„Nowy ład” i nowe zasady podawania cen: co czeka sprzedawców internetowych w 2022 r.? Dyrektywa Omnibus w Niemczech.

2.09.2021

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi) chce zmienić rozporządzenie w sprawie podawania cen (PAngV) i przygotowało w tym celu projekt. Przyczynkiem do tego są przede wszystkim nowe regulacje w prawie unijnym: tzw. dyrektywa Omnibus, która została przedstawiona w 2018 r. w ramach „Nowego ładu dla konsumentów”, w wielu miejscach wymaga dostosowania przez ustawodawców krajowych. Nowy ład ma również na celu poprawę zrozumiałości i czytelności. Jednocześnie niektóre dostosowania i wyjaśnienia wynikają z wcześniejszych orzeczeń sądowych, na przykład w sprawie podania ceny podstawowej. Przyjrzeliśmy się temu projektowi bliżej. 


Przyczyna zmian: dyrektywa Omnibus 

Chociaż istnieją różne powody dostosowania rozporządzenia w sprawie podawania cen, w tym wypadku w centrum uwagi znalazła się europejska dyrektywa Omnibus. Jest ona odpowiedzialna za różne zmiany, które czekają połowie 2022 roku sprzedaż internetową oraz innych przedsiębiorców. Dyrektywa nie dotyczy jednak bezpośrednio konsumentów i przedsiębiorców, a krajów członkowskich UE – są one zobowiązane do wprowadzenia jej zapisów do własnych regulacji krajowych. Mają na to czas do 28.11.2021 r., przy czym stosowanie zmian będzie obowiązywało dopiero od 28.05.2022 r. 

Wymogi dyrektywy Omnibus wprowadzają przede wszystkim innowacje w rozporządzeniu w sprawie podawania cen: nowe przepisy dotyczące prezentowania obniżek cen. 


Obniżka ceny: reguły przeciwdziałające mydleniu oczu

Rabaty to dla wielu kupujących wcale nie mało istotne kryterium zakupu. W przyszłości § 11 PAngV będzie regulował sposób przedstawienia obniżki ceny. Szczególnie istotna jest tu cena pierwotna, ponieważ to właśnie odniesienie to tej ceny może mieć wpływ na wysokość rabatu, a tym samym na to, jak rabat oddziałuje na klienta. Nowa regulacja w projekcie zasadniczo przewiduje, że przy ogłaszaniu obniżki cen należy podać najniższą cenę całkowitą, jakiej sprzedawca zażądał od konsumentów w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki cen. Ma to na celu uniknięcie podawania wcześniejszych cen, które nigdy nie zostały naliczone przez sprzedawcę, lub podnoszenia cen na krótko przed obniżką, tak aby obniżka wydawała się większa.


Zgodnie z uzasadnieniem do projektu istnieją także wyjątki:

Nowe regulacje nie dotyczą zwykłego ogłaszania cen, jeżeli pierwotna cena całkowita nie jest wykorzystywana do celów reklamowych – na przykład do reklamowania „powalających cen” lub „stale niskich cen”. Zgodnie z projektem wykluczona jest również sytuacja, w której produkt jest nowo wprowadzany do asortymentu i w związku z tym nie istnieje jeszcze poprzednia cena całkowita. W tym przypadku, zgodnie z postanowieniami niemieckiej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji UWG, podanie ceny wstępnej/przy wprowadzaniu na rynek lub odniesienie do zalecanej ceny detalicznej były nadal możliwe. Przepisy nie obejmują również tak zwanych promocji ilościowych, takich jak reklamy typu „1+1 gratis” lub „Kup 3 w cenie 2”.


Ograniczeń ciąg dalszy: cena podstawowa, kaucja i itp.

W zakresie ceny podstawowej nastąpi dostosowanie treści. Dotychczas niemieckie rozporządzenie w sprawie podawania cen przewidywało, że cena podstawowa musi być podana w bezpośrednim sąsiedztwie ceny całkowitej, odbiegając tym samym od wymogów europejskich, zgodnie z którymi podanie ceny musi być jedynie „jednoznaczne, wyraźnie rozpoznawalne i czytelne”. Z powodu tej różnicy podawanie ceny podstawowej na podstawie niemieckiego rozporządzenia było wielokrotnie przedmiotem postępowań sądowych. Zgodnie z projektem w przyszłości zastosowanie będą miały wytyczne europejskie i wtedy podawanie ceny podstawowej w bezpośrednim sąsiedztwie ceny całkowitej nie będzie już przewidziane. Uzasadnienie zawiera jednocześnie wyjaśnienie, że cena podstawowa i cena całkowita muszą być mimo wszystko dostrzegalne na pierwszy rzut oka. 

W mocy ma jednak pozostać przepis dotyczący kaucji, mimo że do tej pory wielokrotnie go krytykowano, a sytuacja jest przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji w sądach. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwota kaucji ma być podawana obok ceny całkowitej, a nie w niej zawarta – jak głosi projekt, tak ma pozostać również w przyszłości. Natomiast regulacja ta nie ma tak naprawdę podstaw w prawie UE. Dopiero niedawno Federalny Trybunał Sprawiedliwości musiał zająć się podobną sprawą i w związku z tym skierował do ETS kilka pytań prejudycjalnych dotyczących sytuacji prawnej. 


Projekt zmian: „porządki” w rozporządzeniu

Projekt przewiduje również w kilku innych miejscach prace, które nie mają jednak wpływu na treść rozporządzenia w obecnym kształcie. Mają one raczej na celu systematyczną rewizję rozporządzenia, a tym samym uczynienie go bardziej czytelnym i dostępnym. Terminy są aktualizowane, a kwestie podobne do siebie pod względem treści, są prezentowane razem. 

Póki co, rozporządzenie jest jeszcze w fazie projektowej, więc może jeszcze ulec zmianie. Wejście w życie nowych przepisów zaplanowano na 28 maja 2022 roku. O kolejnych nowościach w tej sprawie będziemy oczywiście informować.