Obowiązki sprzedawcy urządzeń elektrycznych w Niemczech. Rejestracja WEEE w Stiftung EAR.

17.01.2019 (Aktualizacja 14.01.2021)

Ustawa ElektroG jasno określa, co i kogo należy rejestrować w Niemczech, temat jednak wcale nie jest taki prosty. Nasz FAQ przybliży tematykę, odpowiadając na najczęstsze pytania.

Wszystkie urządzenia, które są skonstruowane do działania z wykorzystaniem zasilania prądu zmiennego do 1000V lub prądu stałego do 1500V (…) Każdy, kto pierwszy wprowadza takie urządzenie w obrót w Niemczech.


Kogo dotyczy?

Przede wszystkim producentów urządzeń wymagających energii elektrycznej do ich funkcjonowania. Natomiast sprzedawca, niebędący producentem, ale będący pierwszym podmiotem, który dane urządzenie wprowadza i sprzedaje na rynku niemieckim, jest również traktowany jako producent.

Jeżeli np. sprzedawca, który zaopatruje się u producenta w Polsce chce sprzedawać produkty w Niemczech, a producent nie zarejestrował tego sprzętu wcześniej, to sprzedawca będzie traktowany, jako producent. W związku z tym będzie musiał dokonać rejestracji danego urządzenia, bo jest on pierwszą osobą wprowadzającą urządzenie do niemieckiego obiegu. Podstawa prawna: § 3 ust. 11 ElektroG


Jakiego rodzaju sprzętu dotyczy?

Ustawie podlegają właściwie wszystkie urządzenia, które do funkcjonowania potrzebują energii elektrycznej. Oznacza to, że wprowadzając jako pierwsi w Niemczech czy to np. zegarek na rękę, zegar ścienny, lodówkę lub meble z listwą LED, będziemy musieli zarejestrować ten sprzęt. Ustawa stanowi, że rejestracji podlegają „wszystkie urządzenia, które są skonstruowane do działania z wykorzystaniem zasilania prądu zmiennego do 1000V lub prądu stałego do 1500V” i dalej: „dla zgodnego z przeznaczeniem użycia są uzależnione od energii elektrycznej lub pola elektromagnetycznego” lub „są przeznaczone do przekazywania lub mierzenia prądów elektrycznych lub pół elektromagnetycznych”

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 ElektroG

AKTUALIZACJA: Od maja 2019 obowiązek rejestracji obowiązuje również urządzenia pasywne, jak gniazdka czy przedłużacze! Więcej informacji


Czy istnieją wyjątki? Jaki sprzęt nie wymaga rejestracji? Wykluczone z obowiązku rejestracji produkty.

1.) Sprzęt stosowany w celu zabezpieczenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec, w tym: broni, amunicji i materiałów wojskowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych.

2.)
a) Urządzenia wbudowane w inne urządzenie, które są wyłączone z obowiązku rejestracji.
b) Żarówki tradycyjne z żarnikiem oraz halogenowe (nie dotyczy ksenonowych itp.).
c) Urządzenia, które są jedynie podzespołami innych urządzeń i nie działają samodzielnie.

3.) Sprzęt do stosowania konkretnie w przestrzeni kosmicznej.

4.) Stacjonarne przemysłowe duże narzędzia (koparki).

5.) Środki transportu do przewozu osób i towarów; z wyjątkiem elektrycznych pojazdów jednośladowych.

6.) Urządzenia zaprojektowane specjalnie do celów badawczo-rozwojowych i dostarczane wyłącznie na poziomie między przedsiębiorstwami.

7.) Urządzenia medyczne i urządzenia do diagnostyki in vitro.


Na czym polega obowiązek rejestracji? Procedura i zasady rejestracji.

Podmiot będący producentem lub pierwszym podmiotem oferującym dany produkt (konkretny egzemplarz/egzemplarze) w Niemczech jest zobowiązany do rejestracji sprzętu wg następującej zasady do systemu EAR. Warianty pod tą samą marką i o zbliżonych parametrach wymagają tylko jednej rejestracji.

Przykłady:

 • 5 lodówek pod jedną marką = 1 rejestracja dla lodówek tej marki,
 • 2 meble z listwami LED pod jedną marką (warianty) = 1 rejestracja,
 • 4 zegarki wymagające baterii, różne modele, różne kolory, jedna marka = 1 rejestracja,
 • 5 lodówek pod 5 różnymi markami = 5 osobnych rejestracji, dla każdej lodówki pod każdą z 5 marek,
 • 2 meble z listwą LED pod dwiema markami = 2 osobne rejestracje,
 • 4 zegarki pod 4 markami, nawet jeżeli mają zbliżone parametry = 4 osobne rejestracje.


Jak przebiega rejestracja?

Sprzęt trzeba zarejestrować wg powyższego wzoru, w zależności od marki lub rodzaju. Koszty samej rejestracji w systemie EAR wynikają z ustawy ElektroG. Aby otrzymać wpis do rejestru należy najpierw przedłożyć zaświadczenie o gwarancji na wypadek upadłości. Chodzi o to, by ze środków tej gwarancji uiścić koszty utylizacji sprzętu, nawet w momencie ewentualnej upadłości producenta, względnie sprzedawcy. Gwarancja nie może być częścią ewentualnej masy upadłościowej i może być zarówno zastawem w sądzie rejonowym, gdy istnieje niemiecka firma, albo w przeciwnym wypadku w ramach usługi u naszych partnerów poprzez pełnomocnika.


Czym grozi brak rejestracji? Upomnienia oraz sankcje.

Brak rejestracji stanowi przede wszystkim nieuczciwą konkurencję, co grozi otrzymaniem upomnienia do zaniechania takich działań (od konkurujących z nami innych przedsiębiorców lub kancelarii zajmujących się przedstawicielstwem takich firm).

Przykładem powagi sytuacji jest fakt, że liczne upomnienia i nawet kary z urzędów ochrony środowiska otrzymali sprzedawcy luksusowych zegarków. Otóż wśród masy ekskluzywnych automatów mechanicznych, oferowane były również niemniej luksusowe zegarki napędzane bateryjkami. Sprzedawcy i producenci zegarków nie rejestrowali swoich produktów, które jak sądzili, ze względu na cenę zakupu i niewielki spadek wartości, na pewno nie padną ofiary recyklingu. Nie zgodzili się na ugodę ze stroną wzywającą i sprawa trafiła do sądu.Sąd administracyjny w Ansbach potwierdził w orzeczeniu, że również urządzenia, które z dużą pewnością nie trafią do obiegu utylizacyjnego, podlegają rejestracji ze względu na wymaganą energię elektryczną do ich działania.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o upomnieniach/Abmahnung w Niemczech

Niezależnie od konkurencji także niemieckie urzędy ochrony środowiska bacznie przyglądają się producentom i sprzedawcom, również tym działającym online w swoich rejonach. W przypadku sprzedaży urządzeń niezarejestrowanych kary mogą sięgać 100.000 Euro. Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że kary w tych urzędach zaczynają się od 400 Euro.


Dlaczego rejestracja i w jakim celu? Cel i sens systemu EAR/WEEE.

Celem ustawy ElektroG oraz obowiązku rejestracji jest zadbanie o to, aby każde nowo wprowadzone urządzenie elektryczne miało już w momencie wprowadzenia w obieg, opłaconą i zorganizowaną utylizację po zużyciu tego sprzętu. Przyszłość urządzenia ma być na tyle zabezpieczona, że w handlu B2C jest wymagana nawet gwarancja na wypadek upadłości rejestrującego.


Na rejestracji nie koniec. Sprzedaż nowego oznacza obowiązek przyjęcia starego urządzenia.Producent/pierwszy sprzedawca są zobowiązani przyjmować w zamian za sprzedane nowe urządzenie, stary, zużyty sprzęt podobnego rodzaju od konsumenta. Należy informować o tym i o sposobie zwrotu w regulaminach w sklepie lub na marketplace.


Obowiązkowe oznaczenia opisu produktu oraz opakowań.

Oprócz informowania konsumentów o możliwości zwrotu starego sprzętu, należy również spełnić rząd innych oznaczeń, jak np. przekreślony pojemnik na śmieci.


Często zadawane pytania

Jak długo trwa rejestracja?
Rejestracja trwa od 4 do 12 tygodni i w tym czasie obowiązuje zakaz sprzedaży urządzeń niezarejestrowanych.

Mam rejestrację zgodną z WEEE w Polsce lub innym kraju UE.
Niestety to nic nie pomoże. WEEE jest dyrektywą unijną i dlatego każdy kraj sam decyduje o zasadach rejestracji i nie są one tolerowane w innych krajach. Tak samo Niemcy nie tolerują rejestracji z innych krajów UE, takich jak Polska, czy Austria.

Jak mogę sprawdzić, czy mój produkt jest już zarejestrowany przez producenta lub innego sprzedawcę?
Stiftung-EAR udostępnia bezpłatną wyszukiwarkę marek/produktów zarejestrowanych.


Podsumowanie obowiązków przy rejestracji

 1. Rejestracja każdego niezarejestrowanego urządzenia (wg marki i rodzaju).
  – Rejestracja w Stiftung EAR
  – Monitorowanie terminów i regularna aktualizacja zarejestrowanych produktów
  – Miesięczne raporty dotyczące ilości
  – Roczne raporty dotyczące ilości sprzedanych ton sprzętu elektrycznego
 2. Przedłożenie gwarancji na wypadek upadłości.
 3. Ustanowienie pełnomocnika w przypadku braku firmy w Niemczech.
 4. Przedłożenie planu odbioru i utylizacji własnych urządzeń po zużyciu.
 5. Coroczna aktualizacja gwarancji/zgłoszenie gwarancji.
 6. Udostępnianie pojemników w celu zebrania zużytych urządzeń podczas odbioru od konsumenta.
 7. Odbiór, przyjmowanie i utylizacja zużytych urządzeń.
 8. Coroczne zgłaszanie ilości sprzedanych urządzeń elektrycznych.