Niemcy: Karty płatnicze dla azylantów i ich wpływ na polskich sprzedawców internetowych na niemieckim rynku

17.04.2024

W Niemczech wprowadzono nowe karty płatnicze przeznaczone dla osób ubiegających się o azyl i uchodźców. Te specjalne karty mają na celu ułatwienie dostępu do środków finansowych oraz zapewnienie zgodności wydatków z obowiązującymi regulacjami. Dla polskich sprzedawców internetowych działających na niemieckim rynku, wprowadzenie tych kart otwiera nowe możliwości, ale również stawia przed nimi nowe wyzwania. Przyjrzyjmy się, co oznacza to dla nich w praktyce.


Cel wprowadzenia kart płatniczych dla azylantów

Konferencja premierów niemieckich landów jasno określa cele wprowadzenia kart płatniczych dla osób ubiegających się o azyl: „Dzięki wprowadzeniu karty płatniczej obniżamy nakład administracyjny po stronie gmin, eliminujemy możliwość przekazywania pieniędzy z pomocą państwową do krajów pochodzenia oraz walczymy w ten sposób z brutalnymi przestępstwami przemytników ludzi.” Dodatkowo, premier Dolnej Saksonii, Stephan Weil z SPD, podkreśla: „Dzięki karcie płatniczej wypłaty gotówkowe dla osób ubiegających się o azyl stają się w dużej mierze zbędne.”


Wymiar świadczeń i tzw. „kieszonkowego”

Prawo do „kieszonkowego” na pokrycie „niezbędnych osobistych potrzeb” azylantów jest uzależnione od ich sytuacji życiowej i wieku. W ośrodkach pierwszego przyjęcia otrzymują oni, zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl, miesięczne kieszonkowe w wysokości 182 euro na osobiste potrzeby, takie jak doładowania telefonu czy bilety komunikacji miejskiej, a także zapewnione są łóżko i posiłki.

Osoba ubiegająca się o azyl otrzymuje 410 euro miesięcznie, jeśli mieszka we własnym mieszkaniu. Obejmuje to 182 euro kieszonkowego do swobodnego dysponowania i 228 euro na żywność i higienę osobistą. Czynsz jest opłacany przez urząd opieki społecznej. Osoby ubiegające się o azyl z dziećmi otrzymują odpowiednio wyższe świadczenia niż osoby bez dzieci. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, na koniec 2022 roku około 482.300 osób otrzymywało takie standardowe świadczenia. Procedura rozpatrywania wniosku o azyl trwa średnio 22 miesiące.


Opinia eksperta

Tobias Heidland, ekspert ds. migracji i przepływów kapitałowych w krajach rozwijających się z Instytutu Gospodarki Światowej w Kiel, podkreśla, że nie jest prawdą, że ludzie opuszczają swoje kraje rodzinne do Niemiec z powodu wysokich świadczeń socjalnych. Migracja jest procesem bardzo złożonym i nie można jej wyjaśnić prostymi czynnikami popychającymi i pociągającymi, czyli złymi warunkami w kraju pochodzenia i dobrymi w kraju przyjmującym. „Zbyt często patrzy się na tę kwestię z perspektywy administracyjnej. Uważam, że zmiany w paragrafie czy ustawie w Niemczech nie miałyby dużego efektu, ponieważ informacje te nie docierają do osób rozważających migrację.”

Te zmiany w polityce Niemiec wobec azylantów i uchodźców mogą mieć bezpośredni wpływ na polskich sprzedawców internetowych działających na niemieckim rynku, którzy muszą być przygotowani na adaptację do nowych regulacji płatniczych oraz możliwość rozszerzenia swojej działalności o nową grupę klientów.


Jak działają karty płatnicze dla azylantów?

Te specjalne karty działają podobnie do przedpłaconych kart debetowych. Są one wydawane przez poszczególne kraje związkowe i gminy, a za ich dystrybucję i zarządzanie odpowiadają wybrane firmy fintech oraz banki. Karty te mają zapewnić kontrolę nad tym, jak wydawane są przydzielone środki, ograniczając możliwość ich wykorzystania do nieautoryzowanych zakupów.

Przetarg jasno określa, że karta „musi umożliwiać wypłaty gotówki w bankomatach i płatności bezgotówkowe w sklepach detalicznych i online”. Jednocześnie wymagana jest „możliwość wykluczenia/ograniczenia zakupów online w UE i poza nią”.

To ewentualne „ograniczenie zakupów online” jest określane przez tych, którzy zlecają karty, tj. zasadniczo przez kraje związkowe i władze lokalne. Wydawcy kart wdrażają te wymogi lub współpracują w tym celu z dostawcami usług technologicznych. „Pracujemy na przykład pomiędzy wydawcami a użytkownikami” – mówi Adrian von Nostitz, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w monachijskiej firmie fintech Givve. „Nasz system automatycznie sprawdza wszystkie transakcje i reguluje, które transakcje są zatwierdzane lub odrzucane zgodnie z wytycznymi politycznymi”. Wraz z Mastercard, Givve wydaje karty płatnicze między innymi w okręgach Greiz, Saale-Orla i Wartburg.


Korzyści dla polskich sprzedawców internetowych

  1. Łatwość integracji z istniejącymi systemami / bramkami płatniczymi: Transakcje dokonywane przy użyciu tych kart nie różnią się od tych realizowanych za pomocą innych kart debetowych. To oznacza, że polscy sprzedawcy mogą bez większych problemów przyjmować takie płatności.
  2. Brak ryzyka naruszenia przepisów: Dzięki automatycznej weryfikacji transakcji przez systemy fintech, sprzedawcy internetowi nie muszą martwić się o przypadkowe złamanie zasad dotyczących wykorzystania tych kart. Jeżeli transakcja zostaje zatwierdzona, oznacza to, że jest zgodna z regulacjami.


Techniczne aspekty i ograniczenia

Firmy takie jak Givve współpracują z Mastercard, aby zapewnić, że wszystkie transakcje są automatycznie sprawdzane i zatwierdzane zgodnie z politycznymi wytycznymi. Niektóre gminy wprowadzają listy dopuszczalnych sprzedawców internetowych (tzw. biała lista), gdzie mogą być realizowane płatności kartami. To pozwala na celowane wsparcie finansowe dla określonych sektorów rynku, np. dla usług transportu publicznego.

Mocno ograniczony budżet: trudno będzie sprzedać cokolwiek innego niż niedrogie produkty codziennego użytku.


Co polscy sprzedawcy powinni wiedzieć?

By skorzystać z potencjalnych korzyści, które niosą te karty, polscy sprzedawcy powinni dowiedzieć się, jak mogą dostać się na białą listę dopuszczonych sklepów. To może zwiększyć ich widoczność i sprzedaż na niemieckim rynku. Ponadto, warto śledzić rozwój sytuacji i być gotowym na adaptację do nowych regulacji, które mogą wpływać na sposób przyjmowania płatności.

Wprowadzenie kart płatniczych dla azylantów i uchodźców w Niemczech to ważna zmiana, która może mieć znaczący wpływ na rynek e-commerce, w tym na polskich sprzedawców działających w Niemczech. Dostosowanie się do nowych przepisów i możliwość obsługi nowej grupy klientów to zarówno wyzwanie, jak i szansa na rozszerzenie działalności.