Koszty reklamy na Amazon: Czy reklama jest opłacalna nawet przy niewielkim budżecie?

19.06.2023


Reklama jest istotnym czynnikiem dla sprzedawców na Amazon, jeśli chodzi o widoczność, a tym samym sprzedaż własnych produktów za pośrednictwem marketplace. Jednocześnie znaczenie reklamy na Amazon rośnie, ponieważ nowe formaty reklamowe i rozszerzenie przestrzeni reklamowej dają sprzedawcom i sprzedawcom zupełnie nowe możliwości. Daje im to nie tylko ogromną przewagę nad organicznie pozycjonowanymi produktami pod względem widoczności, ale także pozwala im dotrzeć do nowych grup docelowych i retargetować zainteresowane osoby.

Wielu reklamodawców ma jednak błędne przekonanie: reklama jest opłacalna tylko przy wysokim budżecie reklamowym, na który wielu sprzedawców nie może sobie pozwolić. Niniejszy artykuł ma na celu rozwianie tego uprzedzenia i zbadanie kwestii, ile faktycznie musi kosztować reklama na Amazon, aby skutecznie i z zyskiem promować własne produkty. Sukces reklam zależy w dużej mierze od ustalonego budżetu reklamowego.


Czy reklama na Amazon zawsze musi być płatna?

Najpierw jedno ważne pytanie: czy reklama na Amazon zawsze podlega opłacie? Odpowiedź brzmi: tak, zależy jak na to spojrzeć. Większość formatów reklamowych na Amazon opiera się na zasadzie Pay-Per-Click (PPC). W związku z tym koszty tych reklam są ponoszone od momentu, gdy użytkownicy klikną umieszczoną reklamę, a tym samym dotrą do strony produktu lub sklepu marki.

Pożądane jest zatem, aby reklamy wymagały wydatków pieniężnych, ponieważ w przeciwnym razie nie wygenerują żadnych kliknięć. Ale nawet bez kliknięć można założyć, że użytkownicy mają pierwszy kontakt z marką za pośrednictwem reklamy.

Inne strategie reklamowe, takie jak strategie ochrony marki, mogą być również skuteczne bez generowania kosztów. Ich celem jest utrzymanie konkurencyjnych marek z dala od reklam pod własną marką, a tym samym zapewnienie spójnego wizerunku marki.


Czynniki wpływające na budżet reklamowy

Oczywiście w tym artykule nie można podać konkretnego budżetu reklamowego, który będzie pasował do każdej marki i każdej sytuacji na Amazon. Istnieją jednak pewne czynniki, które wpływają na wielkość budżetu reklamowego, a tym samym pokazują, jak duży wysiłek finansowy jest niezbędny do osiągnięcia celów reklamowych.


1. Cel określa ścieżkę

Jak słusznie stwierdzono w poprzednim akapicie: reklama zawsze służy określonemu celowi. Może to być zwiększenie widoczności poszczególnych słów kluczowych, rozwój nowych grup docelowych lub ochrona marki. W zależności od celu, reklama i dostępny na nią budżet również powinny się różnić.

Wskazane jest zatem, aby najpierw przeanalizować obecny stan: Gdzie obecnie znajduje się marka? W jakich obszarach tkwi potencjał? Zwłaszcza jeśli budżet reklamowy na Amazon jest ograniczony, warto najpierw skupić się na indywidualnych celach i nie umieszczać reklam bez zastanowienia.


2. Kategorie i ich ceny

Po określeniu aktualnego stanu i celów należy wziąć pod uwagę środowisko. Wynika to z faktu, że koszty reklamy również silnie zależą od kategorii, w której oferowane są produkty i odpowiednio umieszczane są reklamy. Decydująca jest tu jednak nie tylko wielkość kategorii, ale przede wszystkim aktywność reklamowa konkurencji. Jeśli sprzedawcy chcą reklamować się w wysoce konkurencyjnej kategorii i konkurować z dużymi liderami, prawdopodobnie konieczny będzie wyższy budżet reklamowy.

Analiza konkurencji może być niezwykle pouczająca, jeśli chodzi o te pytania. W tym odcinku podcastu wyjaśniliśmy szczegółowo, jak można to zrobić. Zapraszamy do odsłuchania.


3. Kwoty budżetu dla różnych typów kampanii

Po przeanalizowaniu celów i konkurencji wyłoni się już obraz i rozsądna konfiguracja kampanii. W zależności od celu, odpowiednie są różne typy kampanii z indywidualnymi kwotami budżetu.

Wskazówka: Jeśli dostępny jest tylko ograniczony budżet, szczególnie zalecane są automatyczne kampanie z niskimi stawkami. W tych kampaniach tworzone są kampanie Sponsored Products Auto i stosowane do wszystkich produktów. Jeśli stawki są teraz również ustawione na niskim poziomie, uzyskuje się kampanie, które mają mniejszy ruch, ale działają bardzo opłacalnie.

W przypadku marek sponsorowanych obszar Store Spotlight lub Product Collection można również objąć kilkoma kampaniami w sposób przyjazny dla budżetu.

Stopień, w jakim budżet jest wystarczający, można zmierzyć na podstawie sukcesu kampanii, a dokładniej udziału w wyświetleniach w połączeniu z CPC lub ACoS. Zdecydowanie należy mieć na uwadze oba te czynniki.


4. Słowa kluczowe

Wybór słów kluczowych ma również znaczący wpływ na koszty różnych reklam. Im bardziej ogólne jest słowo kluczowe, tym silniejsza jest konkurencja, która również licytuje to słowo kluczowe. Ceny kliknięć są również droższe w tym przypadku.

Jeśli dostępny jest mniejszy budżet, należy używać słów kluczowych z długim ogonem, które są mniej konkurencyjne, a zatem mają niższe ceny CPC, ale jednocześnie dobrze konwertują, ponieważ są bardzo indywidualne.


Wniosek: Czy reklama jest opłacalna nawet przy niewielkim budżecie?

Tak! Ponieważ koszty są silnie uzależnione od kategorii produktu i zdefiniowanego celu, początkowo można również ustawić mniejsze cele. Ogólnie jednak Amazon przydziela reklamodawcom 50-80% całkowitej widoczności na rynku. Reklama ma zatem zawsze duży wpływ na ogólną wydajność – bez względu na to, jak wysoki jest budżet reklamowy.