Brexit, a sprzedaż na eBay. Obowiązki podatkowe w 2021 roku

eBay informuje sprzedawców o zbliżających się zmianach w brytyjskim i unijnym podatku VAT w handlu elektronicznym. W ramach brytyjskich reform dotyczących zasad handlu elektronicznego w związku z opuszczeniem Unii Europejskiej, po zakończeniu okresu przejściowego w Brexit w dniu 31 grudnia 2020 r. marketplace’y, takie jak eBay staną się odpowiedzialne za naliczanie, pobieranie i przekazywanie brytyjskiego podatku VAT od niektórych transakcji.

Podobne zmiany będą miały również miejsce w ramach unijnej reformy podatku VAT w handlu elektronicznym, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.


Co się zmieni w handlu z UK?

W 2021 r. nastąpią zmiany w opodatkowaniu podatkiem VAT przywozu towarów do Zjednoczonego Królestwa i UE oraz niektórych wysyłek w obrębie UE.

Od początku przyszłego roku nastąpią zmiany w opodatkowaniu VAT przy imporcie do Wielkiej Brytanii.


Zmiany w podatku VAT w odniesieniu do importu do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania wprowadzi nowy model opodatkowania importu podatkiem VAT.


Zmiany w skrócie

 • Obecne zwolnienie z podatku od sprzedaży w przypadku importu towarów w małych paczkach i o wartości do 15 funtów do Wielkiej Brytanii zostanie zniesione.
 • eBay będzie pobierać i odprowadzać podatek VAT od towarów do kwoty 135 funtów, importowanych do Wielkiej Brytanii i sprzedawanych konsumentom.
 • Jeśli towary należące do przedsiębiorstw spoza UK są już magazynowane na terenie Zjednoczonego Królestwa, eBay będzie w UK pobierał i odprowadzał podatek VAT od sprzedaży i dostaw tych towarów do konsumentów.
 • Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii i poda swój ważny brytyjski numer VAT, obowiązek podatkowy przechodzi na kupującego B2B.
 • Aby eBay mógł określić właściwą kwotę podatku VAT i pobrać go od konsumentów, wszyscy sprzedawcy będący przedsiębiorcami muszą podać cenę brutto i obowiązującą stawkę podatku VAT przy sporządzaniu oferty dla Wielkiej Brytanii.
 • Wszystkie ceny na eBay.co.uk będą wyświetlane łącznie z brytyjskim podatkiem VAT. Jeśli eBay jest odpowiedzialny za pobieranie VAT, kwota ta jest również oddzielnie wykazywana kupującemu w check-out.


Zmiany w podatku od sprzedaży w UE w odniesieniu do transgranicznego handlu internetowego

Od dnia 1 lipca 2021 r. UE wprowadzi znaczące zmiany w podatku VAT od przywozu do UE, od dostaw wewnątrzunijnych dokonywanych przez sprzedawców spoza UE oraz od dostaw transgranicznych w UE dokonywanych przez sprzedawców z UE.

Zmiany w skrócie

 • Obecne zwolnienie z VAT na przywóz do UE towarów w małych przesyłkach o wartości do 22 EUR zostanie zniesione.
 • eBay będzie pobierać i odprowadzać podatek VAT od towarów o wartości do 150 euro importowanych do UE i sprzedawanych konsumentom.
 • Jeżeli towary sprzedawców będących przedsiębiorcami spoza UE znajdują się już w UE, eBay pobierze i zapłaci podatek VAT z kraju wysyłki za sprzedaż i dostawę tych towarów do konsumentów w kraju UE lub z jednego kraju UE do drugiego.
 • Wszyscy sprzedawcy prowadzący działalność gospodarczą muszą podać cenę brutto i obowiązującą stawkę podatku VAT przy wystawianiu swoich produktów na sprzedaż, tak aby eBay mógł określić prawidłową kwotę podatku VAT i pobrać go od konsumentów.
 • Obecne progi dostaw dla handlu transgranicznego  między krajami Unii Europejskiej zostaną zniesione.
 • Sprzedawcy z UE o rocznych obrotach przekraczających 10 tys. EUR za całkowite dostawy transgraniczne na terytorium UE będą musieli zapłacić podatek VAT w kraju, z którego wysyłają towar.
 • W czasie gdy eBay przygotowuje się do tych zmian, międzynarodowi sprzedawcy powinni ocenić wpływ na swoją działalność, a także przygotować się na te zmiany.

Prosimy o kontakt z doradcą podatkowym w razie jakichkolwiek pytań dotyczących obowiązków w zakresie podatku VAT.