Dobra wiadomość: przed tymi 3 upomnieniami (Abmahnung) nie musisz się już obawiać w Niemczech

23.05.2024

Świat e-commerce, szczególnie w Niemczech, był przez wiele lat polem bitwy prawniczej, gdzie przedsiębiorcy musieli stawić czoła licznym upomnieniom prawnym, znanym jako Abmahnungen. Te upomnienia były narzędziem prawnym wykorzystywanym do egzekwowania przepisów dotyczących konkurencji i ochrony konsumentów. Dziś jednak mamy dla Was dobrą wiadomość: są trzy kluczowe źródła upomnień, przed którymi przedsiębiorcy nie muszą się już obawiać. Oto szczegóły.


1. IDO Verband – Koniec ery masowych upomnień

IDO Verband (Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V. = Stowarzyszenie Interesów ds. Konsultingu Prawnego i Finansowego Niemieckich Przedsiębiorstw Online) był jednym z najbardziej znanych i aktywnych podmiotów wysyłających upomnienia w niemieckim e-commerce. Organizacja ta przez wiele lat wysyłała tysiące upomnień, co często prowadziło do oskarżeń o nadużywanie prawa i wywoływało niezadowolenie wśród przedsiębiorców.


Co się zmieniło?

W 2020 roku wprowadzono istotne zmiany prawne, które pozbawiły IDO Verband prawa do wysyłania upomnień. Zmiany te były wynikiem długotrwałych skarg i procesów sądowych, które ostatecznie wykazały, że IDO Verband nadużywał swojego prawa do wysyłania upomnień w celu osiągania korzyści finansowych. Od tego czasu organizacja ta straciła swoją legitymację prawną i nie odzyskała jej do dziś.


Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Mimo że IDO Verband nie może już wysyłać nowych upomnień, wszelkie wcześniej podpisane oświadczenia o zaniechaniu działań (cease-and-desist declarations) nadal obowiązują. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy w przeszłości zobowiązali się do przestrzegania określonych zasad, muszą nadal ich przestrzegać, choć nie jest pewne, jak będą one egzekwowane w przyszłości. Niemniej jednak, ryzyko otrzymania nowego upomnienia od IDO Verbandu zostało wyeliminowane.


2. Gereon Sandhage

Gereon Sandhage to prawnik, który stał się znany w branży e-commerce z powodu licznych upomnień wysyłanych w imieniu swoich klientów. Sandhage specjalizuje się w prawie konkurencji i reprezentował wiele firm, które regularnie wysyłały upomnienia do innych przedsiębiorców.


Co się zmieniło?

Chociaż Sandhage nadal jest aktywny, wiele firm, które reprezentował, przestało działać lub zniknęło z rynku. Przykłady takich firm to Juwelier Chronotage GmbH, Wetega UG, Acario UG i iOcean UG. Zniknięcie tych firm przyniosło ulgę wielu przedsiębiorcom, którzy obawiali się kolejnych upomnień.


Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Zmniejszenie liczby aktywnych klientów Sandhage’a oznacza mniej upomnień dla przedsiębiorców działających online. Jednak warto pamiętać, że prawnik ten nadal może reprezentować innych klientów, więc przedsiębiorcy powinni być na bieżąco z przepisami prawnymi i dbać o zgodność swojej działalności z prawem.


3. Quante-Design GmbH & Co. KG – Mniej upomnień dotyczących opisów produktów

Quante-Design GmbH & Co. KG była znana z wysyłania upomnień dotyczących niewłaściwych opisów produktów, zwłaszcza parasoli ogrodowych. Firma ta wymagała szczegółowych opisów materiałów, rozmiarów i mechanizmów otwierania. Niewłaściwe opisy lub różnice między zdjęciami produktów a rzeczywistą dostawą były często przyczyną upomnień.


Co się zmieniło?

W ostatnich latach aktywność Quante-Design GmbH & Co. KG w zakresie wysyłania upomnień znacznie spadła. Firma ta skupiła się na innych aspektach swojej działalności, co oznacza mniej upomnień dotyczących opisów produktów.


Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy mogą czuć się bezpieczniej w kwestii opisów produktów, chociaż zawsze warto dbać o ich dokładność i zgodność z rzeczywistością, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych w przyszłości. Dokładne i przejrzyste opisy produktów są kluczowe dla budowania zaufania klientów i unikania sporów prawnych.


Podsumowanie

Ostatnie lata przyniosły pozytywne zmiany dla przedsiębiorców działających w e-commerce w Niemczech. Strata legitymacji do wysyłania upomnień przez IDO Verband, zmniejszenie aktywności firm reprezentowanych przez Gereon Sandhage’a oraz spadek liczby upomnień wysyłanych przez Quante-Design GmbH & Co. KG to dobre wiadomości. Mimo to, przedsiębiorcy powinni nadal dbać o zgodność z przepisami, aby uniknąć przyszłych problemów prawnych.

Dzięki tym zmianom, niemiecki rynek e-commerce staje się bardziej przyjazny dla przedsiębiorców, a ryzyko otrzymania nieuzasadnionych upomnień prawnych znacznie się zmniejszyło. Jednakże, zgodność z przepisami prawa pozostaje kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Więcej informacji oraz aktualne i wciąż obowiązujące powody upomnień znajdziesz tutaj.