BREXIT FAQ: 1.01.2021 Amazon zakończy transfer towarów UK-UE/UE-UK! Konsekwencje dla sprzedawców FBA

27.07.2020 (Aktualizacja 9.11.2020)

W wyniku Brexitu nastąpi szereg zmian w sposobie funkcjonowania Amazon oraz Fulfillment by Amazon na nowej granicy celnej między Zjednoczonym Królestwem a UE. W tym artykule poznasz najważniejsze daty oraz odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.


Jakie będą skutki Brexitu na Fulfillment by Amazon?

Sobota, 14 listopada: Zamówienia na transgraniczne wycofanie zapasów przestaną być obsługiwane, tzn. nie będzie można już usunąć zapasów z np. brytyjskich magazynów FBA na polski adres. Wszelkie zlecenia na usunięcie zapasów sporządzone przed tą datą będą nadal realizowane do dnia 31 grudnia 2020. Lokalne zlecenia na usunięcie zapasów będą dalej przyjmowane również po 31 grudnia 2020 (tj. UK do UK lub UE do UE).

Piątek, 18 grudnia: Między Wielką Brytanią a UE zostanie wstrzymane przekazywanie zapasów. Od tego momentu trzeba będzie wysyłać zapasy osobno do magazynów FBA w UK oraz UE. Wewnątrz UE przemieszczenia zapasów nie ulegną zmianie (dotyczy sprzedawców korzystających z Pan-EU FBA)

Poniedziałek, 21 grudnia: Realizacja transgraniczna za pośrednictwem EFN i PAN EU FBA jest stopniowo wyłączane i zakończy się całkowicie w poniedziałek 28 grudnia. Aby utrzymać sprzedaż ogólnoeuropejską, konieczne będzie wysyłanie produktów do centrów realizacji w Wielkiej Brytanii i UE.

 1. Co się zmieni dla mojej sprzedaży na Amazon z wykorzystaniem FBA po 31.12.2020?
 2. Co się zmieni od stycznia 2021r.?
 3. Co mogę teraz zrobić, aby być jak najlepiej przygotowanym na BREXIT?
 4. Co muszę teraz zacząć robić w kwestiach podatkowo-celnych?
 5. Co na chwilę obecną jest potrzebne, aby przewieźć towary przez granicę celną UE?
 6. Nie korzystam z FBA – sam realizuję zamówienia. Co się zmieni dla mnie od stycznia 2021?
 7. Czy od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały taryfy celne na produkty przekraczające granicę UE z Wielką Brytanią?
 8. Czy istnieje szansa, że wprowadzenie w życie granicy celnej nastąpi później niż 1 stycznia 2021 r.?
 9. Co powstrzymuje Amazon od kontynuowania transferów towarów i fulfillment’u przez granicę UK-UE po 1.01.2021?
 10. Co się stanie z moimi zapasami, które magazynuję “po drugiej stronie” po wniesieniu granicy celnej pomiędzy UK a UE?
 11. Jak po 1.01.2021 wycofać i przewieźć do UE produkty magazynowane w UK?
 12. Myślałem o uruchomieniu Pan-EU FBA w tym roku. Czy to dobry pomysł?
 13. Czy nie lepiej zrezygnować już teraz z Pan-EU FBA i wycofać produkty z UK/UE (“drugiej” strony przyszłej granicy celnej)?
 14. Co stanie się z moimi ofertami EFN w Europie/UK po upływie terminu?


1. Co się zmieni dla mojej sprzedaży na Amazon z wykorzystaniem FBA po 31.12.2020?

Do 31.12.2020 Twoja sprzedaż będzie się odbywała jak dotychczas. To znaczy, że Twoje towary zostaną proaktywnie rozdystrybuowane po wszystkich europejskich magazynach FBA (European Fulfillment Network/EFN). Jeżeli kupujący z Francji zakupi Twój produkt na Amazon.fr, to może otrzymać egzemplarz produktu, który jest magazynowany w Wielkiej Brytanii i stamtąd zostanie wysłany do kupującego (najczęściej wtedy, gdy nie ma danego produktu w “bliższym” magazynie). 


2. Co się zmieni od stycznia 2021r.?

Natomiast od 1.01.2021 tego typu transfery towarów na chwilę obecną przestaną funkcjonować. Transfery pomiędzy krajami UE a UK w ramach Pan European FBA przestaną się odbywać. Transfer produktów pomiędzy magazynami FBA w różnych krajach zostanie ograniczony do krajów Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania.


3. Co mogę teraz zrobić, aby być jak najlepiej przygotowanym na BREXIT?

Możesz uchronić swoją sprzedaż w Wielkiej Brytanii i UE, dzieląc swoje zapasy i wysyłając je osobno do Wielkiej Brytanii i UE, aby mieć wystarczające zapasy po obu stronach przyszłej granicy, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Wciąż możesz korzystać z Paneuropejskiego FBA, jedynie należy teraz rozpocząć celowe magazynowanie części zasobów tylko w UK. 


4. Co muszę teraz zacząć robić w kwestiach podatkowo-celnych?

Musisz zdecydować, w jaki sposób chcesz dokonać zgłoszenia celnego i czy zatrudnisz osobę lub firmę, która będzie zajmować się obsługą celną dla Ciebie. Powinieneś się również skontaktować z przewoźnikami (kurierzy, brokerzy, Poczta), aby ustalić jak dostawa samodzielnie realizowana do lub z UK będzie funkcjonować od stycznia. Konfiguracja nowego modelu przesyłki może trwać kilka miesięcy, dlatego też zalecamy rozpoczęcie planowania i wprowadzania tych zmian już teraz, abyś był dobrze przygotowany na 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach rządu Wielkiej Brytanii lub Komisji Europejskiej.


5. Co na chwilę obecną jest potrzebne, aby przewieźć towary przez granicę celną UE?

 • Rejestracja podatkowa/NIP: aby przewieźć towary przez granicę i składować je lokalnie będziesz potrzebował numeru VAT dla kraju, w którym składujesz te produkty. Więcej informacji o obowiązkach podatkowych i progach podatkowych znajdziesz tutaj.

 • Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych): będziesz potrzebować numeru EORI dla Wielkiej Brytanii i wszystkich innych krajów UE, z których zamierzasz wywieźć lub przywieźć towary od 1 stycznia 2021 roku. Więcej informacji na temat sposobu uzyskania brytyjskiego numeru EORI można znaleźć tutaj. Więcej informacji o tym, jak uzyskać numer EORI dla krajów UE, można znaleźć tutaj.

 • Informacja o kraju pochodzenia: jeżeli dojdzie do zawarcia umowy handlowej między UE a Wielką Brytanią, od niej będzie zależało, czy Twoje towary mogą kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, np. obniżonej lub zerowej stawki celnej. Więcej informacji na ten temat w UK znajdziesz tutaj, a w UE tutaj.

 • Kody Systemu Zharmonizowanego (HS): te kody określają wysokość cła i VAT dla Twoich produktów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj dla Wielkiej Brytanii i tutaj dla krajów UE.

 • Licencje i zaświadczenia: Powinieneś również dokładnie sprawdzić, czy potrzebujesz licencji, certyfikatów lub zezwoleń od właścicieli praw własności intelektualnej, aby przewieźć swoje produkty przez przyszłą granicę celną.


6. Nie korzystam z FBA – sam realizuję zamówienia. Co się zmieni dla mnie od stycznia 2021?

Jeśli prowadzisz sprzedaż z Wielkiej Brytanii lub UE, do realizacji zamówień przez granicę Zjednoczonego Królestwa z UE wymagane będą również informacje przedstawione powyżej (Punkt 4.). Powinieneś już teraz porozmawiać ze swoim przewoźnikiem, aby ustalić, w jaki sposób może pomóc Ci w przemieszczaniu towarów przez granicę UK-EU od 1 stycznia 2021 r. 

Jeśli wysyłasz towary z regionów spoza UE (np. Stanów Zjednoczonych lub Chin) do UE lub Wielkiej Brytanii, nowa granica celna między UE a Wielką Brytanią nie będzie miała wpływu na realizowane przez Ciebie zamówienia handlowe.


7. Czy od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały taryfy celne na produkty przekraczające granicę UE z Wielką Brytanią?

Będzie to zależało od porozumienia handlowego, które zostanie uzgodnione przez Wielką Brytanię i UE, które jest głównym przedmiotem obecnie trwających negocjacji.


8. Czy istnieje szansa, że wprowadzenie w życie granicy celnej nastąpi później niż 1 stycznia 2021 r.?

Opuszczając UE, Wielka Brytania opuściła unię celną UE, a zatem będzie istniała granica celna między Wielką Brytanią a UE. Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że będzie wymagać od przedsiębiorstw importujących z UE zgłoszeń celnych w sposób stopniowy (więcej informacji można znaleźć tutaj). Sprzedawcy będą na bieżąco musieli śledzić swoją działalność importową/eksportową oraz ewentualnie nowe obowiązki.


9. Co powstrzymuje Amazon od kontynuowania transferów towarów i fulfillment’u przez granicę UK-UE po 1.01.2021?

“Ze względu na to, że będzie istniała granica celna, wymagane są dodatkowe informacje w celu weryfikacji charakteru i wartości produktów przewożonych przez granicę UK-UE. Informacje te muszą być dostarczone przez sprzedawców, ponieważ Amazon nie posiada tych informacji i dlatego nie może przemieszczać produktów w imieniu sprzedawców.”


10. Co się stanie z moimi zapasami, które magazynuję “po drugiej stronie” po wniesieniu granicy celnej pomiędzy UK a UE?

Egzemplarze takich produktów nadal będą wysyłane do kupujących po odpowiedniej stronie granicy celnej. Np. towar będący teraz w UK, po 1.01.2021 będzie wysyłany do kupujących z UK. Nie zostanie on natomiast już wysłany do klienta z Francji, czy Niemiec. Nie zostanie on również przetransferowany do magazynu Amazon w kraju UE, jeżeli dany produkt tam się lepiej sprzedaje. Amazon nie zrealizuje już transferów oraz dostaw, które przekroczą granicę UK-UE. 


11. Jak po 1.01.2021 wycofać i przewieźć do UE produkty magazynowane w UK?

Usunięcie zasobów z magazynów FBA będzie możliwe jedynie lokalnie. Towar w UK, będzie można wysłać na wskazany adres w UK, skąd będzie można go własną logistyką przewieźć do UE. Odwrotnie identyczna sytuacja: produkty magazynowane w krajach UE, mogą zostać usunięte na wskazany adres w UE i dopiero wtedy własną logistyką przewiezione do UK. 


12. Myślałem o uruchomieniu Pan-EU FBA w tym roku. Czy to dobry pomysł?

Tak. Pan-EU FBA pozostaje najskuteczniejszym sposobem na maksymalizację sprzedaży Twoich produktów w całej UE poprzez zapewnienie, że Twoje zapasy są zawsze umieszczone blisko klientów, zapewniając im szybką dostawę, która znowu wspiera zwiększenie sprzedaży. Pan-EU FBA będzie nadal najbardziej efektywnym sposobem na maksymalizację sprzedaży na Amazon w UE po BREXIT (magazynując w centrach dystrybucyjnych w Niemczech (Polsce, Czechach), Francji, Hiszpanii i Włoszech).


13. Czy nie lepiej zrezygnować już teraz z Pan-EU FBA i wycofać produkty z UK/UE (“drugiej” strony przyszłej granicy celnej)?

Całkowita rezygnacja nie jest zalecana, gdyż również po 1.01.2021 pozostałe kraje Pan-EU FBA pozostaną wciąż dostępne bez zmian. Należy jedynie przygotować wysyłkę bezpośrednio do magazynów FBA w UK względnie do krajów UE, aby mieć zapasy po obu stronach granicy celnej.


14. Co stanie się z moimi ofertami EFN w Europie/UK po upływie terminu?

Oferty w Wielkiej Brytanii będą aktywne tylko wtedy, gdy będą dostępne w brytyjskich FC (i na odwrót w przypadku ofert/zapasów w UE). Aby mieć aktywny listing w Wielkiej Brytanii i UE, należy zaopatrywać magazyny po obu stronach przyszłej granicy celnej osobno.