Czy Dropshipping umarł po 1. lipca? Import do UE: co trzeba wiedzieć i jakie teraz obowiązują procedury w Niemczech – przeczytaj nasz wywiad z doradcą podatkowym!

1.10.2021

W tygodniach poprzedzających dzień 1 lipca i następujących po nim unijna reforma VAT spowodowała w branży e-commerce poruszenie. Wielu sprzedawców, których temat ten wcześniej w ogóle nie dotyczył, nagle stanęło przed faktem dokonanym i obowiązkiem płacenia podatku VAT w innych krajach UE ze względu na ujednolicenie progów dostaw. 

Handel transgraniczny w UE nie jest jednak jedynym obszarem, w którym dotychczasowe zasady uległy niemal radykalnym zmianom. Drastyczna reorganizacja zachodzi również w sprzedaży wysyłkowej poza granicami UE. Co to wszystko oznacza dla niemieckich sprzedawców internetowych, a przede wszystkim, co czeka ich w najbliższej przyszłości? Właśnie takie pytania skierowaliśmy w wywiadzie do Christiana Deáka, doradcy podatkowego w spółce doradztwa podatkowego DHW Steuerberatungsgesellschaft.


Każda przesyłka wymaga teraz pisemnego zgłoszenia celnego

ecommercenews.pl: Panie Deák, czy może nam Pan przedstawić przegląd zmian, jakie dotyczą od 1 lipca niemieckich sprzedawców internetowych i konsumentów kupujących towary spoza UE?

Christian Deák: Towary z krajów spoza UE dotychczas mogły być wwożone bez elektronicznego lub pisemnego zgłoszenia celnego, jeśli wartość materialna przesyłki nie przekraczała 22 euro. Wówczas nie należało podawać informacji celnych ani uiszczać podatku VAT od importu. Od 1 lipca ten próg zwolnienia już nie istnieje. Obecnie każdy import towaru do UE podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od importu już od pierwszego centa, chyba że opłaty podatkowe wynoszą mniej niż jedno euro. Wtedy organy celne rezygnują z pobierania podatku w celu uproszczenia procedur. Ponadto nadal obowiązuje wyjątek, zgodnie z którym prywatne przesyłki z prezentami o wartości materialnej do 45 euro są zwolnione z podatku VAT od importu. 

Czy koszty wysyłki wliczają się również do wartości materialnej przesyłki, na podstawie której obliczane są należności przywozowe? 

W przypadku towarów używanych do celów komercyjnych wartość materialna jest w rzeczywistości tylko ceną towarów, z wyłączeniem kosztów wysyłki i ubezpieczenia. Jeśli więc na fakturze o łącznej wartości 180 euro wyraźnie podana jest wartość towarów w wysokości 140 euro, a koszty frachtu wynoszą 40 euro, to 140 euro można jednoznacznie określić jako wartość materialną. Jeśli na fakturze nie ma wyraźnego rozdzielenia towaru i kosztów wysyłki, wówczas cena całkowita, czyli 180 euro stanowi wartość materialną, wykorzystywaną do obliczenia cła i podatku VAT od importu.  


Nowa aplikacja ma uprościć import towarów – ale na to przyjdzie nam poczekać o 2022 roku

Zniesienie progu zwolnienia z podatku VAT od importu wprowadza tym samym obowiązek elektronicznego zgłoszenia celnego dla wszystkich przesyłek z kraju trzeciego do UE. Od 2022 roku aplikacja ATLAS-IMPOST ma zaradzić tej sytuacji. W jaki sposób będzie to wyglądać?

Do tej pory to firmy kurierskie lub transportowe dokonywały zgłoszenia celnego i zajmowały się całym procesem. Wszystkie firmy i osoby prywatne, które nie chcą być reprezentowane dla celów celnych i podatku VAT od importu odnoście swoich zamówionych przesyłek – na przykład ze względu na koszty – mogą skorzystać z aplikacji ATLAS-IMPOST, jak tylko będzie już dostępna.

ATLAS-IMPOST to specjalistyczna aplikacja urzędu celnego, za pomocą której firmy, ale także osoby prywatne, będą mogły od początku przyszłego roku samodzielnie deklarować odprawę celną importową przesyłek pocztowych i kurierskich, w przypadku wartości materialnej przesyłki nie przekraczającej 150 euro. Generalnie ATLAS-IMPOST umożliwia elektroniczną komunikację z administracją celną osobom prywatnym i przedsiębiorcom oraz otrzymywanie powiadomień o tym, czy dla danej dostawy planowane są kontrole celne towarów. 

W porównaniu ze standardową deklaracją celną nowa procedura ATLAS-IMPOST wymaga podania mniejszej ilości danych. Oznacza to przede wszystkim, że wymagana jest jedynie 6-cyfrowa klasyfikacja celna towarów, zamiast zwyczajowej 11-cyfrowej. Wyjątkiem są jednak towary podlegające akcyzie, takie jak napoje alkoholowe, perfumy czy wyroby tytoniowe.

Niestety ATLAS-IMPOST nie został udostępniony na czas. Zgodnie z aktualnymi informacjami z aplikacji będzie można korzystać dopiero od 15 stycznia 2022 roku. Do tego czasu sprzedawcy internetowi mogą zasadniczo składać swoje zgłoszenia celne za pośrednictwem poprzedniej aplikacji ATLAS jako indywidualne zgłoszenia celne. 


Dropshipping już się nie opłaca

Czy zmiany te mają wpływ na dropshipping? 

W przypadku dropshippingu i importu towarów od hurtowników z krajów spoza UE, takich jak Chiny, w przeszłości znaczna część przesyłek była deklarowana jako prezenty lub zawierała zbyt niską wartość towarów, aby nie przekroczyć progu zwolnienia z podatku. Proceder ten wiązał się z ogromnymi oszustwami w zakresie podatku VAT i stratami podatkowymi. Wraz ze zniesieniem progu 22 euro na przywóz towarów z krajów trzecich podmioty gospodarcze zajmujące się dropshippingiem i przedsiębiorstwa sprzedaży wysyłkowej z krajów trzecich, które do tej pory płaciły niewiele lub nie płaciły wcale podatku VAT od importu, w przyszłości będą do tego zobligowane. W rzeczywistości dropshipping jest nadal możliwy, ale w dużej mierze stracił swoją ekonomiczną lukratywność.


Import One Stop Shop lub Special Arrangement – kto jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT od importu?

Aby prawidłowo zapłacić podatek VAT z tytułu importu, sprzedawcy internetowi mogą teraz korzystać z procedury Import One Stop Shop (IOSS). Jak działa ta procedura?

To, czym procedura One Stop Shop (OSS) jest od 1 lipca dla handlu transgranicznego w obrębie UE, tym procedura IOSS jest dla towarów importowanych spoza UE. Została ona stworzona jako alternatywa dla przedsiębiorstw płacących podatek VAT od importu przesyłek towarów o wartości do 150 euro. W Niemczech do procedury można się zarejestrować w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym. 

W praktyce wygląda to tak: W przypadku uczestnictwa w procedurze IOSS podatek VAT od importu jest wykazany już na fakturze dla nabywcy w UE. W trakcie zgłoszenia celnego należy wpisać jedynie numer VAT IOSS firmy, a w polu „Kod UE”: C07+F48. Dłużnikiem podatku VAT od importu jest wówczas firma zarejestrowana w procedurze IOSS.

Alternatywnie firmy, które nie chcą uczestniczyć w systemie IOSS, mogą skorzystać ze specjalnego porozumienia, tzw. „Special Arrangement”. W tym przypadku podatek VAT od importu nie jest należny od nabywcy w UE, ale od osoby, która przedstawiła lub zgłosiła towary. Zazwyczaj będzie to dotyczyć usług pocztowych i kurierskich oraz spedytorów.


Błędy, których sprzedawcy internetowi powinni unikać podczas importu towarów

Kwestie podatków i ceł są często niezrozumiałe i skomplikowane dla wielu sprzedawców internetowych, zwłaszcza dla młodych firm. Jakich wskazówek może Pan udzielić sprzedawcom i na co muszą zwracać szczególną uwagę? 

Prawdopodobnie największym problemem dla firm jest określenie właściwej stawki VAT dla poszczególnych krajów UE. Pomocne może być tutaj zapoznanie się z wykazem towarów. Kody towarowe są głównym elementem klasyfikacji w handlu międzynarodowym. Towary są tutaj klasyfikowane zgodnie z ich cechami technicznymi i otrzymują odpowiedni kod towarowy – numer taryfy celnej. Za pomocą kodu towarowego można ustalić stawki celne i podatku VAT dla danego kraju UE. W wykazie towarów można jednak znaleźć także ograniczenia importowe i eksportowe oraz wszelkie niezbędne dokumenty.

Dokładne określenie numerów taryfy celnej jest jednym z najważniejszych punktów w procesie importu. Sprzedawcy internetowi powinni więc zaprzestać powszechnej praktyki zwykłego „przeklikania” w przypadku dopełniania tej procedury. Numer taryfy celnej stanowi istotne kryterium decydujące o tym, czy kontrola celna importowanych towarów odbędzie się już na granicy, czy podczas późniejszych kontroli celnych. Nieprawidłowo ustalone numery taryfowe mogą prowadzić do problemów z urzędem celnym, takich jak częstsze kontrole celne lub częstsze kontrole celne podczas importu.

Ponadto nierzadko zdarza się, że dokumenty przedkładane organom celnym są błędne. Oprócz nieprawidłowego numeru taryfy celnej w dokumentach celnych również inne proste błędy mogą szybko doprowadzić do niechcianej dużej liczby kontroli i powstania sporów z inspektorem celnym podczas importu lub w trakcie kontroli celnej. Wraz z wprowadzeniem nowej procedury ATLAS-IMPOST można spodziewać się wzrostu liczby kontroli celnych.