piątek, 19 lipca, 2024

Nowy Rok przyniesie zmiany w opłatach FBA

Od 1 sierpnia 2019 roku Amazon zmieni cennik opłat za magazynowanie produktów FBA. Zmiany dotyczą FBA w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz we Włoszech. Magazynowanie produktów ponadgabarytowych będzie tańsze, a przechowywanie długoterminowe powyżej 365 dni ma być droższe niż dotychczas.

Koniec z opłatami za długoterminowe przechowywanie po 6 miesiącach magazynowania

Ważnym punktem nowego cennika jest zniesienie opłat za długoterminowe przechowywanie produktów w magazynie FBA, które były naliczane za przechowywanie od 181-ego do 365-ego dnia. Do tej pory dłuższe magazynowanie wiązało się z dodatkową opłatą już po 6 miesiącach. W następnym okresie rozliczeniowym za przechowywanie długoterminowe, sprzedawcy zapłacą już tylko za te produkty, które są w magazynach Amazona od co najmniej 365 dni.

Podwojenie opłat za długoterminowe przechowywanie powyżej 365 dni

Nie zapłacimy co prawda już za produkty, które leżą w magazynie poniżej 365 dni, ale powyżej 365 dni już zapłacimy podwójną stawkę: 2.040 € rocznie (170 € miesięcznie) za 1 m³ objętości. W przypadku małych produktów sprzedawcy zapłacą co najmniej 0,10 € miesięcznie za każdy produkt, który leży w magazynie dłużej niż 365 dni.Mamy zatem więcej czasu na sprzedaż towaru, ale trzeba się przygotować na to, że po przekroczeniu 365 dni trzeba będzie zapłacić więcej.Zalecamy skorzystać z automatycznego odesłania towaru zalegającego w magazynach, zanim opłaty zostaną naliczone.

30% niższe opłaty za przechowywanie przedmiotów ponadwymiarowych (powyżej 45 cm x 34 cm x 26 cm)

W przypadku produktów ponadwymiarowych również w cenniku pojawi się zmiana na korzyść sprzedawcy. Do tej pory przechowywanie produktów o objętości 1 m³ kosztowało miesięcznie 26 € (styczeń – wrzesień) i 36 € (październik – grudzień). Od 1. sierpnia 2018- 18 € (styczeń – wrzesień) i 25 € (październik – grudzień).

Oszczędności do 40% za magazynowanie w kategorii „Odzież i Obuwie”

Do tej pory przechowywanie produktów tej kategorii o objętości 1m³ kosztowało miesięcznie 26 € (styczeń – wrzesień) i 36 € (październik – grudzień). Od 1. kwietnia 2019 będzie to jedynie 15,60 € (styczeń – wrzesień) i 21,60 € (październik – grudzień).