piątek, 19 lipca, 2024

Gospodarka okrężna przyszłością handlu. Świat (e)handlu wg Olivera Klincka, prezesa Ebay Niemcy

18.01.2023

Handel nowymi towarami jest w niektórych sektorach modelem przestarzałym. Problemy z łańcuchami dostaw, de-globalizacja i zmiany klimatyczne wymagają fundamentalnego przemyślenia. Przyszłość należy do gospodarki cyrkularnej – pisze Oliver Klinik, prezes Ebay Niemcy w magazynie internetowym „Focus”.

Świat stoi przed wieloma palącymi problemami, od zmian klimatycznych po kurczące się zasoby naturalne. Wielu ekspertów uważa, że aby sprostać tym wyzwaniom, musimy przejść na gospodarkę cyrkularną. Podejście to skupia się na ponownym użyciu i wykorzystaniu istniejących produktów, zamiast ciągłej produkcji nowych.

Prezes Ebay, Oliver Klinck, uważa, że przejście na gospodarkę cyrkularną jest nie tylko konieczne dla zrównoważonej przyszłości, ale także nieuniknione dla firm. W swoim artykule, Klinck argumentuje, że handel nowymi towarami staje się mniej opłacalny i że firmy muszą dostosować się do gospodarki cyrkularnej, aby przetrwać.

Klinck wskazuje, że wiele produktów, których używamy dzisiaj, jest wytwarzanych z zasobów skończonych, takich jak ropa naftowa, która jest używana do produkcji tworzyw sztucznych, oraz innych materiałów, takich jak guma, lit, kobalt, nikiel i miedź. Zasoby te stają się coraz bardziej ograniczone, a ich wydobycie powoduje szkody dla środowiska. Dodatkowo, pandemia COVID-19 przyspieszyła trend de-globalizacji i re-globalizacji, co sprawia, że gospodarka cyrkularna staje się jeszcze ważniejsza.

Gospodarka cyrkularna nie oznacza końca konsumpcji, ale raczej zmianę sposobu myślenia. Chodzi o znalezienie nowych sposobów wykorzystania i ponownego użycia istniejących produktów, zamiast ciągłego produkowania nowych. Ta zmiana w kierunku gospodarki okrężnej jest nie tylko dobra dla środowiska, ale także pomaga chronić zasoby, zmniejszyć ilość odpadów i stworzyć nowe możliwości biznesowe.

Ebay, na przykład, skupia się na gospodarce cyrkularnej, zachęcając do ponownego użycia i ponownego wykorzystania produktów za pośrednictwem swojej platformy. Ebay zapewnia rynek internetowy, który ułatwia ludziom kupowanie i sprzedawanie używanych przedmiotów, a także posiada szereg programów promujących gospodarkę cyrkularną. Ebay zachęca również do korzystania z materiałów pochodzących z recyklingu i wspiera wiele inicjatyw promujących zrównoważone praktyki.

Przejście na gospodarkę cyrkularną jest nie tylko dobre dla środowiska, ale także ma sens biznesowy. Firmy, które przyjmują okrężny model biznesowy, są w stanie zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność, a jednocześnie wyróżnić się na tle konkurencji. Gospodarka cyrkularna pomaga również stworzyć bardziej odporną gospodarkę, która jest mniej zależna od ograniczonych zasobów i bardziej przystosowana do zmieniających się warunków rynkowych.

Podsumowując, gospodarka cyrkularna jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonej przyszłości. Jest nie tylko konieczna, ale i nieunikniona dla biznesu. Firmy takie jak Ebay już dostosowują się do tej nowej rzeczywistości i ważne jest, aby inni robili to samo. Poprzez przyjęcie gospodarki obiegowej, firmy mogą nie tylko zmniejszyć swój wpływ na środowisko, ale także stworzyć nowe możliwości wzrostu i innowacji. Rządy mają również do odegrania rolę w promowaniu gospodarki cyrkularnej poprzez politykę i regulacje wspierające zrównoważone praktyki.

Konsumenci również mają do odegrania rolę w przejściu do gospodarki cyrkularnej. Decydując się na zakup i używanie produktów wykonanych ze zrównoważonych materiałów, które można łatwo ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi, konsumenci mogą przyczynić się do zwiększenia popytu na te produkty i zachęcić firmy do przyjęcia okrężnych modeli biznesowych.

Ogólnie rzecz biorąc, gospodarka cyrkularna jest korzystna zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Oferuje ona drogę naprzód, która może pomóc w rozwiązaniu niektórych z najbardziej palących wyzwań naszych czasów, jednocześnie tworząc nowe możliwości wzrostu i innowacji. W miarę jak coraz więcej firm będzie przyjmować obiegowe modele biznesowe, możemy oczekiwać bardziej zrównoważonej i odpornej przyszłości dla wszystkich.