Co dokładnie oznacza reforma VAT i co zmieni się 1.07.2021? One-Stop-Shop w praktyce.

24.06.2021

Unia Europejska ustanowiła nowe zasady dla handlu transgranicznego w ramach dużej reformy przepisów dotyczących podatku VAT. Od 1 lipca 2021 r. będą one obowiązywać również w Polsce i w Niemczech. Jedną ze zmian jest np. zmiana w progach dostawy w handlu B2C w UE, które zostaną ujednolicone na poziomie 10 tys. euro. Zniesiony zostanie również limit zwolnienia z podatku w wysokości 22 euro dla dostaw towarów z krajów trzecich, np. Chin.


Co dokładnie oznacza reforma VAT?

Celem reformy jest zapobieganie oszustwom związanym z podatkiem VAT – zwłaszcza popełnianym przez podmioty gospodarcze spoza UE – oraz uproszczenie poboru i płatności podatku VAT w handlu transgranicznym dla podmiotów gospodarczych działających online. Dzięki ujednoliceniu progu dostawy, więcej sprzedawców internetowych niż dotychczas oraz dużo szybciej niż dotychczas, będzie zobowiązanych do zapłaty podatku VAT w innych krajach UE.

W efekcie zmian, podatek VAT od sprzedaży transgranicznej w UE będzie mógł być zgłaszany i płacony centralnie w urzędzie skarbowym kraju pochodzenia. W przypadku importu z krajów nienależących do UE będzie również obowiązywała centralna rejestracja podatkowa.

Regularne deklaracje VAT dla handlu B2C, które są w związku z tym konieczne, mogą być obsługiwane centralnie dla wszystkich krajów UE poprzez One-Stop-Shop (OSS) w kraju, w którym sprzedawca ma swoją siedzibę. W Polsce rejestracja ma miejsce w Ministerstwie Finansów, a w Niemczech procedurę OSS prowadzi Federalny Centralny Urząd Podatkowy (BZSt).

Przy przywozie towarów z krajów trzecich (spoza UE) trzeba będzie pamiętać, że od 1 lipca przestanie obowiązywać dotychczasowy limit zwolnienia wynoszący 22 euro. W związku z tym nawet najmniejsze przesyłki z towarem o niskiej wartości będą w przyszłości podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT od przywozu. Przedsiębiorcy internetowi powinni sprawdzić, jakie środki celne należy podjąć przy imporcie towarów z krajów trzecich.


Kogo dotyczy OSS?

Wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą handel z jednego kraju UE i wysyłają towar do klientów B2C w innym kraju UE i przekraczają nowy ogólnounijny próg dostaw wynoszący 10 tys. euro (netto).

Każdy, kto spełnia poniższe warunki, może dobrowolnie zarejestrować się w BZSt do procedury One-Stop-Shop, aby od 1 lipca móc za jej pośrednictwem składać zagraniczne deklaracje VAT:

  • siedziba państwie członkowskim UE,
  • dokonuje transakcji B2C ze swojej siedziby w państwie UE do innego państwa UE,
  • transgraniczna sprzedaż w UE łącznie przekracza próg 10 tys. € (netto) obrotu w roku kalendarzowym → dotyczy to również małych przedsiębiorstw, które np. nie muszą rozliczać i płacić podatku VAT od sprzedaży krajowej, ale w sprzedaży transgranicznej będą musieli po przekroczeniu wspomnianych 10 tys. euro.


Kiedy nie wystarcza procedura OSS? Obowiązek rejestracji do VAT w innych krajach

W poniższych przypadkach istnieje obowiązek dokonania rejestracji do VAT i jego uiszczenia bezpośrednio w kraju przeznaczenia:

  • fulfillment za granicą, np. korzystając z usługi Fulfillment by Amazon (FBA), eBay Fulfillment,
  • sprzedaż na terenie kraju rejestracji firmy, ale towar jest składowany za granicą i stamtąd wysyłany,
  • firma ma siedzibę np. w Polsce, ale posiada towary przechowywane w magazynach w różnych krajach, a towary są wysyłane z magazynu np. niemieckiego do kupującego we Francji,
  • handel B2B za granicą,


Wnioski:

Każdy, kto jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT w innych krajach UE, będzie mógł w przyszłości skorzystać z procedury punktu kompleksowej obsługi. Wynika to z faktu, że centralna platforma ułatwia obsługę podatku VAT, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców internetowych, którzy wysyłają towary do wielu krajów UE.

Uwaga: Nie wszyscy handlowcy internetowi mogą korzystać z One-Stop-Shop. Handlowcy, którzy korzystają ze struktur realizacji zamówień w innych krajach UE (np. Amazon FBA), nadal muszą się rejestrować w tych krajach i składać tam deklaracje VAT, ale mogą równolegle korzystać z OSS dla innych sprzedaży transgranicznych.