piątek, 19 lipca, 2024

Najważniejsze Wnioski z DHL Global Connectedness Report 2024

3.06.2024

DHL Global Connectedness Report 2024 przedstawia szczegółową analizę stanu globalizacji na świecie, opartą na danych z 181 krajów i terytoriów. W raporcie zbadano przepływy handlowe, kapitałowe, informacyjne i osobowe, co pozwoliło na uzyskanie kompleksowego obrazu międzynarodowej integracji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z raportu, z naciskiem na rolę krajów Unii Europejskiej oraz Polski.


Dominacja Krajów UE w Globalizacji

Wśród 20 najbardziej zglobalizowanych krajów świata znajduje się aż 14 państw członkowskich Unii Europejskiej, na czele z Holandią, Irlandią i Luksemburgiem. Holandia jest najbardziej zglobalizowanym krajem UE, a za nią plasują się Irlandia i Luksemburg. W czołówce znajdują się również Malta, Belgia, Dania, Szwecja, Niemcy, Cypr, Węgry, Estonia, Finlandia, Czechy i Słowenia.


Wpływ Członkostwa w UE na Globalizację

Raport podkreśla, że członkostwo w UE znacząco wspiera globalizację. Kraje takie jak Malta, Słowenia i Cypr odnotowały znaczne wzrosty w zakresie globalizacji od momentu przystąpienia do UE w 2004 roku. Cztery swobody UE – swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób – są kluczowe dla międzynarodowej integracji.


Odporność Globalizacji na Kryzysy

Pomimo kryzysów, takich jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie, globalizacja pozostaje odporna. Od 2017 roku 25 z 27 państw UE zwiększyło swoje poziomy globalizacji.


Specjalizacje Państw UE

Raport wyróżnia konkretne kraje UE, które przodują w określonych aspektach globalizacji:

  • Niemcy przyciągają najwięcej międzynarodowych studentów.
  • Dania prowadzi w zakresie współpracy naukowej.
  • Malta jest liderem w liczbie turystów przypadających na mieszkańca.


Geopolityczne Wyzwania i Regionalizacja

Rywalizacja Geopolityczna

Rosnące napięcia między USA a Chinami budzą obawy o podział światowej gospodarki na rywalizujące bloki. Handel dwustronny między USA a Chinami znacznie się zmniejszył, a Rosja skierowała swoje przepływy handlowe z dala od krajów zachodnich po inwazji na Ukrainę.


Regionalizacja

Pomimo przewidywań o regionalizacji, najnowsze dane pokazują, że większość międzynarodowych przepływów handlowych nadal obejmuje stałe lub nawet większe odległości. Przewidywania o przejściu od globalizacji do regionalizacji nie spełniły się w pełni.


Polska na Mapie Globalizacji

Polska zajmuje istotne miejsce w kontekście globalizacji w Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia do UE w 2004 roku, Polska odnotowała znaczący wzrost poziomu globalizacji, co jest wynikiem integracji z rynkiem europejskim oraz otwarcia na międzynarodowe rynki. Jako jeden z największych eksporterów w Europie Środkowo-Wschodniej, odgrywa kluczową rolę w międzynarodowych przepływach handlowych. Eksport towarów i usług z Polski do innych krajów UE oraz poza Unię Europejską znacząco przyczynił się do wzrostu gospodarczego kraju. Polska jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych, co jest wynikiem stabilnej sytuacji gospodarczej, korzystnego położenia geograficznego oraz członkostwa w UE. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (FDI) w Polsce przyczyniły się do modernizacji przemysłu oraz transferu technologii. Polska jest zarówno krajem pochodzenia, jak i destynacją dla migracji. Polacy odgrywają ważną rolę na rynkach pracy w innych krajach UE, podczas gdy Polska przyciąga pracowników z krajów sąsiednich, takich jak Ukraina.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Polsce przyczynił się do wzrostu globalnych przepływów informacyjnych. Polska jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowej współpracy naukowej oraz technologicznej.


Podsumowanie

DHL Global Connectedness Report 2024 pokazuje, że globalizacja jest silna i odporna na kryzysy. Kraje Unii Europejskiej odgrywają kluczową rolę w międzynarodowej integracji, co jest wynikiem zarówno polityk UE, jak i korzyści płynących z członkostwa. Polska, jako ważny gracz w Europie Środkowo-Wschodniej, znacząco przyczynia się do globalnych przepływów handlowych, inwestycyjnych, informacyjnych i osobowych. Raport dostarcza cennych wniosków na temat przyszłości globalizacji, która mimo wyzwań pozostaje istotnym elementem współczesnej gospodarki.

Cały raport znajdziesz do pobrania tutaj.