piątek, 19 lipca, 2024

Nowe trendy w e-Commerce w Europie: turystyka bije rekordy

29.06.2023

Dobra fizyczne dominują w europejskim na handlu elektronicznym, stanowiąc 49 proc. wszystkich wydatków, które wzrosły w 2022 roku o 11%. Łączna wartość wydatków na usługi z branży turystycznej we Włoszech, Niemczech oraz krajach skandynawskich wyniosła w 2022 ponad 175 miliardów euro. 

Wydatki konsumentów na podróże wzrosły w 2022 roku o 52%, wynika z najnowszego raportu na temat eCommerce przeprowadzonego przez Grupę Nexi, jedną z największych europejskich firm z branży płatności elektronicznych. Wydatki na bilety, rezerwacje hotelowe oraz wycieczki w 2022 r. wyniosły łącznie ponad 175 miliardów euro. 52 miliardy euro Europejczycy przeznaczyli na hotele, prawie 45 miliardów euro na loty, natomiast 33 miliardy euro na wycieczki czarterowe i objazdowe. 

Sektor turystyczny odpowiadał za 32% wszystkich zakupów online na wszystkich analizowanych przez Nexi rynkach (Austria, Dania, Finlandia, Niemcy, Włochy, Norwegia, Szwecja oraz Szwajcaria). Prym wiedli Włosi i Niemcy, którzy 70% swoich internetowych wydatków przeznaczyli na podróże, wycieczki i bilety. Jednak to Austria i Finlandia biły rekordy, ponieważ w tych krajach Grupa Nexi odnotowała największy wzrost wydatków na usługi turystyczne w stosunku do 2021 roku – ponad 110%. 

Badanie, w którym wzięło udział ponad 10 tys. konsumentów, wykazało również, że ponad dwie trzecie z nich preferuje rezerwacje w lokalnych internetowych serwisach  rezerwacyjnych niż na zagranicznych platformach. Rezerwujący jako główny powód podali chęć wspierania krajowego sektora turystycznego (47%), natomiast 29% stwierdziło, iż robi to z przyzwyczajenia. Jeden na pięciu rezerwujących (19%) podkreśla, że świadomie nie nie wspiera międzynarodowych serwisów rezerwacyjnych.

Całościowe wydatki na na zakupu online wzrosły o 11% w 2022 r., przy czym największy w nich udział dobra fizyczne 49%, rezerwacje 32%, a usługi 19%.