piątek, 19 lipca, 2024

Oczywista oczywistość. Czyli o tym, dlaczego „produkt 100% oryginalny” lub „ubezpieczona przesyłka”, to wprowadzająca w błąd reklama oczywista.

1.09.2020

Sprzedawca internetowy chce w szczególny sposób wyróżnić swoje produkty za pomocą treści reklamowych. Często jednak takie reklamy są niedozwolone, ponieważ stanowią reklamy oczywiste. Poniżej dowiesz się, jakie wymogi prawne muszą być przestrzegane w przypadku reklamy.

Jeżeli właściwości towaru wymagane przez prawo oferowane są konsumentowi w postaci cechy szczególnej i jeżeli konsument niesłusznie zakłada, że reklamowany towar posiada dodatkową dla niego korzyść, mamy do czynienia z reklamą, która jest uważana za oczywistą i tym samym stanowi naruszenie w myśl § 5 niemieckiej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji UWG . W tym artykule zestawiliśmy treści reklamowe, które szczególnie często spotyka się w praktyce.

„Produkt 100% oryginalny”

Wyższy Sąd Krajowy w Hamm postanowił (postanowienie z dnia 20.12.2010 r., sygn. akt 4 W 121/19), że reklamowanie towaru jako oryginalnego w przypadku sprzedaży tekstyliów jest dozwolone. Dysponując taką gwarancją autentyczności, sprzedawca chce się odróżnić od dostawców imitacji i podróbek, które tak często spotyka się na rynku handlu tekstyliami.

Sąd Okręgowy we Frankfurcie nad Menem (wyrok z dnia 08.11.2012 r., sygn. akt 2-03 O 205/12) przyjął jednak, że reklama zawierająca oświadczenie „Gwarantuję autentyczność towaru” stanowi niezgodną z prawem reklamę wprowadzającą w błąd, ponieważ autentyczność oferowanego towaru jest rzeczą oczywistą. Ponadto oświadczenie to stanowi również naruszenie § 4 pkt. 11 UWG w związku z § 477 niem. kodeksu cywilnego BGB, ponieważ brakuje w nim szczegółowych informacji o charakterze i zakresie gwarancji.

Wyższy Sąd Krajowy w Hamm stwierdził, że reklamowanie towaru jako oryginalnego jest dozwolone. W sprawie będącej przedmiotem sporu chodziło jednak o tekstylia, a zatem decyzja ta nie może być stosowana do innych sektorów produktów. Sąd Okręgowy we Frankfurcie uważa natomiast, że reklamowanie gwarancji autentyczności stanowi naruszenie przepisów dotyczących konkurencji. Trzeba więc zaczekać i zobaczyć, jak inne sądy będą w takich sprawach decydować w przyszłości. Do tego czasu należy dość ostrożnie podchodzić do reklamowania autentyczności produktu. W razie wątpliwości odpowiednie sformułowania trzeba usunąć.

„Oferuję ubezpieczoną przesyłkę”

Jeśli sprzedawca reklamuje ubezpieczoną lub nieubezpieczoną przesyłkę, przy czym koszty przesyłki ubezpieczonej są wyższe, może to być również uznane za niedozwoloną reklamę w rozumieniu § 5 UWG (Sąd Okręgowy we Frankfurcie nad Menem, wyrok z dnia 08.11.2012 r., sygn. akt 2-03 O 205/12). Kupujący zakłada, że ubezpieczona przesyłka, za którą musi zapłacić wyższą kwotę, jest dla niego bardziej korzystna niż przesyłka nieubezpieczona. W rzeczywistości wcale tak nie jest. Zgodnie z §§ 474, 447 BGB ryzyko związane z przesyłką ponosi wyłącznie przedsiębiorca. W przypadku przesyłki ubezpieczonej konsument nie otrzymuje większej ilości usług niż w przypadku przesyłki nieubezpieczonej.

Zalecamy, aby nie stosować tego typu rozróżniania rodzajów wysyłki i unikać sformułowań takich jak przesyłka „ubezpieczona” i „nieubezpieczona”.

Reklamowanie gwarancji i prawo do odstąpienia od umowy

„Oferujemy 2 lata gwarancji na nasze produkty”, „Oferujemy 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy”

Jeżeli prawa konsumenta reklamowane są jako coś szczególnego, a przysługują mu z mocy ustawy, taki przypadek również stanowi naruszenie w postaci niedozwolonej reklamy, załącznik do § 3 ust. 3 pkt. 10 UWG. Prawa konsumentów są przedstawiane jako szczególna cecha oferty wtedy, gdy zostają wyróżnione w reklamie.

§3 UWG w połączeniu z załącznikiem do § 3 UWG stanowi normę zakazującą. Przepis ten zawiera wiele przykładów, które zostały uznane za niedozwolone przez prawo. Należy zatem za wszelką cenę unikać podkreślania i reklamowania praw konsumenta, które są już przewidziane ustawowo.

Praktyczna wskazówka

Reklamy publikowane na stronach sklepów internetowych koniecznie powinny być sprawdzane pod względem treści – pomoże to w uniknięciu kosztownych upomnień (Abmahnung). O tym, kiedy mamy do czynienia z niedozwoloną reklamą oczywistą decyduje jak zawsze indywidualny przypadek.