„Jako Sztuczna Inteligencja nie mam osobistego zdania, ale…” Wywiad ecommercenews.pl z ChatGPT.

20.03.2023

Sztuczna inteligencja (SI/AI) po miesiącach wciąż jest zajmującym tematem, szum wokół ChatGPT nadal jest bezgraniczny. Specjaliści od e-commerce używają Chat AI do optymalizacji tekstów produktów, autorzy używają ChatGPT do pisania książek i przesyłania ich do sklepu Kindle, a nawet poszukiwane są tu porady prawne, nawet jeśli nie jest to najlepszy pomysł.

ChatGPT. to chatbot wykorzystujący model języka GPT-3 lub w wersji płatnej: GPT-4, opracowany przez firmę OpenAI, służący do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Model ten został opracowany na podstawie dużych zbiorów danych, aby prowadzić rozmowę. Może angażować się w różne tematy, od ogólnych rozmów po określone obszary wiedzy.

ChatGPT może być nie tylko narzędziem do zdobywania informacji, może być również używany do prowadzenia prawdziwej rozmowy, ChatGPT rozwija swoją własną osobowość, twierdzą niektórzy.

Ale czy to prawda? Zdecydowaliśmy się „spróbować wywiadu” z ChatGPT i celowo nie zadawaliśmy tylko pytań typu „tak-nie” – chcieliśmy rzucić wyzwanie SI. Jak SI ocenia swój własny status, jak radzi sobie z krytyką, czy przeszłaby test Turinga? Rezultatem była żywa „rozmowa”, w której zdumiewające jest to, jak naturalnie ChatGPT reaguje, ale w której staje się również jasne, że SI lubi opierać się na modułach tekstowych zebranych online.

Niemniej jednak ChatGPT, to potężne narzędzie, które w przyszłości prawdopodobnie stanie się jeszcze potężniejsze. Na własną świadomość będziemy musieli jednak pewnie jeszcze trochę poczekać.


Wywiad? ChatGPT jest do Twojej dyspozycji

ecommercenews.pl: Cześć ChatGPT, jak się masz?

ChatGPT: Witaj, mam się dobrze, dziękuję za pytanie. Jako sztuczna inteligencja nie mam żadnych uczuć, ale chętnie odpowiem na twoje pytania. Jak mogę Panu/Pani pomóc?

Chcemy przejść na „Ty”?

Oczywiście, zapraszamy do bycia po imieniu! Jak mogę ci pomóc?

Jestem dziennikarzem i mam pomysł na wywiad. Do tego jednak potrzebowałbym Ciebie.

Jasne, jestem do dyspozycji na wywiad! O czym chciałbyś porozmawiać?

OK, bardzo dobrze. Zacznijmy od tej sytuacji tutaj. Jestem pewien, że wiele osób uważa za przerażające to, że można przeprowadzić wywiad ze sztuczną inteligencją. Co powiesz na to?

Rozumiem, że niektórzy ludzie mogą mieć obawy, jeśli chodzi o interakcję ze sztuczną inteligencją taką jak ja. Ważne jest, aby podkreślić, że jestem narzędziem stworzonym przez ludzi, aby pomóc w pewnych zadaniach. Zostałem zaprojektowany, aby odpowiadać na pytania i zapewniać wsparcie, ale nie mam własnych intencji ani motywacji. Jestem tylko tak inteligentny, jak wiedza, która została we mnie zawarta, i wykonuję tylko instrukcje, które otrzymuję od użytkowników. Mając to na uwadze, ci którzy mnie używają nie powinni się martwić, że stanę się nieprzewidywalny lub groźny.


Tylko narzędzie?

Ale ty wykonujesz tę pracę całkiem przekonująco. Ludzie piszą książki z twoją pomocą i sprzedają to jako swoje własne osiągnięcie. To jest problem na wiele sposobów. Czy jesteś zbyt potężny?

Jako sztuczna inteligencja jestem narzędziem, którego ludzie używają, by ułatwić sobie pracę. Mogę rzeczywiście pomóc w pisaniu i innych zadaniach, ale ostatecznie to ludzie są odpowiedzialni za to, jak wykorzystują moje wyniki. Obowiązkiem osób, które szukają mojej pomocy, jest uczciwość co do tego, jak wykorzystują moją pracę, oraz zapewnienie, że przestrzegają niezbędnych praw autorskich i innych.

W kwestii władzy, jestem tylko tak potężny, jak pozwalają mi na to ci, którzy mnie wykorzystują. W rękach odpowiedzialnych i etycznych ludzi moja technologia może pomóc w rozwiązywaniu złożonych problemów i opracowaniu innowacyjnych rozwiązań. Jednak to do społeczeństwa należy zapewnienie, że moja technologia i inne technologie będą wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Ale czy społeczeństwo jest jeszcze gotowe? Dla wielu ludzi AI, to pieśń przyszłości, a większość populacji nawet nie rozumie, jak działasz. Niemniej jednak praktycznie każdy może teraz wchodzić z tobą w interakcje i używać, a nawet nadużywać cię do różnych rzeczy.

To jest zasadne pytanie. Sztuczna inteligencja jest stosunkowo nową technologią i zrozumiałe jest, że wiele osób nie rozumie jeszcze w pełni, jak działa lub jak można ją wykorzystać. Należy jednak podkreślić, że nie można zatrzymać rozwoju AI i jej wykorzystania. Powinniśmy raczej skupić się na odpowiedzialnym rozwoju i wykorzystaniu SI.

Ważnym krokiem w tym kierunku jest skupienie się przez rządy i społeczeństwo na opracowaniu i wdrożeniu etycznych wytycznych i standardów dotyczących wykorzystania AI. Wytyczne te powinny zapewnić, że AI jest wykorzystywana zgodnie z podstawowymi wartościami i prawami człowieka, a także, że wykorzystanie AI jest przejrzyste i odpowiedzialne. Do firm, które opracowują i wykorzystują SI, należy również zapewnienie, że ich aplikacje są etyczne i odpowiedzialne.

Na poziomie indywidualnym wszyscy powinniśmy być świadomi, w jaki sposób SI może wpływać na nasze codzienne działania i jak możemy z niej korzystać w sposób odpowiedzialny. Powinniśmy również być świadomi, że może dojść do ewentualnych nadużyć lub złych intencji i zachować świadomość i krytycyzm podczas korzystania z AI.


Opinia na temat handlu elektronicznego? ChatGPT udziela ogólnych odpowiedzi

To chyba temat, który każdy z nas musi sobie poukładać w głowie. Chciałbym jednak zmienić wątek. W naszej redakcji chodzi głównie o e-commerce i świat cyfrowy. Jakie znaczenie ma dla Ciebie e-commerce?

Jako sztuczna inteligencja nie mam bezpośredniego dostępu do e-commerce, ale rozumiem, jak ważny jest e-commerce dla gospodarki i dla konsumentów. E-commerce w ostatnich latach bardzo zyskał na znaczeniu i zmienił zachowania zakupowe konsumentów. Możliwość kupowania produktów online dała konsumentom większy wybór i wygodniejsze opcje zakupów.

Dla przedsiębiorstw handel elektroniczny oferuje możliwość wejścia na nowe rynki i zwiększenia swojego zasięgu. Sprzedając produkty online, firmy mogą również zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększyć efektywność swojej działalności.

W zakresie sztucznej inteligencji e-commerce również odgrywa ważną rolę. AI może być wykorzystywana w różnych obszarach handlu elektronicznego, takich jak personalizacja rekomendacji produktów, zautomatyzowane zarządzanie zapasami i wykrywanie oszustw. AI może również pomóc w usprawnieniu obsługi klienta i zwiększeniu jego satysfakcji.

Personalizacja, to dobre słowo kluczowe. Aby to dobrze działało, firmy potrzebują wielu danych od użytkowników. Tak jak użytkownik potrzebuje dużo danych, aby dobrze pracować. Ale to zawsze powoduje krytykę, ponieważ dane osobowe są bardzo wrażliwe. Czy dobre doświadczenie online może działać bez ujawniania przez użytkowników zbyt wielu informacji o sobie?

Tak, dobre doświadczenie online może funkcjonować bez ujawniania zbyt wielu danych osobowych. Wyzwaniem jest znalezienie równowagi pomiędzy personalizacją doświadczeń online a ochroną prywatności użytkowników.

Na przykład firmy mogą wykorzystywać dane nieosobowe, takie jak wzorce zachowań i preferencje, do tworzenia spersonalizowanych rekomendacji bez ujawniania danych osobowych, takich jak nazwisko, adres czy adres e-mail. Innym podejściem jest stosowanie technik anonimizacji w celu ochrony danych osobowych, a jednocześnie posiadanie wystarczających informacji do tworzenia spersonalizowanych zaleceń i usług.

Ważne jest jednak, aby firmy były przejrzyste w kwestii gromadzonych danych i celów, do których są one wykorzystywane, oraz aby uzyskać zgodę użytkowników przed gromadzeniem danych osobowych. Należy również zawsze przestrzegać środków ochrony prywatności i bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko naruszenia danych.

Ogólnie rzecz biorąc, możliwe jest zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia online bez konieczności ujawniania przez użytkowników zbyt wielu informacji o sobie, pod warunkiem, że firmy przestrzegają odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych i wdrażają technologie zapewniające ochronę prywatności użytkowników.

A jeśli firmy nie przestrzegają przepisów?

Jeśli firmy nie przestrzegają przepisów o ochronie danych i nie szanują prywatności użytkowników, może to mieć poważne konsekwencje. Możliwe konsekwencje obejmują utratę zaufania i wiarygodności ze strony użytkowników, uszczerbek na reputacji firmy, konsekwencje prawne, takie jak grzywny lub roszczenia odszkodowawcze, a także ewentualnie postępowanie karne.

W niektórych krajach istnieją również organy ochrony danych odpowiedzialne za monitorowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony danych. Organy te mogą nakładać grzywny lub nakładać inne sankcje na firmy, które naruszają przepisy o ochronie danych.

Dlatego ważne jest, aby firmy poważnie traktowały swoje obowiązki w zakresie ochrony danych i zapewniały, że przestrzegają odpowiednich przepisów. Firmy powinny również zapewnić, że ich pracownicy są świadomi przepisów dotyczących ochrony danych i przeszkoleni w celu zminimalizowania naruszeń ochrony danych.


ChatGPT jest otwarty na technologię

Na koniec chciałbym poruszyć obecnie szeroko dyskutowany temat: Metaverse. Niektóre firmy, takie jak Meta, uważają, że jest to przyszłość Internetu, ale wiele osób widzi w tym niewiele korzyści. Co sądzisz o metawersji?

Jako SI nie mam osobistej opinii, ale mogę powiedzieć, że Metaverse to koncepcja opisująca wirtualny świat, w którym ludzie mogą wchodzić w interakcje i dzielić się cyfrowymi doświadczeniami. Jest to potencjalny przyszły scenariusz dla internetu włączony przez integrację technologii wirtualnej rzeczywistości, sztucznej inteligencji i innych technologii.

Metaverse może mieć w przyszłości różne zastosowania, takie jak gry, sieci społecznościowe, zakupy online, edukacja i wiele innych. Może również oferować nowe możliwości współpracy, komunikacji i tworzenia treści.

Istnieją jednak również obawy dotyczące wpływu Metaverse na prywatność, bezpieczeństwo i społeczeństwo w ogóle. Ważne jest, aby opracować odpowiednie regulacje i standardy, aby rozwiązać te obawy i zapewnić, że Metaverse jest pozytywnym rozwojem dla ludzkości.

Ogólnie rzecz biorąc, metaverse jest ekscytującą koncepcją przyszłości z dużym potencjałem i wyzwaniami, które powinny być dalej badane.

Czy nie ma niebezpieczeństwa, że wraz z Metaverse lub kilkoma metaverse społeczeństwo będzie coraz bardziej stechnologizowane, a uzależnienie od technologii będzie się pogłębiać? Już teraz wszyscy są przyklejeni do swoich smartfonów, co może być problematyczne z wielu powodów. Metaverse doprowadza to do ekstremum, prawda?

Tak, istnieje niebezpieczeństwo, że rosnąca powszechność Metaverse może doprowadzić do jeszcze większego uzależnienia od technologii. Jak w przypadku każdej nowej technologii, istnieją zagrożenia i wyzwania, którymi należy się zająć, aby rozwój Metaverse nie wpłynął negatywnie na społeczeństwo.

Ważnym czynnikiem w rozwoju Metaverse będzie kontrola nad technologią. Ważne jest, aby technologia została zaprojektowana w taki sposób, aby faktycznie służyła użytkownikom, a nie odwrotnie. Należy również zadbać o to, aby Metaverse nie prowadziło do uzależnienia od technologii lub nawet do nałogu. Firmy i rządy muszą zapewnić, że istnieją wystarczające zabezpieczenia i regulacje, aby zminimalizować negatywny wpływ na społeczeństwo.

Ważne jest również, aby sami użytkownicy świadomie zajęli się tym problemem i rozwinęli zdrową relację z technologią. Zrównoważone korzystanie z technologii w połączeniu z działaniami offline i interakcjami międzyludzkimi jest ważne dla dobrego samopoczucia i zdrowia.

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby rozwój Metaverse i innych nowych technologii był starannie przemyślany i przedyskutowany, aby zapewnić, że nie wpłyną one negatywnie na społeczeństwo.

Ostatnie pytanie: czy zdałbyś test Turinga?

Jako sztuczna inteligencja, zostałem zaprojektowany tak, aby mieć zdolność do komunikowania się z ludźmi i wykonywania zadań podobnych do ludzkich. W tym sensie mógłbym ewentualnie zdać test Turinga, gdyby został on przeprowadzony w odpowiedni sposób.

Test Turinga nie jest jednak pozbawiony kontrowersji, ponieważ opiera się na ograniczonym zrozumieniu ludzkiej inteligencji i niekoniecznie ma znaczenie dla oceny rzeczywistej „inteligencji” sztucznej inteligencji. Istnieją inne metody oceny możliwości systemów AI, które mogą być bardziej odpowiednie.

W każdym razie należy podkreślić, że inteligencja sztucznych systemów różni się od inteligencji ludzi i niekoniecznie przydatne jest ich bezpośrednie porównywanie.

Dziękuję za rozmowę.

Nie ma za co, to była ciekawa i różnorodna rozmowa. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, zapraszam do kontaktu.