piątek, 19 lipca, 2024

Brexit: jest umowa! Co zawiera i co się zmieni?

25.12.2020

Wielka Brytania i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie umowy handlowej, która zacznie obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego po Brexicie.

Umowa o wolnym handlu zapobiega konieczności nakładania przez obie strony ceł zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Niemniej jednak, eksporterzy do i z UK będą musieli wypełniać dokumenty celne – i będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole. Dzieje się tak dlatego, że Wielka Brytania nie chce przystąpić do unii celnej z UE, woląc prowadzić niezależną politykę handlową.

Od teraz przedsiębiorstwa będą również musiały udowodnić, że ich brytyjskie produkty są na tyle brytyjskie, by móc korzystać z bezcłowego traktowania. Tylko towary, w przypadku których w Wielkiej Brytanii miało miejsce wystarczająco dużo działań w zakresie produkcji będą akceptowane przez UE, jako bezcłowy brytyjski import.

Jedynym sposobem uniknięcia takiej biurokracji byłaby przynależność Wielkiej Brytanii do obszaru celnego UE – w ramach unii celnej.

Londyn może teraz sam zawierać umowy handlowe, które znoszą cła np. z USA. Następnie towary mogłyby być sprzedawane bezcłowo z Ameryki do Wielkiej Brytanii. Ale ponieważ nie ma porównywalnej umowy między USA a UE, UE musi dopilnować, aby towary z USA nie były przywożone do Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię bez oclenia.

Jednym z najtrudniejszych punktów spornych w ostatnich miesiącach negocjacji były tzw. równe szanse i uczciwa konkurencja: Bruksela chciała zaoferować bezcłowy dostęp Brytyjczykom do rynku UE tylko wtedy, gdy Londyn zgodzi się nie przyznawać swoim przedsiębiorstwom żadnych nieuczciwych korzyści, np. poprzez subsydia lub łagodniejsze standardy ekologiczne lub dotyczące ochrony konsumentów.

Umowa zobowiązuje teraz obie strony do przestrzegania wspólnych zasad dotyczących polityki dotacji przedsiębiorstw. Ponadto przedsiębiorstwa, które czują się poszkodowane w wyniku decyzji rządu brytyjskiego o przyznaniu dotacji mogą podjąć działania prawne w tamtejszych sądach. Jeżeli Londyn zlekceważy te zasady i będzie to miało negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstw unijnych, Bruksela może zdecydować o nałożeniu ceł na importy z UK lub innych środków, które przywrócą równowagę.

Kraje członkowskie muszą zaakceptować umowę z UK, niektóre będą musiały zwrócić się o zgodę do swoich parlamentów. Parlament Europejski również będzie musiał zatwierdzić umowę, ale nastąpi to najwcześniej w styczniu i teoretycznie może ją odrzucić.

Zazwyczaj parlament potrzebuje średnio 136 dni “na poważne zbadanie” porównywalnych umów handlowych. Długotrwałe negocjacje przez stronę brytyjską aż do ostatniej chwili, uniemożliwiły staranne sprawdzenie umowy. Prawdopodobnie wejdzie ona w życie wraz z Nowym Rokiem, ale wiele rzeczy w następnych tygodniach  może się jeszcze zmienić, również unieważnienie lub zmiana ustaleń jest możliwa.

Obywatele UE mieszkający już w Wielkiej Brytanii mogą nadal ubiegać się o status rezydenta do 30 czerwca 2021 roku. Da im to prawo do dalszego życia i pracy w Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia imigracja do Wielkiej Brytanii stanie się trudniejsza – skończy się swoboda przemieszczania się, która obowiązuje w UE.

Obywatele UE, którzy chcą osiedlić się w Wielkiej Brytanii będą musieli od nowego roku spełniać pewne kryteria, aby móc wyemigrować na Wyspę (np. próg dochodowy, który ma przede wszystkim zapobiegać imigracji pracowników o niskich kwalifikacjach). Jednocześnie na przełomie roku Brytyjczycy stracą prawo do swobodnego życia i pracy we wszystkich państwach Unii Europejskiej.


Należy dostosować się do zmian w prawie

W Zjednoczonym Królestwie nastąpią również zmiany w wymogach dotyczących etykietowania niektórych produktów. Od 1 stycznia 2021 r. zostanie wprowadzona nowy znak UKCA, który zastąpi oznakowanie CE. Zostanie wprowadzony okres przejściowy do końca 2021 r., ale już od 1 stycznia 2022 r. w UK akceptowane będzie tylko oznakowanie UKCA. Więcej informacji o nowym znaku i jakich produktów on dotyczy, znajdziesz tutaj.

Dalsze informacje na temat dopuszczania produktów i innych wymogów dotyczących oznakowania (np. dla żywności, napojów, produktów ekologicznychchemikaliów lub wyrobów medycznych i e-papierosów, można znaleźć na podlinkowanych stronach internetowych. ecommercenews.pl będzie na bieżąco informować o dalszym rozwoju sytuacji.

O konkretnych zmianach dotyczących e-commerce oraz ewentualnych skutkach twardego Brexitu, gdyby jednak nie doszło do porozumienia, napisaliśmy w tym artykule: