Jakie informacje powinny znajdować się na fakturze w Niemczech (Rechnung)?

10.09.2020

Niemieccy przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury wychodzące do innych krajów UE w języku niemieckim. W zamian za to, niemieccy przedsiębiorcy muszą również przyjmować przychodzące faktury w innym języku. Co do zasady, organy podatkowe nie mogą zatem żądać od przedsiębiorcy tłumaczenia dla celów podatku VAT, a w szczególności dla celów odliczenia podatku naliczonego (art. 248a niem. ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej język polski jest językiem urzędowym. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, podatnik jest uprawniony do wystawiana faktury w języku obcym, jeżeli wystawiana jest na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz zagranicznego konsumenta. 

Jeżeli jednak Twoja firma jest podmiotem niemieckim lub dla zwiększenia zaufania oraz wygody dla Twoich kupujących, możesz wysyłać faktury do kupującego w Niemczech również po niemiecku.

Tych informacji nie może zabraknąć na żadnej fakturze wysłanej do Niemiec:

 • Wystawca z podaniem wszystkich danych wymaganych przez prawo handlowe takich jak nazwa firmy, pełny adres i numer firmy w rejestrze handlowym
 • Adres klienta
 • Data wystawienia rachunku
 • Kolejny numer rachunku
 • Data dostawy lub wykonania usługi
 • Szczegółowe rozliczenie usługi
 • Kwota netto
 • Kwota podatku VAT
 • Kwota rachunku (= kwota brutto)
 • Dane konta bankowego
 • Numer podatkowy lub numer VAT UE
 • Numer zamówienia klienta
 • Ewentualne warunki płatności
 • Termin lub ewentualnie odniesienie do ustawowego terminu dla konsumentów wynoszącego 30 dni
 • Ewentualne udzielone skonta lub ustalone rabaty
 • Ewentualne zastrzeżenie prawa własności