eBay i Amazon zablokują Twoje konto! Pokażemy Ci, jak zapobiec blokadom nowych kont. Zaświadczenie §22f UStG, które jest wymagane od 1.10.2019.

10.01.2019

Amazon może zablokować Twoje konto już 1.03.2019, a eBay 1.10.2019! Jak już pisaliśmy w listopadzie, od 1.01.2019 obowiązuje w Niemczech nowa ustawa, która zobowiązuje marketplace’y do ponoszenia odpowiedzialności za niezapłacony podatek VAT w Niemczech. eBay i Amazon wymagają działania od każdego sprzedawcy, niezależnie od tego, czy posiada niemiecki NIP, czy płaci podatek VAT w Niemczech. Na obu platformach wymagany jest dokument od niemieckiego US. Jak go zdobyć i gdzie go przesłać pokażemy w tym artykule.

Stanowisko eBay.de w sprawie osób niepłacących VAT w Niemczech jest bardzo klarowne:

"Uchylanie się od płacenia podatków jest przestępstwem. Współpracujemy z niemieckimi władzami, aby temu zapobiegać i będziemy podejmować działania wobec użytkowników nieprzestrzegających prawa. Sankcje obejmują m.in. usunięcie ofert sprzedaży i zawieszenie konta".


Kogo dotyczy? Każdego!

Przypominamy, że każdy, kto spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków jest zobowiązany do pozyskania niemieckiego numeru NIP (USt-IDNr) oraz płacenia podatku VAT:

  • sprzedawca z zarejestrowaną działalnością/spółką w Niemczech,
  • magazynowanie towaru w Niemczech,
  • przekazywanie towarów wysyłanych w Niemczech kurierowi,
  • za pośrednictwem wszystkich kanałów wysyłka towarów do Niemiec (np. z Polski) o sumarycznej wartości większej niż 100.000 € w roku.

Jeśli spełniasz którekolwiek z tych kryteriów, jak najszybciej upewnij się, że przestrzegasz przepisów o podatku VAT.

  1. Sprawdź, czy Twoja firma ma obowiązek zarejestrowania się, jako płatnik podatku VAT w Niemczech.
  2. Jeśli tak, zarejestruj się w niemieckim urzędzie skarbowym i złóż wniosek o nadanie numeru NIP.

eBay.de zaczyna rozsyłać do sprzedawców maile z informacją o nowej ustawie i ultimatum:

"Ze względu na zmiany prawa w Niemczech obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
- eBay może ponosić odpowiedzialność za niezapłacenie podatku VAT przez naszych sprzedawców,
- eBay będzie mieć obowiązek uzyskania od każdego sprzedawcy-firmy zaświadczenia (Bescheinigung nach §22f UStG), które potwierdzi rejestrację podatkową 
sprzedawcy".

Uwaga! Każdy sprzedawca musi złożyć „zaświadczenie zgodne z §22f UStG”, aby uniknąć blokady sprzedaży. Niezależnie od tego, czy jest zobowiązany do płacenia VATu w Niemczech.

Co to jest „Bescheinigung nach §22f UStG”?

"eBay będzie mieć obowiązek uzyskania od każdego sprzedawcy-firmy zaświadczenia (Bescheinigung nach §22f UStG), które potwierdzi rejestrację podatkową sprzedawcy. Uwaga:Nie wystarczy zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Wymagane jest - zaświadczenie zgodne z §22f UStG".

Jak uzyskać to zaświadczenie?

Należy pobrać, wypełnić formularz i złożyć go drogą elektroniczną (mailem) lub pocztową w odpowiednim urzędzie skarbowym (Finanzamt).

Co zrobić po uzyskaniu zaświadczenia? (eBay)

"Podaj swój numer NIP na koncie eBay, abyśmy mogli wyświetlać go w Twoich ofertach sprzedaży na eBay.de (zgodnie z wymogami prawnymi). Upewnij się, że nazwa firmy i numer NIP na Twoim koncie eBay są takie same, jak na zaświadczeniu o statusie podatnika VAT. Prześlij zaświadczenie („Bescheinigung nach §22f UStG”)".


Terminy eBay (oraz wg nowej ustawy):

1 marca 2019 r. – sprzedawcy-firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 1 października 2019 r. – sprzedawcy-firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Amazon

Amazon również informuje o konieczności uzyskania takiego zaświadczenia. Zapytany przez nas w styczniu podał termin 1.03.2019 jako termin ostateczny dla wszystkich sprzedawców. Dla podmiotów z UE na Amazon jednak również obowiązuje termin 1.10.2019. Zalecamy jednak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia jak najszybciej! Jeden egzemplarz zaświadczenia będzie można przesłać do obu platform.

Amazon również uruchomił funkcję wgrania zaświadczenia, dostępna tutaj.