piątek, 19 lipca, 2024

Dyrektywa RoHS. Odpadają wyjątki: te źródła światła mogą wkrótce nie być już wprowadzane na rynek

10.02.2023

Na początku 2022 roku UE znowelizowała tzw. dyrektywę RoHS, która dotyczy ograniczenia stosowania niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym (Restriction of Hazardous Substances, Directive 2011/65/EU). Oznacza to zmiany w sprzedaży pewnych produktów.

Od 25 lutego 2023 r. niektóre świetlówki nie mogą być już wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej – co jest równoznaczne z zakazem ich sprzedaży. W ślad za nimi pójdą inne modele. Wycofanie ma na celu promowanie rozwoju nowych energooszczędnych i trwałych źródeł światła – LED.


Wycofanie pewnych źródeł światła z dniem 25 lutego 2023 r.

Wiele źródeł światła zawiera substancje takie jak rtęć, które z różnych powodów nie są całkowicie nieszkodliwe, mają szkodliwy wpływ na środowisko lub mogą być poddane recyklingowi tylko w ograniczonym zakresie. Dlatego od dłuższego czasu istnieją odpowiednie wartości graniczne, które te produkty muszą spełniać, aby można je było wprowadzić na rynek.

Jest to uregulowane w dyrektywie RoHS, która została również włączona do ustawodawstwa krajowego np. niemieckiego, poprzez rozporządzenie w sprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niektóre wyjątki od tych ograniczeń dotyczących substancji i ich wartości dopuszczalnych są przewidziane, na przykład w załączniku III do dyrektywy. Są to przypadki, w których ogólne ograniczenie nie musi być przestrzegane, aby uzyskać pozwolenie na wprowadzenie lamp do obrotu w UE. Warto w sprawie tych szczegółów skontaktować się z dostawcą oraz zasięgnąć porady prawnej.

W przypadku niektórych lamp wyżej wspomniane wyjątki właśnie wygasają:
W związku z tym od 25 lutego 2023 r. nie będzie można wprowadzać do obrotu świetlówek kompaktowych (bez statecznika), a następnie od 25 sierpnia 2023 r. świetlówek T8 i T5 oraz innych. Klasyczne świetlówki nie będą jednak jedynymi. Z dniem 1 września 2023 roku skończą się zwolnienia dla wielu lamp halogenowych.


Zapasy i wyprzedaże: co to oznacza dla sprzedawców internetowych?

Zniesienie wyjątków i nowe przepisy będą miały natychmiastowe konsekwencje, zwłaszcza dla producentów takich lamp: od wyżej wymienionych dat granicznych nie można będzie ich już produkować ani wprowadzać do obrotu w UE w dotychczasowym kształcie.

Sprzedawcy internetowi w UE, którzy obecnie posiadają jeszcze większe zapasy produktów dotkniętych zmianami, nie muszą się tak bardzo martwić. Istnieje możliwość wyprzedaży zapasów. Użytkownicy natomiast mogą nadal korzystać z dotychczasowych źródeł światła, nie muszą ich wymieniać w poszczególnych terminach. Sprzedawcy powinni również pamiętać, że import odpowiednich źródeł światła z krajów spoza Unii Europejskiej lub wprowadzanie ich do obrotu w UE nie jest dozwolone od odpowiednich dat granicznych, jeśli nie spełniają one niezbędnych wymogów.