Jak działa program Amazon Vine? Zmiany w opłatach od 19 października 2023!

11.10.2023

Amazon Vine to program, który umożliwia zarejestrowanym sprzedawcom wysłanie produktów recenzentom, którzy są niezależnymi autorami i doświadczeni w danej kategorii produktowej. Recenzenci Vine otrzymują produkty bezpłatnie w zamian za napisanie rzetelnej i obiektywnej recenzji.

Program Vine może być cennym narzędziem dla sprzedawców, którzy chcą uzyskać opinie o swoich produktach, zwłaszcza w początkowej fazie sprzedaży. Recenzje Vine mogą pomóc sprzedawcom zwiększyć świadomość marki i sprzedaż swoich produktów.

W tym artykule omówimy nowe opłaty za rejestrację produktów w programie Vine. Od 19 października 2023 r. opłata rejestracyjna będzie naliczana jednorazowo za nadrzędną ASIN, w zależności od liczby rejestrowanych jednostek.

Dotychczasowe opłaty

Opłata rejestracyjna wynosiła 170 EUR dla wszystkich rejestracji produktów, niezależnie od liczby zarejestrowanych jednostek danego produktu.


Nowe opłaty

Nowe kategorie opłat mają zastosowanie wyłącznie do produktów zarejestrowanych w programie w dniu 19 października lub później. Po zarejestrowaniu kodu ASIN nie można zmienić go na inną kategorię ani dodać podrzędnych kodów ASIN. Od 19 października 2023 r. opłata rejestracyjna będzie naliczana według następującego schematu:

Liczba zarejestrowanych jednostekOpłata rejestracyjna Vine
1–2 (nowa kategoria)0
3–10 (nowa kategoria)70 EUR
11–30 (dotychczasowa kategoria)170 EUR

Opłata rejestracyjna Vine zostanie naliczona tylko wtedy, gdy zarejestrujesz 3 lub więcej jednostek na ASIN-rodzica lub niezależny ASIN i otrzymasz pierwszą recenzję w ciągu 90 dni od rejestracji.


Przykład obliczania opłaty

Przykład 1: Sprzedawca rejestruje trzy jednostki dla nadrzędnej ASIN bez podrzędnych ASIN i otrzymuje w ciągu 90 dni jedną recenzję Vine.
Sprzedawca zapłaci 70 EUR siedem dni po dacie opublikowania pierwszej recenzji Vine.

Przykład 2: Sprzedawca rejestruje dwie jednostki dla nadrzędnej ASIN bez podrzędnych ASIN i otrzymuje w ciągu 90 dni dwie recenzje Vine.
Sprzedawca nie zostanie obciążony opłatą, ponieważ zarejestrował dwie jednostki na poziomie nadrzędnej ASIN.

Przykład 3: Sprzedawca rejestruje dwie jednostki dla nadrzędnej ASIN z 5 podrzędnymi ASIN i otrzymuje dwie recenzje dla rejestracji.
Sprzedawca nie zostanie obciążony opłatą, ponieważ zarejestrował dwie jednostki na poziomie nadrzędnej ASIN.


Często zadawane pytania

 • Czy moje produkty obecnie zarejestrowane w programie są objęte tą zmianą?
  Nie, nowy przegląd opłat dotyczy tylko produktów zarejestrowanych w dniu 16 października 2023 r. lub później.
 • Gdzie mogę zobaczyć podgląd opłaty rejestracyjnej Vine przed przesłaniem?
  Na ekranie potwierdzenia zostanie wyświetlona odpowiednia opłata rejestracyjna Vine.
 • Kiedy jest naliczana opłata rejestracyjna?
  Opłata jest naliczana raz na nadrzędną ASIN siedem dni po dacie opublikowania pierwszej recenzji Vine dla tego produktu.
 • Czy mogę dodać dodatkowe jednostki do już przesłanej rejestracji?
  Nie, po zarejestrowaniu ASIN nie można już edytować zarejestrowanych jednostek ani dodawać dodatkowych podrzędnych ASIN do przesłanej rejestracji.
 • Czy mogę ponownie zarejestrować ASIN w Vine?
  Nie, nie można ponownie zarejestrować ASIN ani innych wariantów nadrzędnej ASIN, jeśli początkowa rejestracja zawierała co najmniej jedną jednostkę.
 • Co się stanie, jeśli produkt nie otrzyma recenzji?
  Nie zostaną naliczone opłaty za rejestrację Vine, jeśli nie wpłynęły żadne recenzje lub pierwsza recenzja Vine została opublikowana po upływie 90 dni od daty rejestracji.
 • Czy muszę zapłacić, jeśli zarejestrowałem trzy lub więcej jednostek, ale otrzymałem tylko jedną recenzję Vine?
  Tak, stawka zależy od liczby zarejestrowanych jednostek produktu, pod warunkiem że wpłynęła co najmniej jedna recenzja Vine.
 • Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli nie podoba mi się ocena lub recenzja?
  Nie, Amazon nie oferuje zwrotów pieniędzy za oceny lub recenzje Vine.

Podsumowanie

Opłata rejestracyjna Vine to jednorazowa opłata, która jest naliczana w przypadku rejestracji produktów w programie w dniu 16 października 2023 r. lub później. Opłata jest uzależniona od liczby zarejestrowanych jednostek danego produktu.

Program Vine może być cennym narzędziem dla sprzedawców, którzy chcą uzyskać opinie o swoich produktach od niezależnych ekspertów. Jednak przed rejestracją należy dokładnie rozważyć koszty i potencjalne korzyści wynikające z uczestnictwa w programie.