Najnowszy Raport Amazon o ochronie marek (Brand Protection Report)

16.11.2022

Najnowszy „Raport o ochronie marek” (Brand Protection Report) przedstawia działania Amazon w zakresie ochrony klientów, marek i partnerów handlowych przed podrobionymi produktami.

Amazon opublikował swój drugi raport dotyczący ochrony marek, w którym podkreśla zaangażowanie w ochronę autentyczności produktów sprzedawanych w swoich serwisach oraz walkę z podmiotami łamiącymi prawo, aby klienci mogli czuć się pewnie podczas zakupów.

Amazon i miliony partnerów handlowych, z których zdecydowana większość to małe i średnie firmy, obsługują setki milionów klientów na całym świecie. Konsumenci oczekują, że robiąc zakupy w serwisie, czy to bezpośrednio od Amazon, czy od jednego z zewnętrznych partnerów, otrzymają autentyczny produkt.

W 2021 r. Amazon zainwestował ponad 900 mln dolarów i zaangażował ponad 12 tys. osób, w tym naukowców zajmujących się uczeniem maszynowym, programistów, ekspertów śledczych i wielu innych specjalistów, w ochronę klientów, marek, partnerów handlowych i serwisu przed podrobionymi produktami, oszustwami i innego rodzaju nadużyciami.

„Nasz zespół nieustannie wprowadza innowacje, aby wyprzedzać działania oszustów, współpracując przy tym z właścicielami praw, organami ścigania i innymi podmiotami, co zapewnia klientom możliwość dokonywania zakupów z pełnym zaufaniem” – powiedział Dharmesh Mehta, wiceprezes Selling Partner Services w Amazon. „Jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy, ale nie zatrzymamy się, dopóki nie wyeliminujemy wszystkich podróbek z naszego serwisu”.

W drugiej edycji Brand Protection Report Amazon omawia znaczne postępy w trzech kluczowych obszarach. Pierwszy z nich obejmuje wszechstronne i bardzo skuteczne działania proaktywne mające na celu ochronę serwisu Amazon. Drugi: najlepsze w branży narzędzia, umożliwiające właścicielom praw nawiązywanie z nami współpracy w celu jeszcze lepszej ochrony marek. Trzeci zaś dotyczy pociągania do odpowiedzialności podmiotów łamiących prawo. Najważniejsze działania podejmowane przez Amazon, które omówiono w raporcie to:

Odstraszanie i powstrzymywanie podmiotów łamiących prawo: Amazon zablokował ponad 2,5 mln prób założenia nowych kont przez oszustów, uniemożliwiając im tym samym wystawianie na sprzedaż choćby jednego podrobionego produktu. W poprzednim roku odnotowano 6 mln takich prób. Spadek wynika z dokładnej weryfikacji sprzedawców i produktów, a także prowadzonych działań, mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotów łamiących prawo, co odstrasza ich od podejmowania prób sprzedaży na Amazon.

Rozwój narzędzi do ochrony marek: Rejestr przedsiębiorstw Brand Registry zwiększył się do ponad 700 tys. aktywnych firm, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie średnia liczba zasadnych zgłoszeń dokonanych przez marki figurujące w Rejestrze spadła w ujęciu rok do roku o 25%, ponieważ wzrost popularności i skuteczności zautomatyzowanych narzędzi ochrony marek stale zmniejsza liczbę problemów, które firmy są w stanie znaleźć i zgłosić.

Pociąganie do odpowiedzialności podmiotów podrabiających produkty: Jednostka ds. zwalczania podróbek Amazon (CCU) nieustannie dba o to, aby twórcy podrobionych produktów byli pociągani do odpowiedzialności za swoje działania. W ten sposób powstrzymuje ich przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem serwisów Amazon i innych podmiotów z branży. Osiągnięcia jednostki CCU Amazon w 2021 r. to:

– Pozwy cywilne w sądach amerykańskich przeciwko ponad 170 producentom produktów podrobionych.

– Pozwy lub zgłoszenia podejrzeń w stosunku do ponad 600 przestępców w USA, Wielkiej Brytanii, UE i Chinach, co stanowi wzrost o ponad 300% w porównaniu z 2020 r.

Wykrywanie i zatrzymywanie podrobionych produktów: Amazon wykrył, przejął i odpowiednio zutylizował ponad 3 mln podrobionych produktów, zapobiegając negatywnym konsekwencjom dla klientów lub ponownej sprzedaży w innej części łańcucha dostaw. Zatrzymywano, między innymi, podróbki wysyłane do centrów logistycznych Amazon w celu – ostatecznie powstrzymanej – sprzedaży w serwisie. Amazon we współpracy z markami i organami ścigania ustalał również położenie magazynów i fabryk produkujących podrobione produkty, aby doprowadzić do ich zamknięcia.

Współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym: Opublikowano dokument określający zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, ukierunkowanej na powstrzymywanie producentów podróbek, w którym oparto się na doświadczeniach i postępach w ochronie serwisu Amazon. Podkreślono, między innymi, znaczenie wymiany informacji w sektorze prywatnym dla powstrzymywania producentów podrobionych produktów we wszystkich sklepach, współpracy z organami celnymi w celu ochrony granic oraz potrzebę zwiększenia zasobów dostępnych dla organów ścigania, aby mogły wyszukiwać podmioty łamiące prawo.

Wsparcie klientów: Amazon edukował klientów, by kupowali wyłącznie autentyczne produkty, a jednocześnie proaktywnie i reaktywnie zajmował się przypadkami, w których dochodziło do jakichkolwiek problemów. Dzięki takiemu wsparciu klienci zawsze mogą być pewni, że dbamy o ich interesy.

Pełny Brand Protection Report Amazon można znaleźć tutaj.


Amazon w Polsce

Pomoc Amazon w Ukrainie: link

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 25 tys. stałych miejsc pracy w dziesięciu nowoczesnych centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Centra Rozwoju Technologii Amazon to pionierskie ośrodki badawczo-rozwojowe, które dostarczają innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produktach i usługach Amazon na całym świecie, m.in. technologię, dzięki której Alexa posługuje się mową. Od 2012 Amazon zainwestował w Polsce roku ponad 12 mld zł, między innymi w infrastrukturę realizacji zamówień i jednostki badawcze, a także w wynagrodzenia dla pracowników. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i usług technicznych, które pomagają małym i średnim firmom docierać do nowych klientów w kraju i za granicą.