Już co drugi Polak, wybierając firmę kurierską, zwraca uwagę na jej działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

18.04.2023

  • 47% ankietowanych deklaruje, że patrzy na proekologiczne działania firm kurierskich podczas dokonywania ich wyboru.
  • Blisko 60% uczestników badania ma świadomość, że rezygnacja z usługi door-to-door na rzecz odbioru przesyłki w punkcie zmniejsza ślad węglowy.
  • Niemal 70% osób z pokolenia Z wie o możliwości redukcji emisji CO2, dzięki przekierowaniu przesyłki do punktu odbioru, co stanowi najwyższą wartość spośród wszystkich ankietowanych.

Rosnąca liczba przesyłek w obiegu międzynarodowym przekłada się nie tylko na wyzwania operacyjne stawiane przed branżą logistyczną, ale także środowiskowe. Dążenie przez firmy do neutralizacji śladu węglowego i szeroko rozumiana troska o przyrodę wynika też z potrzeb konsumentów. Jak wskazuje badanie przeprowadzone na zlecenie DHL Express, firmy obsługującej międzynarodowe ekspresowe przesyłki lotnicze, niemal co drugi respondent nadający i odbierający przesyłki zagraniczne (47%) podczas wyboru firmy kurierskiej zwraca uwagę na jej działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

W DHL Express dostrzegamy wyzwania w zakresie dekarbonizacji działalności. Będąc wiodącym na świecie dostawcą usług logistycznych, dążymy do tego, by kreować i wdrażać rozwiązania przyjazne środowisku. Zakładamy, że do 2025 zredukujemy swoją emisję CO₂ o połowę, a do 2050 roku do zera. Nasze starania w tym zakresie rozpoczynają się już od momentu decyzji, jakimi samolotami będziemy realizować dostawy międzynarodowych przesyłek oraz w jaki sposób będziemy je eksploatować. Stawiamy na jednostki z nowoczesną technologią zużycia paliwa. Jako jeden z pierwszych globalnych przewoźników ekspresowych uruchomiliśmy usługę GoGreen Plus, aby zapewnić klientom możliwość korzystania ze zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla. Chcemy też, by do 2030 r. wykorzystanie SAF stanowiło 30% w całym transporcie lotniczym – mówi Agnieszka Łukawczyk, dyrektor ds. operacji w DHL Express Polska.


Świadomość ekologiczna klientów 

Ekologiczne postawy konsumentów mogą przekładać się na wybór usług kurierskich, które są bardziej przyjazne środowisku. Jednym z przykładów, jak zmniejszyć ślad węglowy, jest rezygnacja z usługi door-to-door na rzecz przekierowania przesyłki do punku odbioru. Blisko 60% uczestników badania deklaruje, że ma tego świadomość. Co ciekawe, spośród badanych, którzy nie znali zależności między rodzajem usługi kurierskiej a jej wpływem na środowisko, niemal co trzeci jest skłonny przekierować przesyłkę do PUDO (ang. Pick Up, Drop Off), aby przyczynić się do redukcji śladu węglowego swojego zamówienia.


Zielona generacja

Proekologiczne podejście króluje natomiast w najmłodszej grupie wiekowej i to właśnie wśród przedstawicieli generacji Z wiedza, wrażliwość i otwartość na kwestie redukcji śladu węglowego jest najbardziej zauważalna. Pokolenie to ma najwyższą spośród badanych świadomość o możliwości redukcji emisji CO2 dzięki przekierowaniu przesyłki do punktu odbioru (niemal 70%). Blisko 55% z nich deklaruje też, że wybierając firmę kurierską, uwzględnia na działania proekologiczne przewoźnika.

Zauważamy, że coraz więcej naszych klientów, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych, zwraca uwagę na aspekt śladu węglowego i wybiera przewoźnika przez pryzmat jego działań na rzecz dekarbonizacji. Bardzo nas to cieszy, choć mamy świadomość, że potrzebna jest dalsza edukacja w kwestii redukcji śladu węglowego w trosce o przyszłe pokolenia. Chcemy, aby firmy oraz konsumenci, korzystający z naszych przewozów byli częścią tej środowiskowej rewolucji w logistyce – podsumowuje Agnieszka Łukawczyk, dyrektor ds. operacji w DHL Express Polska.