Najczęstsze powody do upomnień w kwietniu

10.05.2019

„Koszty wysyłki na żądanie!”

Kto? IDO e.V.
Kogo dotyczy? Sprzedawców internetowych
Ile? Od 232,05 euro

Założeniem dotkniętych sprzedawców jest jedynie zapewnienie, jak najlepszej obsługi wszystkim klientom nawet do nieprzewidzianych w cenniku wysyłki krajów. Często właściciele sklepów, bo ich to przede wszystkim dotyczy, twierdzą, że ich produkty nie sprzedają się tak często za granicę, więc po co podawać dokładną cenę w sklepie. Stosuje się wtedy często informację typu: „Cena wysyłki do pozostałych krajów/do kraju X podawana jest na żądanie”.
Niestety, nie jest to zgodne z wymogami prawnymi w Niemczech. Zgodnie z rozporządzeniem o sposobie podawania cen należy określić, czy pobierane są dodatkowe pieniądze przeznaczone na opłacenie kosztów wysyłki i dostawy, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Zgodnie z orzecznictwem, specyfikacja ta ma zastosowanie również do kosztów wysyłki zagranicznej!
W przypadkach, w których nie jest możliwe wskazanie konkretnych kosztów, sprzedawcy muszą zamiast tego wskazać podstawę obliczenia kosztów wysyłki, co umożliwia konsumentowi końcowemu łatwe obliczenie kwoty.

Nieprzestrzeganie ustawy o opakowaniach (VerpackungsG)

Przez kogo? MH My Musthave (przez adwokata Sandhage’a)
Kogo dotyczy? Sprzedawców internetowych
Ile? Od 334,75 euro

Ustawa o opakowaniach obowiązuje od prawie pół roku. Od tego czasu pierwsi dystrybutorzy opakowań podlegających uczestnictwu w systemie musieli zarejestrować się w rejestrze opakowań LUCID w Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister. Podobnie, jak w przypadku rejestru sprzętu elektrycznego, pokazuje on publicznie, kto wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach.
Duża część sprzedawców internetowych, którzy sami wysyłają swoje towary, podlega obowiązkowi rejestracji. Pojedyncze opakowanie wymagające uczestnictwa w systemie jest wystarczające, aby uruchomić obowiązek rejestracji. Opakowania, które są po raz pierwszy wprowadzane do obrotu handlowego w Niemczech i które staną się odpadami u prywatnego konsumenta końcowego, podlegają uczestnictwu w systemie. Dotyczy to pudełek/opakowań produktu, kartonów transportowych, taśm, materiałów wypełniających. W tej dziedzinie pojawiają się od początku roku coraz liczniejsze upomnienia, najwięcej z kancelarii Sandhage.

Reklamowanie oczywistościami lub wymaganymi prawnie informacjami

Kto? Lauter Wettbewerb e. V.
Ile? 220,15 euro
Kogo dotyczy? Sprzedawców internetowych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za niedopuszczalny czyn uważa się: „nieprawdziwe ujawnienie lub stworzenie nieprawdziwego wrażenia, że prawa ustawowe stanowią szczególną cechę oferty”. Oznacza to nic innego, jak: „nie reklamuj się oczywistościami lub informacjami, do których podawania zmusza Cię prawo”. Nie wolno sprawiać wrażenia, że dana oferta jest wyjątkowa, argumentując faktami oczywistymi lub wymaganymi przez prawo.
Dotyczy to np. przypadku, gdy sprzedawca wskazuje w opisie produktu na obecność znaku CE: certyfikacja CE jest obowiązkowa dla dużej liczby produktów. Dla kupującego ta informacja jest zatem myląca, ponieważ przestrzeganie prawa jest rzeczą oczywistą i to właśnie tej kwestii oczywistej nie wolno reklamować. Inne niedopuszczalne informacje w ofercie to np.: Rejestracja w rejestrze opakowań LUCID, ubezpieczona wysyłka i hasła typu „produkt oryginalny” lub „100% oryginał”.