Otto Marketplace w obliczu wyzwań: Perspektywa dla polskich sprzedawców na jednej z większych niemieckich platform sprzedażowych

13.03.2024

Marketplace Otto, będący jednym z wiodących platform handlowych w Niemczech, stanowi atrakcyjne miejsce do międzynarodowej ekspansji dla polskich sprzedawców internetowych. Oferuje dostęp nie tylko do rozległego niemieckiego rynku, ale również skutecznie ogranicza ilość sprzedawców pewnymi wymaganiami, jak np. posiadanie niemieckiej formy prawnej biznesu. Niemniej jednak, Otto boryka się obecnie z szeregiem wyzwań, które rzucają cień na jego przyszłość oraz na możliwości oferowane sprzedawcom.


Aktualne wyzwania Otto

W ostatnich latach Otto Group zmaga się z problemami finansowymi, odnotowując spadek obrotów przez dwa kolejne lata. Tendencja ta, szczególnie dotkliwa dla handlu prowadzonego przez Otto.de, wskazuje na trudności w adaptacji do szybko zmieniającego się rynku e-commerce.

Jednocześnie marketplace Otto zanotował znaczący wzrost, zwiększając swoje GMV (Gross Merchandise Volume) do ponad 2 miliardów euro i przyciągając 6.500 sprzedawców. Pomimo tych pozytywów, odejście kluczowego członka zarządu, Bodo Kippera, odpowiedzialnego za handel i marketplace, wskazuje na potencjalne wewnętrzne napięcia i różnice co do kierunku rozwoju platformy.

W ostatnim roku obrachunkowym 2023/24, Otto Group zanotowało spadek przychodów o 9%, kontynuując negatywny trend z poprzedniego roku, kiedy to odnotowano 12% minus. Znamienny jest fakt, że pomimo tych wyzwań, segment marketplace jawi się jako jedyne silnie rosnące przedsiębiorstwo w ramach Otto Group.


Krytyka i mocne strony

Krytyka skupia się głównie na problemach operacyjnych i strategicznych, takich jak skomplikowany proces onboardingowy, wysokie stawki zwrotów i niedostatecznie rozwinięty program mediów detalicznych (Retail Media). Te wyzwania mogą zniechęcać sprzedawców, zwłaszcza w kontekście niedawnej drastycznej podwyżki opłat za sprzedaż w niektórych kategoriach, co zdaniem niektórych, mogło niekorzystnie wpłynąć na atrakcyjność platformy.

Jednakże, Otto posiada również mocne strony, które sprawiają, że jest atrakcyjnym partnerem dla sprzedawców. Dzięki solidnemu wzrostowi marketplace’u, platforma udowodniła swoją zdolność do przyciągania i utrzymywania zarówno sprzedawców, jak i kupujących. Otto oferuje sprzedawcom dostęp do szerokiej bazy ponad 11 milionów aktywnych klientów, co w połączeniu z dość fair systemem opłat i do 10 zamówieniami na sekundę, prezentuje platformę jako ważnego gracza na rynku niemieckim.

Otto oferuje dostęp także dla sprzedawców z Polski, pod warunkiem posiadania niemieckiego podmiotu, takiego jak spółka GmbH czy działalność jednoosobowa zarejestrowana w Niemczech.


Strategiczne decyzje i przyszłość

Rozwój platformy marketplace był napędzany przez Bodo Kippera, który dołączył do firmy w 2020 roku z zadaniem przyspieszenia wzrostu tej części biznesu. Kipper, przybyły od konkurencyjnego marketplace Amazon, z powodzeniem zwiększył liczbę sprzedawców i asortyment oferty, jednak opuścił firmę w lutym, z powodu rozbieżności w kwestii strategicznego kierunku rozwoju Otto.de. Odejście Kippera rzuca cień na przyszłość platformy, budząc pytania o dalszą strategię i kierunek rozwoju.

Decyzje strategiczne podjęte przez Otto, w tym podniesienie opłat i reorganizacja kategorii produktowych, mogą być postrzegane jako próba optymalizacji swojego portfolio i lepszego dostosowania się do potrzeb rynku. Platforma stara się także zwiększyć atrakcyjność dla sprzedawców poprzez wprowadzanie nowych kategorii, takich jak suplementy diety, które mogą otwierać nowe możliwości sprzedaży.

Otto podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój platformy marketplace jako kluczowej strategii firmy. Zmiany w zarządzie i kierunkach strategicznych mogą wprowadzać niepewność, jednakże firma zobowiązuje się do dalszego rozwoju i adaptacji w obliczu zmieniających się warunków rynkowych. Dla polskich przedsiębiorców, którzy posiadają niemieckie podmioty prawne i spełniają kryteria Otto, otwiera się możliwość skorzystania z potencjału tej platformy do rozwoju międzynarodowego.

W kontekście nadchodzących zmian w kierownictwie Otto Group, z zapowiedzią przejęcia przez Benjamina Otto w 2026 roku i zmiany na stanowisku CEO na Petre Scharner-Wolff w 2025, firme czeka okres transformacji. Te zmiany mogą wpłynąć na dalsze strategie i kierunki rozwoju marketplace Otto, jednakże zasadnicze założenie pozostaje niezmienione: Otto Group aspiruje do bycia dominującym graczem na niemieckim rynku e-commerce.


Znaczenie dla polskich sprzedawców

Dla polskich sprzedawców, rozważających ekspansję na niemiecki rynek e-commerce, Otto oferuje cenną platformę ze względu na swoją skalę i zasięg. Jednak kluczowe będzie monitorowanie rozwoju sytuacji oraz elastyczność w dostosowaniu strategii biznesowych do zmieniających się warunków. Wyzwania, z którymi Otto się mierzy, mogą wpłynąć na decyzje strategiczne sprzedawców co do wyboru platformy dla swojej międzynarodowej ekspansji.

W obliczu wyzwań i krytyki, Otto stara się dostosować, by zachować swoją pozycję wśród wiodących marketplace’ów w Niemczech. Dla polskich sprzedawców, Otto może nadal reprezentować atrakcyjną opcję dla międzynarodowego wzrostu, pod warunkiem świadomego zarządzania ryzykami i strategicznego podejścia do wykorzystania oferowanych przez platformę możliwości.