Gdzie dodać numer LUCID w koncie Ebay? Rejestracja opakowań w Niemczech a sprzedaż na Ebay.

27.05.2022

EPR to skrót od „Extended Producer Responsibility” (rozszerzona odpowiedzialność producenta). Sam Amazon opisuje to jako „politykę środowiskową”. Podstawą do tego nie jest jednak jedno ogólnoeuropejskie rozporządzenie, lecz zbiór różnych ustaw i wytycznych w poszczególnych krajach członkowskich. Dla sprzedawców na Amazon aktualnie najważniejsze są Niemcy i Francja. 

W obu krajach istnieje obowiązek rejestracji, który dotyczy producentów i dystrybutorów. Producentem jest każdy, kto wytwarza lub importuje produkt objęty obowiązkiem rejestracji EPR, a dystrybutorem każdy, kto sprzedaje produkt objęty obowiązkiem rejestracji EPR. Niezależnie od tego, czy posiadają siedzibę w kraju podlegającym rejestracji.

W prawie niemieckim obejmuje to przepisy dotyczące rejestru opakowań (VerpackG), a także przepisy dotyczące obowiązku rejestracji elektronicznej (ElektroG) oraz obowiązku rejestracji baterii (BattG). W przypadku dystrybucji na terenie Niemiec nowe przepisy ograniczają się do kategorii produktów, takich jak: opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie.

O obowiązkach z tym związanymi na Amazon pisaliśmy w osobnym artykule tutaj. Poniżej pokazujemy, gdzie dodać numer w koncie Ebay.

W zależności od miejsca rejestracji podmiotu (PL lub DE) kliknij w poniższy link oraz wprowadź w odpowiednie pole swój numer identyfikacyjny LUCID.

Ebay.pl (polski podmiot)

Ebay.de (niemiecki podmiot)