piątek, 19 lipca, 2024

Nowe i wyższe opłaty za sprzedaż na Amazon oraz FBA. Zmiany dla sprzedawców na Amazon już od marca 2023!

23.01.2023

Amazon zapowiedział, że 31 marca 2023 roku nastąpi kolejna podwyżka cen za usługi Fulfillment-by-Amazon (FBA). W 2022 były już dwie podwyżki cen, pierwsza w marcu na poziomie około 6%, a druga w maju z dopłatą paliwową i inflacyjną na poziomie 4,3%. Nadchodzący wzrost cen jest podobny i wynosi średnio 6,2% (dla przesyłek lokalnych).

Szczególnie dotknięte tą podwyżką są produkty, które są uznawane za „ponadgabarytowe”. Tutaj ceny zostaną podniesione nieproporcjonalnie. Niemcy są jednak mało dotknięte, ponieważ średnia podwyżka wynosi 2%, a wiele zakresów rozmiarów jest zwolnionych z tej podwyżki. Inne kraje, jak np. Francja (3,2%) zostaną jednak mocniej dotknięte podwyżką, ponieważ te wynoszą tu wyraźnie ponad 5%.

Zestawienie nowych cen za wysyłkę FBA (lokalnie/Pan EU) oraz zmiany wobec starych cen z 05/2022 (źródło: Revoic.com)

W przyszłości „Small and Light” będzie możliwe również dla produktów do 11 EUR
We Francji, Włoszech i Hiszpanii próg zostanie podniesiony z 11 EUR do 12 EUR, w Niemczech z 10 EUR do 11 EUR, a w Wielkiej Brytanii z 9 GBP do 10 GBP. W Holandii próg wynosi 12 euro, w Szwecji 140 SEK/skr, a w Polsce 55 zł.

Zmiana ta ma na celu udostępnienie szczególnie korzystnego programu wysyłkowego większej liczbie sprzedawców i jednocześnie odzwierciedlenie podwyższonych cen sprzedaży. Jednocześnie jednak zmianie ulegną również opłaty za wysyłkę w programie Small i Light.

Wzrost o 7,9% dla przesyłek Small i Light
W Niemczech koszty te wzrosną średnio o 1,5%, ale w Wielkiej Brytanii o 15%. Średnio sprzedawcy, którzy korzystają z programu dla szczególnie lekkich i tanich przedmiotów będą musieli zmierzyć się z podwyżkami o 7,9%.

Zmiany dotyczące opłat FBA w 2023 r. / PDF

Miesięczne opłaty za magazynowanie w FBA mają wzrosnąć o 10%
Od 1 marca 2023 roku Amazon dostosuje miesięczne opłaty za przechowywanie wszystkich produktów o standardowych rozmiarach, z wyłączeniem towarów niebezpiecznych. Będzie to miało wpływ na przedmioty o standardowych rozmiarach (z wyjątkiem butów, odzieży i toreb), a opłaty za metr sześcienny wzrosną z 27,82 euro do 30,60 euro (+10%) w okresie styczeń-wrzesień i 38,52 euro do 42,37 euro (+10%). Zmiana ta wejdzie w życie dopiero w kwietniu 2023 roku. Natomiast opłaty za towary niebezpieczne i produkty ponadgabarytowe pozostaną bez zmian.

Opłata miesięczna za magazynowanie w ramach FBA w 2023 r. / PDF

Kontynuacja kampanii rabatowej na odzież i akcesoria
Pierwotny plan zakładał zakończenie promocji rabatowej 31 marca 2023 roku, jednak obecnie Amazon zdecydował się na kontynuację programu dla przedmiotów sprzedawanych za pośrednictwem wysyłki przez Amazon i Prime. Produkty sprzedawane w kategoriach odzież i akcesoria otrzymają 7% zniżki (wcześniej 15%) od opłaty za sprzedaż dla części całkowitej ceny sprzedaży, która przekracza 45 euro. Natomiast w kategorii obuwie i torebki promocja zakończy się 31 marca 2023 roku.

Zmiany dotyczące prowizji od sprzedaży na Amazon w 2023 r. / PDF

Przeklasyfikowanie kategorii sprzedażowych
Amazon również poinformował, które produkty będą w przyszłości podzielone, na jakie kategorie. Może to spowodować, że dany produkt będzie naliczany w innej kategorii, a co za tym idzie z inną prowizją od sprzedaży.

Na przykład od 15 maja 2023 roku produkty z kategorii akcesoriów elektronicznych do samochodów i motocykli będą obciążone taką samą procentową prowizją od sprzedaży, jak akcesoria elektroniczne w ogóle. Oznacza to, że procentowa opłata za sprzedaż wzrośnie z ryczałtowej stawki 12% do 15% dla części całkowitej ceny sprzedaży do 100 euro i 8% dla części całkowitej ceny sprzedaży powyżej 100 euro.

Taka sama opłata za sprzedaż jak w przypadku produktów sportowych i rekreacyjnych będzie miała zastosowanie do kategorii akcesoriów rowerowych, co spowoduje zmianę procentowej opłaty za sprzedaż z 10% do 15%.

Sprawdź szacunkowe opłaty za sprzedaż i realizację Amazona za bieżące zapasy FBA, a także nadchodzące zmiany opłat, jeśli w ogóle jakieś są w ofertach realizowanych przez sprzedawcę i FBA. Szacunkowe opłaty FBA dla ofert realizowanych przez sprzedawcę są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie obciążają Twojego konta. Wygeneruj raport szacunkowych opłat tutaj.

Opłaty za sprzedaż na Amazon

Wprowadzenie nowych kategorii rozmiaru i wagi
W przyszłości koperty duże i bardzo duże będą mogły być znacznie cięższe, nawet do 960 g. Wprowadzona zostanie również nowa klasa wagowa dla kopert standardowych, która wynosić będzie

460 g. Dodatkowo wprowadzone zostaną stawki za wysyłkę dla specjalnych gabarytów. ASIN zostanie uznany za Specjalną przesyłkę ponadgabarytową, jeśli albo waży ponad 31,5 kg, najdłuższy bok jest dłuższy niż 175 cm lub obwód przekracza 360 cm.

Minimalna opłata za sprzedaż przedmiotów sklasyfikowanych, jako ciężkie i niemożliwe do sortowania będzie wynosić 25 euro.

Waga przesyłki w celu określenia kosztów wysyłki
W przyszłości Amazon będzie używał wyższej wartości pomiędzy wagą jednostkową lub wymiarową, do określenia wagi wysyłki dla wszystkich kategorii wielkości paczek. Tabela będzie wskazywać, która waga liczy się dla poszczególnych produktów.

Waga jednostkowa jest wagą w pełni zapakowanego produktu. Waga wymiarowa to szacunkowa wartość wagi ustalona na podstawie wymiarów produktu. W zależności od kategorii rozmiaru produktu do obliczenia wagi przesyłki zostanie użyta waga jednostkowa lub waga wymiarowa.

Waga wymiarowa może być stosowana przy obliczaniu opłat za produkty stanowiące paczki (małe lub standardowe paczki) i przesyłki ponadgabarytowe (małe, standardowe lub duże przesyłki ponadgabarytowe), które nie są uznawane za specjalne przesyłki ponadgabarytowe. Do określenia, czy dany produkt jest ponadgabarytowy używa się wymiarów i wagi jednostkowej.

Waga wymiarowa jest obliczana na podstawie wymiarów zapakowanego produktu. Aby obliczyć wagę wymiarową w kilogramach, oblicz iloczyn całkowitej długości, szerokości i wysokości opakowania w centymetrach, a następnie podziel otrzymany wynik przez 5000.

Waga wymiarowa / PDF

Korekta opłaty za długoterminowe przechowywanie
Amazon wprowadza nową korektę dla przedmiotów przechowywanych od 271 do 330 oraz 331 do 365 dni. Dotychczasowa opłata za długoterminowe przechowywanie zostanie podzielona na dwa różne przedziały wiekowe. Od 15 maja 2023 r. opłata za długoterminowe przechowywanie będzie dotyczyła towarów przechowywanych w centrach logistycznych od 331 do 365 dni, we wszystkich kategoriach produktów. Teraz zostanie wprowadzony nowy poziom opłat dla towarów przechowywanych od 271 do 330 dni. Z tej zmiany wyłączone są kategorie: odzieży, obuwia, walizek, plecaków i toreb, zegarków oraz biżuterii. Sprzedawcy powinni sprawdzić swoje stare zapasy przed 15 maja 2023 r., ponieważ zmiany będą miały zastosowanie po raz pierwszy podczas kontroli zapasów w dniu 15 maja 2023 r. Opłata za długoterminowe przechowywanie przez 365 dni lub więcej pozostaje bez zmian i wynosi 320 euro za metr sześcienny miesięcznie.

Dopłata za korzystanie z magazynu
Amazon ogłosił, że od 15 maja 2023 r. wprowadzi dopłatę za przechowywanie przedmiotów przez sprzedawców, którzy mają bardzo wysokie poziomy zapasów w stosunku do ich sprzedaży w centrach logistycznych Amazon. Dopłata ta opiera się na wykorzystaniu zapasów i jest obliczana poprzez podzielenie średniej dziennej wielkości zapasów w metrach sześciennych przez średnią dzienną wielkość wysyłki w metrach sześciennych w ciągu ostatnich 13 tygodni. Dopłata jest naliczana ostatniego dnia miesiąca i stosowana do miesięcznych opłat za magazynowanie w następnym miesiącu. Dopłata dotyczy tylko zapasów składowanych w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Włoszech i nie dotyczy pozycji z kategorii odzież, obuwie lub torby i tylko wtedy, gdy obciążenie magazynowe przekracza 26 tygodni.

Opłata miesięczna za magazynowanie w ramach FBA w 2023 r. / PDF

Znaczący wzrost opłat za usuwanie, zwrócenie i utylizację produktów
Od 1 lipca 2023 r. opłata za zwrot przedmiotu, zwana również opłatą za zwrot, wzrośnie o około 20%. Podobnie opłaty za utylizację ponoszone za zniszczenie przedmiotów w magazynie wzrosną o około 25%. Zmiany te będą miały swój pierwszy wpływ w sierpniu 2023 roku.

Zmiany dotyczące opłat FBA za zlecenie wycofania i zlecenie usunięcia zapasów w 2023 r. / PDF

Zniżki dla brytyjskich i nowych przedmiotów FBA
Przez okres jednego roku Amazon będzie oferował zniżkę na opłaty za wysyłkę z UE (Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) do Wielkiej Brytanii i odwrotnie. Rabat ten będzie dotyczył wszystkich nowo dodanych numerów ASIN (Amazon Standard Identification Number) i wyniesie średnio 10% (w porównaniu do poprzednich 5%).

Obniżki opłat za sprzedaż i promocje w 2023 r. / PDF

Zmiana w usłudze obliczania podatku VAT
Od 30 czerwca 2023 roku Amazon zmieni sposób obliczania procentowych opłat za sprzedaż w ramach usługi obliczania podatku VAT. Wcześniej opłaty za sprzedaż były obliczane na podstawie ceny brutto, ale w przyszłości, jako podstawa opłaty za sprzedaż będzie stosowana tylko rzeczywista zapłacona cena sprzedaży. Zmiana ta nie dotyczy jednak promocji, takich jak: oferty flash, bony, kupony, darmowe produkty i produkty przecenione, rabaty finansowane przez Amazon oraz ekskluzywne rabaty Prime. W przypadku tych promocji nadal będą naliczane procentowe opłaty za sprzedaż od całkowitej ceny sprzedaży.


Linki do pełnych cenników w Seller Central lub do pobrania jako PDF

Zmiany dotyczące prowizji od sprzedaży na Amazon w 2023 r. / PDF

Zmiany dotyczące opłat FBA w 2023 r. / PDF

Obniżki opłat za sprzedaż i promocje w 2023 r. / PDF

Opłata miesięczna za magazynowanie w ramach FBA w 2023 r. / PDF

Zmiany dotyczące opłat FBA za zlecenie wycofania i zlecenie usunięcia zapasów w 2023 r. / PDF