Nowe obowiązki dotyczące bezpieczeństwa produktów dla właścicieli sklepów internetowych

8.07.2024

Od grudnia 2024 roku właściciele sklepów internetowych w Unii Europejskiej będą musieli dostosować się do nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie, że na rynek trafiają jedynie produkty bezpieczne dla konsumentów. Aby uniknąć sankcji, właściciele sklepów powinni jak najszybciej przygotować się na nowe obowiązki. Wyjątki od nowych przepisów obejmują karmy dla zwierząt, żywność, żywe zwierzęta i rośliny, leki oraz środki ochrony roślin. Część rozporządzenia dotyczy również produktów już objętych innymi unijnymi przepisami o podobnym celu, takich jak te z oznaczeniem CE.


Nowe obowiązki informacyjne

Nowe przepisy nakładają na sprzedawców szereg obowiązków informacyjnych. Do produktów objętych nowymi przepisami należą wszystkie, z wyjątkiem tych wyraźnie wyłączonych. Sprzedawcy muszą zamieścić w swoich sklepach internetowych następujące informacje:

  1. Adres pocztowy i adres e-mail producenta: Jeśli producent nie ma siedziby w UE, konieczne jest podanie danych podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w UE.
  2. Informacje identyfikujące produkt: W szczególności ilustracja produktu.
  3. Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa: Muszą być one umieszczone na produkcie lub do niego dołączone.

Informacje te muszą być zawsze jasno i wyraźnie dostępne dla klientów. Przekierowanie na dodatkową stronę prawdopodobnie nie spełni tych wymogów, dlatego informacje powinny być zamieszczone bezpośrednio na stronie sklepu.


Dodatkowe obowiązki dla sprzedawców internetowych

Produkty, które nie są objęte innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, muszą spełniać dodatkowe wymagania. Nowe przepisy wprowadzają ogólny nakaz bezpieczeństwa, który mówi, że na rynek mogą być wprowadzane tylko bezpieczne produkty. W art. 6 rozporządzenia określono kryteria oceny bezpieczeństwa produktu, takie jak skład, opakowanie, wpływ na inne produkty oraz, jeśli to konieczne, aspekty cyberbezpieczeństwa.


Obowiązki producentów i sprzedawców

Obowiązki te są szczególnie istotne dla producentów, którzy muszą zapewnić, że ich produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa. Producent musi przeprowadzić analizę ryzyka i przechowywać odpowiednie dokumenty przez co najmniej 10 lat.

Sprzedawcy, którzy wprowadzają produkty pod własną marką lub znacząco je modyfikują, mogą być traktowani jak producenci i muszą spełniać te same wymagania.


Co powinni zrobić właściciele sklepów internetowych?

Właściciele sklepów internetowych powinni jak najszybciej sprawdzić, które obowiązki ich dotyczą i jak mogą je wdrożyć. Do grudnia wszystkie wymagane informacje muszą być dostępne na stronie sklepu. Powinni również ustalić, czy są traktowani jako producenci.


Produkty używane i antyki

Nowe przepisy dotyczą również produktów używanych, naprawianych, odnawianych lub poddanych recyklingowi, jeśli trafiają one ponownie do obiegu handlowego. Wyjątek stanowią produkty, których konsument racjonalnie nie może oczekiwać, że spełnią aktualne normy bezpieczeństwa, np. antyki czy przedmioty kolekcjonerskie.


Wymagania dotyczące informacji o producencie

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia UE 2023/988, produkty sprzedawane online muszą zawierać:

  1. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub znak towarowy producenta oraz jego adres pocztowy i adres e-mail.
  2. Dane umożliwiające identyfikację produktu, w tym ilustracja, rodzaj oraz inne identyfikatory produktu.
  3. Ostrzeżenia lub informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwym do zrozumienia dla konsumentów.


Obowiązki platform handlowych

Platformy handlowe muszą zapewnić, że mają wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczeństwo produktów. W przypadku wycofania produktu z rynku, muszą być w stanie poinformować wszystkich dotkniętych konsumentów.


Komentarze i obawy sprzedawców

Wprowadzenie nowych przepisów spotkało się z krytyką ze strony wielu małych sprzedawców. Wielu z nich obawia się, że nowe wymagania dotyczące informacji o producencie i obowiązków związanych z analizą ryzyka mogą być dla nich zbyt dużym obciążeniem.

Na przykład, jeden z użytkowników forum sprzedawców zauważył, że dodawanie informacji o producentach i kontaktach może prowadzić do sytuacji, w której klienci lub konkurencja będą mogli bezpośrednio kontaktować się z producentem, pomijając dystrybutora / pośrednika.

Inny sprzedawca zauważył, że nowe przepisy mogą prowadzić do znacznego zwiększenia kosztów i czasu potrzebnego na analizę ryzyka i dostosowanie się do wymogów, co może być szczególnie trudne dla małych firm.


Podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów wprowadzają liczne obowiązki zarówno dla producentów, jak i sprzedawców internetowych. Aby uniknąć sankcji, właściciele sklepów powinni już teraz rozpocząć przygotowania do ich wdrożenia. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa produktów na rynku europejskim, co jest korzyścią zarówno dla konsumentów, jak i uczciwych sprzedawców.

Pamiętajcie, że nowe przepisy dotyczą również platform handlowych, a wszelkie wymagane informacje muszą być jasno i wyraźnie dostępne dla klientów. Właściciele sklepów powinni dokładnie zapoznać się z nowymi regulacjami i dostosować swoje praktyki handlowe, aby spełnić wszystkie wymagania.