Jak bezpiecznie używać cudzych znaków towarowych?

13.07.2019

Jest wiele sytuacji, w których przydałoby się użyć cudzej marki w celu zaznaczenia zgodności sprzedawanej rzeczy (np. części zamiennej lub akcesoria). Należy jednak przestrzegać kilku podstawowych zasad związanych ze stosowaniem nieswoich znaków towarowych, aby właściciel marki nie mógł zarzucić Ci „wybicia się” dzięki jego renomie.

Kiedy i jak można posługiwać się cudzym znakiem towarowym?

Informowanie o kompatybilności Cudzych znaków towarowych można używać w celu informowania kupujących o tym, że dana rzecz np. część zamienna do samochodu lub bateria do telefonu komórkowego jest kompatybilna z produktem danej marki. Innymi słowy, wolno używać cudzej marki w celu pokazania, do czego służy dany towar czy usługa. Gdy sprzedajesz produkty cudzej marki Możesz oczywiście używać nazwy i logotypu marki, którą sprzedajesz. Musisz jednak uważać, aby z tym nie przesadzać! Radzimy pozyskać pisemną zgodę na umieszczenie cudzych znaków towarowych w swojej ofercie. Jednocześnie przypominamy o tym, aby w żadnym wypadku nie dopuścić do tego, by przez nasze działania można było odnieść wrażenie powiązania z cudzą marką.

Ważne! To warto zapamiętać:

  1. Używając cudzego znaku towarowego nie wolno sprawiać wrażenia, że istnieje jakiekolwiek powiązanie gospodarcze lub więzy handlowe z właścicielem marki.
  2. Marka lub właściciel marki nie może być poszkodowany przez to, że Ty użyjesz jego firmowego znaku. Renoma marki nie może na tym tracić, nie może być oczerniana, ani dyskredytowana.
  3. Używanie cudzej marki nie może być podyktowane tylko tym, że posiada ona pewną renomę.
  4. Cudze Logo/Nazwa/Znak towarowy nie powinny się wyróżniać na stronie, aukcji, w sklepie internetowym czy listingu. Klienci powinni mieć świadomość, że mają do czynienia z cudzą marką. Można używać sformułowań typu: „kompatybilne z produktami marki XYZ”, „pasuje do produktów marki XYZ”, „działa z produktami marki XYZ”.

Musicie pamiętać o tym, że samo powstanie podejrzenia wprowadzania w błąd (np. więź gospodarcza z cudzą marką) jest naruszeniem prawa. To, czy rzeczywiście doszło do naruszenia praw cudzej marki każdorazowo rozstrzyga sąd.