piątek, 19 lipca, 2024

Kompleksowy przewodnik po obowiązkach wynikających z Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) dla twórców stron internetowych na rynku niemieckim

5.07.2024

Od 28 czerwca 2025 roku w Niemczech zacznie obowiązywać Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), czyli Ustawa o Wzmocnieniu Dostępności. Celem tej ustawy jest zapewnienie, że wszystkie strony internetowe i usługi elektroniczne będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wdrożenie BFSG będzie wyzwaniem, zwłaszcza dla polskich sprzedawców prowadzących działalność na niemieckim rynku. Ten przewodnik ma na celu wyjaśnienie, jakie zmiany są wymagane, jakie są korzyści z ich wdrożenia, oraz jakie mogą być potencjalne obawy i wyzwania.


Co oznacza dostępność?

Dostępność w kontekście BFSG oznacza, że produkty i usługi muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, na równych zasadach. Obejmuje to m.in. osoby z ograniczeniami wzroku, słuchu, mobilności oraz z trudnościami kognitywnymi. Strony internetowe muszą być projektowane w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby używające czytników ekranowych, osoby niewidome, niedosłyszące oraz osoby starsze.


Kluczowe wymagania BFSG

BFSG definiuje cztery główne zasady dostępności, które muszą być spełnione przez sklepy internetowe:

 1. Postrzegalność (Wahrnehmbarkeit): Informacje muszą być dostępne w sposób umożliwiający ich odbiór przez różne zmysły. Na przykład, obrazy powinny mieć alternatywne teksty, a filmy – napisy.
 2. Funkcjonalność (Bedienbarkeit): Użytkownicy muszą mieć możliwość nawigowania i korzystania ze strony za pomocą różnych narzędzi, takich jak klawiatura czy urządzenia wspomagające.
 3. Zrozumiałość (Verständlichkeit): Strona musi być zrozumiała, co oznacza logiczny układ, jasne instrukcje i odpowiednie komunikaty o błędach.
 4. Solidność (Robustheit): Treści na stronie muszą być kompatybilne z różnymi urządzeniami i technologiami wspomagającymi.


Polskie przepisy a niemieckie BFSG

Polska ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług (Dz.U. 2024 poz. 731), wdrażająca dyrektywę Unii Europejskiej nr 2019/882, również wejdzie w życie 28 czerwca 2025 roku. Przepisy te mają na celu ujednolicenie wymagań dostępności w całej UE.


Wyjątki od przepisów

Zarówno polska, jak i niemiecka ustawa przewidują wyjątki dla mikroprzedsiębiorstw. W Polsce mikroprzedsiębiorstwa świadczące usługi są zwolnione z obowiązków zapewniania dostępności, natomiast te zajmujące się obrotem produktami podlegają przepisom ustawy.


Jak przygotować się do nowych regulacji?

 1. Analiza stanu obecnego: Przeprowadzenie audytu dostępności swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych. Warto skorzystać z narzędzi online oraz zaangażować użytkowników z niepełnosprawnościami do testowania.
 2. Edukacja i szkolenia: Zapewnienie szkoleń dla zespołów IT i twórców treści w zakresie zasad dostępności, zgodnych z WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
 3. Współpraca z ekspertami: Konsultacja z firmami specjalizującymi się w dostępności cyfrowej.
 4. Monitorowanie zmian prawnych: Śledzenie aktualizacji przepisów w Polsce i Niemczech.


Obawy i wyzwania dla właścicieli sklepów internetowych

Zrozumienie technicznych wymagań

Dla wielu właścicieli sklepów internetowych, zwłaszcza tych, którzy nie mają technicznego wykształcenia, zrozumienie technicznych aspektów dostępności może być trudne. BFSG wymaga stosowania określonych standardów, takich jak WCAG 2.1, które mogą wydawać się skomplikowane i trudne do wdrożenia bez odpowiedniego wsparcia.


Koszty wdrożenia

Implementacja nowych standardów dostępności może wiązać się z wysokimi kosztami, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Właściciele sklepów mogą obawiać się, że koszty związane z przeprojektowaniem strony, zatrudnieniem ekspertów czy zakupem nowych technologii będą zbyt wysokie. Warto jednak pamiętać, że dostępność cyfrowa przyczynia się do poszerzenia bazy klientów, co może zrekompensować początkowe inwestycje.


Obawy przed zmianami

Zmiany zawsze wiążą się z pewnym poziomem niepewności. Właściciele sklepów mogą obawiać się, że nie będą w stanie dostosować się do nowych wymagań na czas lub że zmiany te wpłyną negatywnie na funkcjonalność i wygląd ich stron internetowych. Ważne jest, aby rozpocząć proces adaptacji jak najwcześniej i stopniowo wprowadzać niezbędne zmiany, aby uniknąć nagłych przekształceń.


Brak specjalistycznej wiedzy

Właściciele sklepów internetowych mogą czuć się przytłoczeni ilością specjalistycznej wiedzy, którą muszą zdobyć, aby spełnić wymagania BFSG. Warto zainwestować w szkolenia dla zespołu oraz współpracować z firmami oferującymi usługi konsultingowe w zakresie dostępności cyfrowej.


Korzyści z wdrożenia dostępności

Zwiększenie bazy klientów

Dostępność cyfrowa oznacza, że więcej osób będzie mogło korzystać z oferty sklepu internetowego. Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy oraz osoby z czasowymi ograniczeniami będą miały łatwiejszy dostęp do produktów i usług, co może znacząco zwiększyć liczbę klientów.


Poprawa wizerunku firmy

Firmy, które dbają o dostępność cyfrową, są postrzegane jako odpowiedzialne społecznie i inkluzywne. Taki wizerunek może przyciągać klientów, którzy cenią sobie wartości związane z równym dostępem i szanują firmy wspierające osoby z niepełnosprawnościami.


Lepsze wyniki SEO

Strony internetowe zgodne z zasadami dostępności są często lepiej indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Elementy takie jak teksty alternatywne dla obrazów, dobrze zorganizowane nagłówki i odpowiednia struktura strony poprawiają widoczność strony w wynikach wyszukiwania.


Praktyczne wskazówki dla właścicieli sklepów internetowych

 1. Zacznij od prostych zmian: Wprowadzenie drobnych zmian, takich jak dodanie tekstów alternatywnych do obrazów, poprawa kontrastu kolorów czy zwiększenie rozmiaru czcionki, może znacząco poprawić dostępność strony.
 2. Korzystaj z narzędzi do testowania dostępności: Istnieje wiele narzędzi online, które pomagają ocenić dostępność strony. Przykłady to WAVE, Axe czy Lighthouse. Narzędzia te mogą wskazać, które elementy strony wymagają poprawy.
 3. Angażuj użytkowników z niepełnosprawnościami: Przeprowadzaj testy z udziałem osób z różnymi niepełnosprawnościami, aby uzyskać bezpośrednie informacje zwrotne na temat dostępności strony.
 4. Regularnie aktualizuj stronę: Utrzymuj stronę na bieżąco z najnowszymi standardami dostępności. Technologie i wytyczne dotyczące dostępności mogą się zmieniać, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco.
 5. Szkol pracowników: Zapewnij, że cały zespół rozumie znaczenie dostępności i wie, jak wprowadzać odpowiednie zmiany. Szkolenia i warsztaty mogą być pomocne w budowaniu świadomości i umiejętności.

Wdrożenie zasad dostępności wynikających z BFSG to nie tylko obowiązek prawny, ale także krok w kierunku stworzenia bardziej inkluzywnego i dostępnego środowiska cyfrowego. Choć proces ten może wydawać się skomplikowany i kosztowny, korzyści z niego płynące, takie jak zwiększenie bazy klientów, poprawa wizerunku firmy oraz lepsze wyniki SEO, przeważają nad potencjalnymi trudnościami. Wczesne rozpoczęcie prac nad dostosowaniem swojej strony internetowej do wymagań BFSG pozwoli na uniknięcie pośpiechu i chaosu tuż przed terminem wejścia w życie nowych przepisów.

Źródła:

https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz-node.html

https://www.sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ustawa-z-dnia-26-kwietnia-2024-r-o-zapewnianiu-spelniania-21977411/roz-2

https://eli.gov.pl/eli/DU/2024/731/ogl