Jak uniknąć Abmahnung? Bezpieczna prawnie sprzedaż w Niemczech (2020)

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020, Nikolaj SchlickewitzSetup.pl


Co to jest „Abmahnung“?

Abmahnung to praktyka w Polsce jeszcze mało znana i oznacza formalne wezwanie do zaniechania jakiegoś naruszenia. W języku polskim określana jest jako „upomnienie” i wzywa osobę, która otrzymuje Abmahnung do zaprzestania określonych czynności.

Abmahnung jest sposobem np. dla konkurencji, aby na drodze pozasądowego rozstrzygnięcia sporu formalnie wezwać zaniechania określonych działań naruszających jakiekolwiek prawo innych osób. Zgodnie z § 8 III niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG), uprawnione do upomnienia przedsiębiorców są m.in.: izby rzemieślnicze, instytucje, zrzeszenia i związki działające na rzeczy uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów oraz przede wszystkim – każdy inny przedsiębiorca, który działa na tym samym rynku – czyli Twój konkurent!

Powodów, za które można otrzymać takie wezwanie jest bardzo dużo, bo Abmahnung jest możliwy zawsze wtedy, gdy występuje naruszenie jakiegokolwiek prawa innych osób. Abmahnung najczęściej spotyka się w związku z prawem internetowym i eCommerce.


Jak uniknąć Abmahnung? Prawnie bezpieczna sprzedaż w Niemczech.

Najczęstszymi powodami za które można zostać wezwanym są:

• niedostępne, nieaktualne lub źle umieszczone regulaminy zakupów, zwrotu, ochrony danych osobowych
• brak lub niekompletna nota prawna, nieposiadająca wymaganych linków i informacji
• używanie zdjęć bez zgody właściciela
• kopiowanie opisów produktu, tytułów
• używanie znaków towarowych w słowach kluczowych


Case Study, o którym pisała Rzeczypospolita

O tej sprawie pisali między innymi w Rzeczypospolitej: https://www.rp.pl/Handel/310149959-Niemiecka-pulapka-na-polskie-sklepy-internetowe.html

O kliencie

Polski przedsiębiorca, sprzedawca mebli na eBayu oraz właściciel sklepu internetowego.

Stan zastany

Kilka tygodni przed rozpoczęciem współpracy z nami, pan Paweł po raz pierwszy miał styczność z niemieckimi procedurami dotyczącymi upominania osób naruszających czyjeś prawa – Abmahnung.

W tym przypadku stroną upominającą było stowarzyszenie działające w obronie praw konsumentów – IDO. Powodem upomnienia pana Pawła było nieinformowanie w opisie jednego z oferowanych przez niego produktów na eBayu o ustawowo wymaganych warunkach gwarancji. Działał tym samym niezgodnie z niemieckimi przepisami i orzecznictwem.W przypadku wykrycia naruszenia, podmioty upoważnione (stowarzyszenia ochrony konsumentów i uczciwej konkurencji, bezpośrednia konkurencja oraz różne izby) mogą za pomocą upomnienia pociągnąć osoby takie, jak np. pan Papadopoulos do odpowiedzialności. W obliczu wyboru, przed którym stanął pan Paweł (batalia sądowa, czy zapłata stosunkowo niskiej kwoty i podpisanie deklaracji o zaniechaniu) wybrał opcję niewymagającą wejścia na drogę sądową.

W czasie, gdy pan Paweł skontaktował się z nami w celu nawiązania współpracy, strona upominająca nałożyła na niego karę umowną w wysokości 5.000 € za ponowne, niewłaściwe informowanie o warunkach udzielanej gwarancji. Złamał bowiem postanowienia wyżej wspomnianej deklaracji, strona przeciwna miała więc pełne prawo do nałożenia kary.

Działania Setup.pl

W ciągu kilku godzin nasz zespół zebrał pełną dokumentację i po briefingu z prawnikami przygotowaliśmy strategię obniżenia skutków finansowych i prawnych. Strona przeciwna powoływała się mianowicie na aukcję, która nie wykazywała od roku żadnej sprzedaży, co znacznie ograniczyło wagę argumentacji strony przeciwnej o rzekomej szkodzie wyrządzonej przez firmę pana Papadopoulosa konkurentom. Kolejnym faktem były wyniki finansowe, które ze względu na sezonowość produktu oraz okres wakacyjny były niskie. Nietrudno było zatem udowodnić, że pan Papadopoulos nie miał przychodów z aukcji, która zawierała błąd prawny.

Efekt

Negocjacja Setup.pl spowodowała, że strona przeciwna była zmuszona do obniżenia kary umownej z 5.000 € na 1.000 €. Dodatkowo zgodziła się na spłatę kary umownej w sześciu ratach.

Przestrzegamy przed podpisywaniem jakiejkolwiek deklaracji bez wcześniejszej konsultacji z nami!

Nasi prawnicy zaproponują stronie przeciwnej zdecydowanie łagodniejszą deklarację, którą większość upominających kancelarii i instytucji zaakceptuje. Mając doświadczenie z ponad 17.000 spraw dotyczących upomnień. Jesteśmy w stanie wynegocjować łagodniejsze warunki, mniejsze kary oraz opłaty.


„Mam polską firmę, to przecież jestem bezpieczna/y…“ Nic bardziej mylnego!

Wezwanym może być każdy przedsiębiorca, który swoją ofertę kieruje do niemieckiego konsumenta. Wystarczy język opisów, możliwość wysyłki albo inne znamiona świadczące o tym, że kupującym ma być osoba z Niemiec, aby zastosowanie miało prawo niemieckie!


Otrzymałeś pismo, które wygląda jak upomnienie/Abmahnung?

  1. Nie podpisuj niczego!
  2. Wyślij nam wszystkie dokumenty.
  3. Za darmo sprawdzimy autentyczność pisma i dopiero potem zdecydujesz, czy zechcesz nawiązać z nami współpracę.
  4. Sprawdzamy poprawność formalną i prawną dokumentu.
  5. Skontaktujemy się ze stroną przeciwną w celu negocjacji warunków.
  6. Otrzymasz zoptymalizowaną na Twoją korzyść, zaakceptowaną przez stronę przeciwną deklarację o zaniechaniu do podpisania. Przetłumaczymy i wytłumaczymy Ci wszystko. Ty sam zdecydujesz, czy się zgadzasz i zakończysz sprawę, czy też wolisz, aby została ona skierowana do sądu.
  7. Zadbamy o to, aby Twój sklep, aukcje i listingi w przyszłości nigdy więcej nie były narażone na upomnienia/Abmahnung.


Zabezpiecz się przed upomnieniami/Abmahnung!