Niemcy: Od stycznia przeniesienie ciężaru dowodu na kupującego dopiero po upływie roku od doręczenia!

1.12.2021

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie daleko idące zmiany w obrębie prawa umów. Wraz z ustawą „Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und andererer Aspekte des Kaufvertrags” (Ustawa regulująca sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi i inne aspekty umowy sprzedaży) Niemcy realizują wymagania europejskiej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. 

Między innymi okres przeniesienia ciężaru dowodu w przypadku wady zostanie przedłużony z sześciu miesięcy do jednego roku. Dla przedsiębiorców oznacza to, że jeśli wada wystąpi w ciągu jednego roku po doręczeniu i przekazaniu rzeczy kupującemu zakłada się, że wada istniała już w momencie zakupu.

Dla sprzedawców z Polski oznacza to jedynie dopasowanie do stanu, do jakiego już zdążyli przywyknąć na rodzimym rynku. Bowiem w Polsce już obecnie ciężar dowodu dopiero po upływie roku przechodzi na kupującego.


Co to oznacza dla sprzedawców w praktyce?

Jeżeli wada wystąpi po zakupie i przekazaniu rzeczy, to przez pewien okres czasu zakłada się, że wada istniała już przed otrzymaniem rzeczy przez klienta. Klient nie musi udowadniać, że nie jest odpowiedzialny za wadę. Natomiast przedsiębiorca musi udowodnić, że wada nie istniała w chwili przekazania / doręczenia rzeczy kupującemu. Jest to zazwyczaj bardzo trudne, a prawo niemieckie uznaje wyjątek tylko wtedy, gdy wada jest wyraźnie spowodowana niewłaściwą eksploatacją.

Ponadto, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwykłe ślady użytkowania, np. zużytą podeszwę buta. Sprzedawca musi jednak przedstawić na to dowód.


Okres przedłużony z sześciu miesięcy do jednego roku

Przede wszystkim dotyczy to przedłużenia okresu przeniesienia ciężaru dowodu. Obecnie w przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od wydania towaru konsumentowi zakłada się, że wada ta istniała już w momencie wydania towaru – co może być podstawą do powstania roszczeń z tytułu rękojmi. W przyszłości okres ten będzie wynosił jeden rok. 

W przyszłości w przypadku zakupu towarów konsumpcyjnych, kupujący nie będzie już musiał wyraźnie określać terminu wykonania uzupełniającego. Kupujący może zatem skorzystać z powyższych praw, jeśli np.wskazał sprzedawcy wadę, a ten nie spełnił wykonania uzupełniającego w odpowiednim terminie. Wspomniany termin zaczyna swój bieg od momentu zgłoszenia wady, nawet jeśli w zgłoszeniu nie podano terminu wykonania uzupełniającego. 


Więcej o zmianach obowiązujących od 1. stycznia 2022 r. przeczytasz tutaj: