Pułapki podatkowe dla sprzedawców Amazon FBA oraz Pan-EU-FBA

Sprzedawcy magazynujący towary w polskich magazynach Amazona muszą teraz zachować ostrożność, bo polskie organy podatkowe wszczynają postępowania karno-skarbowe w związku z brakiem polskiego NIPu oraz nieskładaniem deklaracji podatkowych. Dotyczy to również osób, które już mają NIP i być może nie wiedzą o zobowiązaniach związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.Jak już pisaliśmy, istnieje obowiązek pozyskania NIPu oraz płacenia VATu w kraju magazynowania/nadania sprzedawanych produktów.

Przeczytaj tutaj o obowiązkach podatkowych dla sprzedawców FBA

Sieć magazynów FBA oraz Pan-EU-FBA składa się z magazynów w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Dzięki magazynowaniu w tym kraju, Amazon jest w stanie oferować sprzedawcom Amazon.de o 0,50€ niższe stawki za wysyłkę towaru w porównaniu do magazynowania towarów tylko w Niemczech. Polskie organy podatkowe zaczynają nakładać drakońskie czterocyfrowe grzywny na sprzedawców Amazona, którzy nie złożyli Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotyczy to zarówno sprzedawców FBA korzystających wyłącznie z Programm Mitteleuropa (Niemcz, Polska, Czechy), jak i sprzedawców Pan-EU-FBA (Polska, Czechy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Francja). W obu przypadkach bowiem produkty magazynowane są w FC leżących w Polsce. Przechowując i tym bardziej wysyłając produkty z Polski rodzi się obowiązek uzyskania polskiego NIPu i płacenia VATu w tym właśnie kraju.Nowością jest to, że oprócz posiadania polskiego NIPu oraz odprowadzania VATu w Polsce, sprzedawców dotyczy również obowiązek comiesięcznego składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (od 1.07.2018 obowiązek ten dotyczy wszystkich sprzedawców).Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli JPK_VAT jest przesyłany fiskusowi wyłącznie w postaci elektronicznej i zawiera zestaw informacji o sprzedaży i zakupach za określony okres. Pozyskiwane w ten sposób dane mają służyć kontrolom podatkowym i są zazwyczaj generowane przez różnego rodzaju oprogramowania księgowe oraz usługodawców. Sprzedawcy, którzy nie dostarczyli jeszcze JPK_VAT do polskiego urzędu skarbowego za bieżący rok, powinni to zrobić w trybie pilnym. Polskie organy podatkowe rozpoczynają w tej chwili postępowania karno-skarbowe.