Koniec zdjęć 360 stopni na Amazon? Zmiany wprowadzane 14. grudnia 2023 r. oraz modele 3D jako efektywny sposób prezentacji produktu.

29.11.2023

Amazon ogłosił znaczącą zmianę w strategii graficznej prezentacji produktów: od 14 grudnia 2023 roku nie będą już akceptowane nowe zdjęcia 360 stopni w listingach. Zamiast tego marketplace wprowadza nową opcję dla właścicieli praw do marek w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Francji i Włoszech: mianowicie przesyłanie modeli 3D swoich produktów.

Źródło: Amazon.com

Na temat skuteczności wprowadzonych zmian oraz ich zakresu, czy obejmą one wszystkie kategorie produktów czy tylko te, które zostały ogłoszone w komunikacie, będziemy informować w kolejnych aktualizacjach tego artykułu. Niemniej jednak, aby uniknąć ryzyka, zalecamy przesłanie gotowych zdjęć 360-stopni przed 14 grudnia 2023 roku.

Nowa Era Wizualizacji Produktu
Wprowadzenie modeli 3D umożliwia interaktywne doświadczenie produktu. Klienci mogą korzystać z funkcji takich jak „Widok 3D”, „Widok w Twoim Pokoju”, „Wirtualna Przymierzalnia” i „Showroom”. Oczekuje się, że poprawi to doświadczenia klientów, wzmocni zaufanie i ostatecznie przyczyni się do zwiększenia sprzedaży.

Amazon stwierdza, że większość produktów, które obecnie oferują zdjęcia 360 stopni, posiada również modele 3D. Ponieważ modele 3D wspierają szerszą gamę ofert i są bardziej zbliżone do zdjęć 360 stopni, ta zmiana jest postrzegana jako krok naprzód. Przed 14.12.2023 wgrane na Amazon zdjęcia 360 stopni pozostaną aktywne, dopóki nie zostanie dodany model 3D dla danego produktu.

Amazon obsługuje obecnie treści 3D w kategoriach takich jak gospodarstwo domowe, meble, elektronika, obuwie i okulary. Ponadto Amazon oferuje specjalne wirtualne przymierzalnie AR dla okularów i butów oraz możliwość wyświetlania produktów w widokach 3D i wirtualnych pokojach.

Uproszczony Proces Przesyłania
Wprowadzenie bezpośredniego procesu przesyłania modeli 3D do Seller Central to znacząca poprawa w porównaniu do poprzedniego procesu dla zdjęć 360 stopni. Dodatkowo Amazon pracuje nad nową technologią, która umożliwi skanowanie i tworzenie modeli 3D za pomocą smartfona, co jeszcze bardziej uprości proces tworzenia.

Aby przesłać treści 3D, należy wykonać określone kroki, które zapewniają, że właściciele marek dostarczą modele produktów wysokiej jakości i w skali. Modele muszą być w formatach GLB lub GLTF.

Formaty GLB (Binary glTF) i GLTF (gl Transmission Format) to otwarte i interaktywne formaty 3D, które są idealne do prezentacji produktów 3D na platformach e-commerce, takich jak Amazon. Pozwalają one na przeniesienie modeli 3D w sposób kompatybilny z przeglądarkami internetowymi i aplikacjami mobilnymi, umożliwiając interakcję z produktami w przestrzeni trójwymiarowej.

Perspektywy na Przyszłość
Ta innowacja odzwierciedla dążenie Amazona do bycia na czele technologicznych innowacji w handlu elektronicznym. Wraz ze wzrostem zainteresowania i akceptacją technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR) i 3D w zakupach online, Amazon ustanawia nowy standard dla branży. W nadchodzących miesiącach i latach można oczekiwać dalszych innowacji i rozszerzeń tych technologii, które będą kontynuować rewolucjonizowanie doświadczenia zakupów online.

Modele 3D oferują klientom zupełnie nowe doświadczenie podczas zakupów. Umożliwiają one klientom nie tylko lepsze zrozumienie produktu, ale także wizualizację, jak produkt będzie wyglądał w ich własnym środowisku. Funkcje takie jak „Widok w Twoim Pokoju” czy „Showroom” znacznie wzbogacają doświadczenie zakupowe, umożliwiając klientom lepszą ocenę i wyobrażenie sobie produktów przed zakupem.

Wytyczne dla Sprzedawców
Dla sprzedawców działających na Amazonie, ta zmiana stanowi znakomitą okazję do zwiększenia widoczności i atrakcyjności ich produktów. Jest to szczególnie ważne w kategoriach, gdzie wizualizacja 3D może znacząco wpłynąć na decyzję zakupową, takich jak meble, elektronika czy akcesoria osobiste.

Amazon zapewnia w swoim komunikacie, że niebawem udostępni sprzedawcom wsparcie i narzędzia niezbędne do tworzenia i przesyłania modeli 3D. Wspomniane narzędzie ma być aplikacją do skanowania produktów smartfonem i ma na celu uproszczenie procesu tworzenia modeli 3D, co może być szczególnie korzystne dla mniejszych firm i niezależnych sprzedawców.

Przejście Amazona ze zdjęć 360 stopni na modele 3D w listingach produktów jest wyraźnym sygnałem, że firma dąży do ulepszenia i odnowienia sposobu, w jaki klienci dokonują zakupów online. Dzięki tym zaawansowanym technologiom osiągnięto nowy poziom interaktywności i zaangażowania w handlu elektronicznym, co przynosi korzyści zarówno klientom, jak i sprzedawcom. Wraz z ciągłym rozwojem tych technologii, Amazon umacnia swoją pozycję jako lidera na rynku handlu internetowego.


Wytyczne dotyczące grafiki 3D na Amazonie

Amazon umożliwia prezentację produktów w kategoriach, jak: gospodarstwo domowe, meble, elektronika, obuwie i okulary, za pomocą treści 3D.
Aby Twoje modele 3D dobrze działały u klientów, warto przestrzegać pewnych ogólnych wytycznych.


Ogólne wytyczne dotyczące tworzenia modeli 3D

 1. Amazon akceptuje modele 3D w formatach .GLB i .glTF oraz odpowiadające im tekstury.
 2. Modele 3D powinny stanowić szczegółowe i dokładne wirtualne reprezentacje rzeczywistego produktu.
 3. Rozmiar i kształt poszczególnych części modelu powinny być proporcjonalne do innych części.
 4. Model powinien być zachowany w rzeczywistej skali, co oznacza, że wymiary modelu powinny odpowiadać wymiarom produktu. Błędne wymiary mogą opóźnić publikację.
 5. Modele 3D powinny być zoptymalizowane pod kątem efektywnego działania w przeglądarkach internetowych i środowiskach rozszerzonej rzeczywistości (AR). Jakość wizualna jest ważniejsza niż niewielki rozmiar pliku.
 6. Modele powinny składać się z mniej niż 150 000 trójkątów.
 7. Pliki tekstur w formatach PNG i JPG są akceptowane, a rozdzielczość tekstur powinna wynosić od 2048 x 2048 do 4096 x 4096 pikseli.
 8. UV (współrzędne tekstur)
  • Współrzędne UV powinny znajdować się w głównym zakresie (0,1).
  • Modele nie powinny wymagać tekstur lub geometrii dwustronnych.
  • Wszystkie obszary UV (shells) powinny być logicznie rozmieszczone.
 9. Jeśli korzystasz z oprogramowania takiego jak Maya, które ma funkcję podglądu siatki (Smooth Mesh Preview), nie powinna ona być aktywowana w plikach.
 10. Jednostki powinny być wyrażone w centymetrach.
 11. Topologia (struktura wierzchołków, krawędzi i powierzchni) modelu 3D powinna być dobrze zorganizowana.
 12. Wierzchołki powinny być tworzone tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
 13. Wszystkie powierzchnie powinny być czworokątami, aby uniknąć artefaktów.
 14. Topologia powinna być czytelna i estetyczna.


Programy do tworzenia i edycji modeli 3D w formatach GLB/GLTF

 • Blender to darmowy program do modelowania i animacji 3D. Obsługuje eksport modeli do formatów GLB/GLTF, co czyni go popularnym narzędziem do tworzenia produktów 3D na Amazon.
 • Maya to profesjonalne oprogramowanie do animacji i modelowania 3D. Posiada możliwość eksportu do formatów GLB/GLTF, ale jest to płatne narzędzie.
 • 3ds Max to inny popularny program do modelowania 3D, który obsługuje eksport do formatów GLB/GLTF. Jest również płatny.
 • Cinema 4D to narzędzie znane w branży filmowej i reklamowej. Posiada funkcje eksportu do GLB/GLTF i jest dostępne w wersji płatnej oraz darmowej.

Niezależnie od tego, jakie oprogramowanie używasz do tworzenia modeli 3D, musisz je wyeksportować do obsługiwanego przez Amazon formatu pliku. Obecnie Amazon obsługuje modele 3D w formatach GLB i glTF. Pliki GLB są binarną wersją formatu glTF, w których zarówno geometria, jak i tekstury są zawarte w jednym pliku, w przeciwieństwie do formatu glTF, który wykorzystuje wiele plików.

Tworzenie i przekazywanie zasobów 3D zgodnie z wytycznymi Amazon jest kluczowym krokiem w udostępnianiu produktów klientom za pomocą interaktywnych modeli 3D. Dbałość o szczegóły, dokładność, poprawne pozycjonowanie i zgodność z referencyjnymi danymi są kluczowe dla udanego doświadczenia klienta. Odpowiednie narzędzia i zrozumienie wytycznych są kluczowe dla skutecznego tworzenia zasobów 3D, które pomogą klientom lepiej zrozumieć produkty i podjąć decyzję zakupową.

Inicjatywa Amazona dotycząca modeli 3D to krok naprzód w ewolucji handlu elektronicznego. Dla polskich sprzedawców to szansa na innowacyjne przedstawienie swoich produktów i wyróżnienie się na konkurencyjnym rynku. Wprowadzenie modeli 3D może przynieść znaczące korzyści, od zwiększenia zaangażowania klientów po poprawę wskaźników sprzedaży. To ekscytujący czas dla sprzedawców, którzy chcą wykorzystać najnowsze technologie do ulepszania swoich ofert i doświadczeń zakupowych klientów na Amazonie.

Więcej informacji znajdziesz w Seller Central klikając tutaj oraz tutaj.