Orzeczenie niemieckiego sądu dotyczące reklamy gwarancji – ważne implikacje również dla polskich sprzedawców

6.03.2024

W obliczu rosnącej liczby regulacji i orzeczeń sądowych dotyczących gwarancji w handlu online, polscy sprzedawcy działający na niemieckim rynku muszą być szczególnie czujni. Ostatnie orzeczenie Sądu Okręgowego (Landgericht) w Bochum stanowi ważną lekcję na temat tego, jak reklama produktów z gwarancją powinna być formułowana, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd.


Gwarancja nie zawsze oznacza to, co mogłoby się wydawać

Współczesna kultura konsumpcji, charakteryzująca się częstą wymianą towarów, sprawia, że trudno wyobrazić sobie produkty, które wytrzymują lata, dekady, a nawet całe życie. Jednak gwarancje, oferowane często przez sprzedawców lub producentów, nie zawsze pokrywają się z oczekiwaniami konsumentów. Są one np. ograniczane informacjami napisanymi drobnym drukiem, odnoszą się tylko do określonych właściwości produktu lub są trudne do wyegzekwowania.

Sąd Okręgowy w Bochum podkreślił niedawno, że przedsiębiorcy muszą zwracać uwagę, aby ich reklamy nie sugerowały więcej, niż udzielana gwarancja będzie pokrywać.


Opis produktu kontra gwarancja

Problem pojawił się, gdy w reklamie pewnej patelni w reklamie położono nacisk na jej powłokę oraz długotrwałą gwarancję. Warunki gwarancji, choć należycie podlinkowane, ograniczały gwarancję wyłączając z niej powłokę. W opisie produktu nie wspomniano jednak o tym wyłączeniu.


Reklama gwarancji pod lupą

Najnowszy spór, który trafił do sądu, dotyczył nie tyle klasycznego sporu o warunki gwarancji, co sprzeczność między reklamą produktu a zakresem gwarancji. Sąd Okręgowy w Bochum orzekł, że reklama pewnej patelni z powłoką i dziesięcioletnią gwarancją jest myląca, jeśli gwarancja ta nie obejmuje właśnie powłoki patelni (LG Bochum, wyrok z 30.01.2024, Az. I-12 O 86/23, nieprawomocny).

Sąd uznał działanie firmy za celowe wprowadzenie w błąd. Reklama patelni w połączeniu z gwarancją, szczególnie wyeksponowaną w opisie produktu, sugerowała, że trwałość powłoki jest gwarantowana na okres dziesięciu lat. Jako że tak nie było, firma celowo wprowadziła konsumentów w błąd, aby zwiększyć sprzedaż. Firma odwołała się od wyroku, jednak sprawa ta stanowi ważny precedens.


Implikacje dla polskich sprzedawców

To orzeczenie ma kluczowe znaczenie dla polskich przedsiębiorców aktywnych na niemieckim rynku e-commerce. Podkreśla ono, jak ważne jest, aby reklamy produktów z gwarancjami były formułowane jasno i precyzyjnie, unikając wszelkich sugestii, które mogą być mylące dla konsumentów. W świetle tego wyroku polscy sprzedawcy powinni dokładnie analizować i dostosowywać swoje strategie reklamowe, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych, które mogą negatywnie wpłynąć na ich działalność na rynku niemieckim.