, że klient powinien być postawiony tak, jakby wady nie było. To znaczy, że idealnie po rozwiązaniu sprawy gwarancyjnej powinien mieć w rękach produkt wolny od wad. Jednak różne przyczyny mogą prowadzić do tego, że nie dochodzi do nowej dostawy lub naprawy.

Jeśli strona sprzedająca odmówi wykonania rękojmi, klient może na przykład odstąpić od umowy. W takim przypadku umowa jest rozwiązywana, co oznacza, że oprócz ceny zakupu należy również zwrócić koszty wysyłki.


Podsumowanie: Klient ma prawo domagać się zwrotu kosztów wysyłki

Sprzedawca przyznał się do wady, obie strony zgodziły się na odstąpienie od umowy. Inaczej trudno ocenić ofertę sprzedawcy. Zatem Klient ma prawo domagać się zwrotu kosztów wysyłki. Ściśle mówiąc, mogłaby nawet zażądać od sprzedawcy odbioru uszkodzonego urządzenia. Jej żądanie jest więc uzasadnione. Najlepiej, aby skontaktował się ze sprzedawcą.


2. Wadliwy produkt i Klient z Niemiec, który chce otrzymać kolejną etykietę zwrotną za niekompletny zwrot towaru.

Klient zamawia w sklepie internetowym nożyczki. Po krótkim czasie rozpadają się one. Wkręt, który łączył obie części, miał wadę materiałową. Klient od razu kontaktuje się ze sprzedawcą, który potwierdza zaistnienie wady. Klient ma odesłać uszkodzone nożyczki i natychmiast otrzymać nowe.

Sprzedawca udostępnia etykietę zwrotną. W paczce od Klienta znajdzie natomiast tylko połowę pary nożyczek. Kontaktuje się z Klientem, który przyznaje, że był niedbały i brakująca połowa nożyczek, nadal jest u niej. Sprzedawca prosi o odesłanie zapomnianej pary nożyczek. „Chętnie”, pisze Klient. „Jeśli tylko dostarczycie mi jeszcze jedną bezpłatną etykietę zwrotną”. Bezczelne czy uzasadnione?


Zasada

Za wady rzeczy odpowiada sprzedawca W przeciwieństwie do zasad prawa odstąpienia od umowy, przedsiębiorstwa nie mogą w przypadku występowania wady ustalać, kto powinien ponieść koszty zwrotu wadliwej rzeczy. Ponieważ wada rzeczy zawsze oznacza naruszenie umowy kupna-sprzedaży, przedsiębiorstwo musi pokryć wszystkie związane z tym koszty, w tym zwrot.

Pozostaje pytanie: Kto ponosi koszty przesyłki, gdy jeszcze nie wiadomo, czy rzeczywiście chodzi o wadę rzeczy? Paragraf 475 Abs. 6 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) reguluje, że konsumenci mogą żądać od przedsiębiorstw zaliczki na koszty wysyłki. Jeśli po kontroli okaże się, że jednak nie ma wady, koszty wysyłki w obie strony ponosi klient.


Podsumowanie

Czy niedbały klient musi zapłacić dodatkowe koszty drugiej etykiety zwrotnej? Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć: Nożyczki nadal są wadliwe, więc sprzedawca musi pokryć również koszty drugiej wysyłki.

Na szczęście nie jest tak: Klient, nawet jako konsument, ma obowiązek zachowania należytej staranności, co obejmuje odesłanie wadliwego produktu w całości. W przeciwieństwie do wady rzeczy, niedbałość Klienta nie leży w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy.

W związku z tym to klient musi pokryć koszty drugiej (niepotrzebnej, wynikającej z niedbałości Klienta) wysyłki i nie może żądać ponownego udostępniania bezpłatnej etykiety zwrotnej.