piątek, 19 lipca, 2024

PAIH Forum Biznesu 2023: Spotkanie ekspertów w ekspansji międzynarodowej oraz e-commerce transgranicznego

3.10.2023

PAIH Forum Biznesu, które odbyło się w dniach 4-5 października 2023 roku na PGE Narodowym, stanowiło znakomitą okazję dla przedsiębiorców sektora MŚP, by zgłębić możliwości ekspansji swoich działalności, zwłaszcza w obszarze handlu elektronicznego. Wydarzenie, zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu / Polish Investment and Trade Agency (PAIH) we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej, skupiało przedstawicieli regionów, instytucji rozwoju oraz eksporterów, oferując platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu prowadzenia biznesu na arenie międzynarodowej.

PAIH Forum Biznesu 2023, z patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, to wydarzenie, które z pewnością przyczyniło się do dalszego pogłębienia wiedzy i relacji w eksporcie, ale również rozwoju sektora e-commerce w Polsce.


Panel Dyskusyjny: „Modele wejścia na rynki zagraniczne – szanse i wyzwania dla eksportera”

W tym roku, uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w licznych panelach dyskusyjnych i warsztatach. Jednym z nich również był panel „Modele wejścia na rynki zagraniczne – szanse i wyzwania dla eksportera”, który skupił się na omówieniu strategii ekspansji e-commerce na rynki zagraniczne oraz analizie wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój eksportu online. W panelu wzięli udział znani eksperci z branży, w tym Anna Konopa, CEO agencji Setup.pl, Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, Szymon Bujalski z MODIVO SA, oraz Monika Kachniarz-Klimkiewicz z Allegro. Dyskusję poprowadził dr Paweł Oleszczuk, szef grupy cross-border e-commerce w Izbie Gospodarki Elektronicznej, wicedyrektor PwC.


Nowości w Tegorocznej Edycji: Mentoring Zone

Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji PAIH Forum Biznesu była strefa „Mentoring Zone”, gdzie uczestnicy mogli przeprowadzić indywidualne rozmowy z prelegentami oraz ekspertami branżowymi. Nowość ta, wprowadzona w stosunku do poprzednich edycji, umożliwiała uczestnikom uzyskanie spersonalizowanych porad i wskazówek, oraz sprzyjała nawiązywaniu cennych kontaktów biznesowych.

PAIH Forum Biznesu 2023 zgromadziło tłum przedsiębiorców, ekspertów oraz przedstawicieli rządowych i zagranicznych biur handlowych, aby wspólnie omówić przyszłość polskiej ekspansji gospodarczej na arenie międzynarodowej. Premier Mateusz Morawiecki wyraził optymizm co do roli Polski jako „bezpiecznej przystani” dla firm pragnących inwestować w regionie Europy Środkowej, a także jako platformy do dalszej ekspansji, zwłaszcza na wschód, po zakończeniu konfliktu na Ukrainie.

Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda, podkreślił wagę mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, wzywając do eksploracji nowych rynków i długoterminowego rozwoju biznesowego.

Również wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartosz Marczuk, zwrócił uwagę na znaczenie skoordynowanego wsparcia dla przedsiębiorców. Przekazał, że PFR zainwestował już 12 mld zł w polską gospodarkę, wspierając zarówno uznane firmy, jak i start-upy, co odzwierciedla motto PFR – „Inwestycje dla Polski”.

W dyskusji na temat międzynarodowej ekspansji startupów, prof. Paweł Pietrasieński z SGH zaznaczył potrzebę ewolucyjnego rozwoju, gdzie polskie start-upy najpierw umacniają swoją pozycję krajową, zanim zainicjują ekspansję zagraniczną. Wpływ na ten proces mają międzynarodowe programy akceleracyjne, które mogą pomóc polskim przedsiębiorstwom zbudować swoją obecność w globalnym ekosystemie innowacji.

Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes BGK, oraz Paweł Kurtasz, prezes PAIH, opowiedzieli o swoich misjach w wsparciu polskiego rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza w kontekście ekspansji zagranicznej. Kurtasz zwrócił uwagę na afrykańskie rynki jako potencjalnie lukratywne destynacje dla polskich produktów, co może przyczynić się do dywersyfikacji handlu polskiego z pozaeuropejskimi rynkami.

Na koniec, Katarzyna Kowalska z zarządu KUKE podkreśliła wartość dodaną, jaką jej instytucja może zaoferować przedsiębiorstwom dzięki dźwigni finansowej. Kowalska zaznaczyła, że gwarancje KUKE mogą pięciokrotnie zwiększyć finansowanie działalności firm, co może przyczynić się do przyspieszenia ich wzrostu i zdobycia znaczących kontraktów zagranicznych.

Podsumowując, PAIH Forum Biznesu 2023 zarysowało obraz Polski jako kraju otwartego na inwestycje i nowe możliwości gospodarcze, z silnym zobowiązaniem do wspierania przedsiębiorczości zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.