piątek, 19 lipca, 2024

Morning Briefing: Sprzedawcy generują większość obrotów Amazon.de. Odmrożenie gospodarki w różnych krajach i przemyśle włókienniczym.

28.07.2020

Jak w kryzysie sobie radzą sprzedawcy na Amazonie? Oficjalne liczby od Amazon.de.

W okresie pandemii sprzedawcy zewnętrzni generują jeszcze większe obroty na rynku Amazon.de niż dotychczas: od marca do maja tego roku – w okresie o największym dotychczas wpływie pandemii w Niemczech – sprzedawcy są „odpowiedzialni” za 65,1% obrotów całego Amazon.de. Jest to wzrost o 4% i nowy rekord – sprzedawcy zewnętrzni mają większe obroty niż sama platforma, która jak przypominamy jest nie tylko gospodarzem, ale też sprzedawcą „na własnym podwórku”.

Według aktualnych danych, około 3,5 tys. firm sprzedających na niemieckiej wersji krajowej platformy Amazon wygenerowało sprzedaż po więcej niż 1 mln dolarów. Około 6 tys. firm obroty rzędu po 500 tys. dolarów, a około 15 tys. miało obroty w wysokości po 100 tys. dolarów. Małe i średnie przedsiębiorstwa na Amazonie wygenerowały w 2018 roku ponad 2,5 mld euro. 

Największą część tego wzrostu przypisuje się sprzedawcom, którzy byli aktywni na platformie już przed kryzysem. W czasie kryzysu Amazon po części utrudniał, ale też wspierał swoich partnerów handlowych „poradami i webinarami”, a także zachęcał użytkowników do robienia zakupów online u małych i średnich przedsiębiorców. „Każdy produkt, który mała lub średnia firma była w stanie sprzedać online w czasie kryzysu, przyczynił się do utrzymania jej działalności i zabezpieczenia miejsc pracy. Widzimy naszą rolę we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w osiąganiu cyfrowego sukcesu i wierzymy, że różnorodność w handlu detalicznym jest bardzo ważna dla satysfakcji klienta” –  powiedziała dr Markus Schöberl, dyrektor ds. usług sprzedaży w Amazonii w Niemczech.

W rzeczywistości dla niektórych sprzedawców wyglądało to nieco inaczej…

Generalnie wszyscy sprzedawcy w e-commerce zyskują z przeniesienia handlu do Internetu. Ale nie bylibyśmy ecommercenews.pl, gdybyśmy nie przedstawili obu stron medalu. Mianowicie nie wszyscy sprzedawcy byli w stanie skorzystać ze sprzedaży na Amazonie w czasie kryzysu w takim samym stopniu: ze względu na nagłe powiększenie popytu w czasie pandemii, Amazon nadał priorytet nielicznym kategoriom produktów, jak np. artykuły gospodarstwa domowego i produkty medyczne. Zostały one uznane za najbardziej istotne, a sprzedawcy innych kategorii spotykali się z wielkimi utrudnieniami, jak: sztuczne wydłużenie czasu dostawy lub nieprzyjmowanie zapasów towaru do magazynów Amazona w ramach Fulfillment by Amazon.

Odcinek podcastu z dnia 7.04.2020 na temat odmiennych doświadczeń sprzedawców na Amazon w czasie pandemii. 

Brytyjski handel detaliczny odzyskuje siły po kryzysie. Wyniki pozostałych kluczowych europejskich rynków

W czerwcu brytyjski handel detaliczny zaczął odzyskiwać siły po gwałtownym spadku koniunktury w związku z kryzysem. Według urzędu statystycznego ONS sprzedaż w tym sektorze była o 13,9%. wyższa niż jeszcze w maju. Przerosło to oczekiwania analityków, którzy zakładali średni wzrost na poziomie 8,3%. Jednak w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku przychody nadal są niższe. Według ONS, sektor detaliczny, jako całość w mniejszym lub większym stopniu odzyskał swój przedkryzysowy poziom dzięki wzrostowi dochodów w maju i czerwcu. Rozwój jest jednak nierównomierny. Na przykład sklepy spoza branży spożywczej nadal mają trudności, zyskał natomiast bardzo handel internetowy.

Pozostałe główne rynki europejskie – Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania – również już wracają do 80-90% wydajności sprzed kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Jest to wynik badania przeprowadzonego przez Boston Consulting Group (BCG). Spośród krajów uprzemysłowionych, które najbardziej ucierpiały na skutek pandemii, Chiny wykazują najlepsze ożywienie gospodarcze, podczas gdy Brazylia jest najbardziej dotknięta.

Przemysł medyczny jest wielkim zwycięzcą pandemii. Z wyjątkiem Japonii, sektor ten jest obecnie tak samo silny lub nawet silniejszy we wszystkich badanych krajach, aniżeli przed pandemią.

Najbardziej dotknięte obszary to wbrew pozorom transport i logistyka oraz już mniej zaskakująco – przemysł samochodowy. Spowolnienie w transporcie i logistyce może się wydawać zaskakujące zważywszy na olbrzymie liczby przesyłanych paczek w handlu internetowym (liczby przewyższające okres przedświąteczny), jednakże ten sektor obejmuje również turystykę, lotnictwo cywilne i transport lokalny, które zostały najpoważniej „trafione” przez pandemię.

Wnioski po kryzysie na podstawie przemysłu włókienniczego. Wyniki nowego badania Allianz Research i Euler Hermes

Bezprecedensowe zakłócenia w handlu i produkcji, po których nastąpił poważny kryzys gospodarczy spowodują spadek obrotów europejskiego przemysłu włókienniczego i odzieżowego o -19% w 2020 r., przy spadku PKB w krajach strefy euro o -9%. Spodziewamy się, że w 2021 r. zwiększą się o +15%, a dopiero w 2023 r. powrócą do poziomu sprzed kryzysu.

Pomimo znacznej ulgi, jaką przyniosły różne systemy utrzymania miejsc pracy i obfite pakiety ratunkowe, do 8% całkowitego zatrudnienia w przemyśle (około 158 000 miejsc pracy) i 6% przedsiębiorstw (około 13 000) może zniknąć do końca 2021 r. Udział MŚP w łącznych obrotach przemysłu włókienniczego jest dwukrotnie wyższy od średniej dla sektora wytwórczego, co czyni go bardziej podatnym na zagrożenia.

Trzy czynniki sugerują jednak, że przemysł ten jest znacznie bardziej odporny i konkurencyjny niż jeszcze w 2009 r., co sprawia, że jest on w lepszej pozycji do ożywienia gospodarczego: 

1) stabilizacja europejskiego bilansu handlowego w sektorze włókienniczym i odzieżowym,

2) dynamiczny wzrost w segmentach, w których producenci europejscy są najbardziej konkurencyjni, 

3) postęp w wydajności. 

Bardziej ekologiczny przemysł włókienniczy położyłby większy nacisk na jakość niż na ilość, co byłoby krokiem wstecz w stosunku do paradygmatu szybkiej mody, który działał wbrew interesom europejskiego przemysłu wytwórczego. Rosnąca konsumpcja w branży odzieżowej na jednego mieszkańca wiąże się z kosztami: przemysł ten generuje około 10% wszystkich emisji gazów cieplarnianych na świecie. Przypadek Włoch, gdzie zbieżne interesy konsumentów, sprzedawców detalicznych i producentów pozwoliły krajowi na utrzymanie preferencji w zakresie droższej, ale wyższej jakości i produkowanej lokalnie odzieży, stanowi przykład dla reszty regionu. Korzyści z zastąpienia przywozu byłyby bardzo wymierne – Spadek importu odzieży z Francji i Niemiec o 10% odpowiadałby wzrostowi obrotów w produkcji odzieży w Europie o 8%. Wysiłki mające na celu zachęcenie do przejścia od liniowych do okrężnych praktyk produkcyjnych mogłyby również stworzyć znaczne możliwości dla lokalnej bazy produkcyjnej.

Zachęcanie do lokalnego stosowania najnowocześniejszych technologii byłoby również korzystne dla przemysłu, w którym dominują MŚP i niekoniecznie mają one siłę przebicia, aby angażować się w kosztowne programy badawczo-rozwojowe. Wyciągając wnioski z doświadczeń związanych z zamykaniem sklepów detalicznych w przeszłości i powolnym wychodzeniem z kryzysu w podróżach międzynarodowych, wsparcie dla rozwoju możliwości handlu elektronicznego pomogłoby producentom zwiększyć ich zasięg i złagodzić ryzyko.

Cały raport można znaleźć i przeczytać tutaj.

Amazon przyjął ecommercenews.pl do grona przedstawicieli prasowych

Oprócz ogólnodostępnych informacji na temat sprzedaży na Amazonie oraz własnych doświadczeń autorów, jako aktywnych sprzedawców, od teraz na ecommercenews.pl będą publikowane również artykuły oparte o indywidualne komunikaty prasowe. Są one rozsyłane bezpośrednio przez Amazona do wybranych przedstawicieli prasowych, do grona których nas teraz przyjęto.