piątek, 19 lipca, 2024

Podwyżka cen wysyłki FBA od czerwca. E-commerce w regionie DACH. Perspektywy rozwoju e-commerce

12.04.2021


Nowe ceny za wysyłkę FBA od 8. czerwca 2021r.

Amazon podnosi koszty wysyłki FBA w dniu 8 czerwca 2021 roku. Zmiana cen niektórych rodzajów wysyłki zmienia się wręcz drastycznie. Ostatnia zmiana cen miała miejsce 01.04.2020, wówczas średnio o 9,4%.

KrajØ-podwyżka cen od 8.06.2021
DE8,34%
UK1,99%
FR7,83%
IT0,57%*
ES10,58%
NL6,66%


E-commerce w regionie DACH – jak wypadł w pandemicznym 2020 r.?

Po raz pierwszy w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) handel elektroniczny B2C osiągnął w 2020 roku wolumen ponad 100 mld euro. E-commerce w krajach niemieckojęzycznych rozwinął się bardziej niż jakikolwiek inny obszar językowy w Europie i liczby minionego roku jeszcze raz to podkreślają. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zamówienia w tych trzech krajach wynosiły średnio około 1 tys. euro rocznie – znacznie więcej niż np. we Francji (67 mln mieszkańców i około 46,4 mld euro porównywalnego wolumenu handlu elektronicznego), ale nadal znacznie mniej niż w Anglii (82,6 mld euro wolumenu rynku, około 1 233 euro na mieszkańca rocznie).

W ujęciu procentowym największy wzrost w 2020 roku odnotowano w Szwajcarii (+27,9%), następnie w Austrii (+17,4%) i Niemczech (+14,6%). Udział handlu elektronicznego w handlu detalicznym stale rośnie na wszystkich trzech rynkach.

Chociaż sklepy spożywcze nigdy nie zostały zamknięte we wszystkich trzech krajach od początku pandemii, to jednak wszędzie w ujęciu procentowym najbardziej wzrosła właśnie internetowa sprzedaż żywności. Nigdzie jednak sektor e-food nie jest tak silny jak w Szwajcarii: z kwotą 1,5 mld euro jest on znacznie niższy od niemieckiego internetowego handlu żywnością (2,3 mld euro, +43,75%). Przy mniej więcej porównywalnej liczbie ludności wzrost jest jednak ponad dwukrotnie wyższy niż w Austrii (693 mln euro, +20,9%).


E-commerce w przyszłości wg najnowszego badania UPS

Nowe badanie UPS pokazuje, w jaki sposób będzie funkcjonował handel detaliczny po zakończeniu kryzysu wywołanego pandemią oraz w jakich kierunkach będzie podążał handel stacjonarny i wirtualny. Tendencja do robienia zakupów w sieci będzie się utrzymywać. 15% ankietowanych w badaniu stwierdziło, że planuje kontynuować zakupy online również po pandemii, w porównaniu z 10% przed pandemią. Dla 48% najważniejszym argumentem jest wygoda związana z dostawą towaru do domu. Zrównoważony rozwój staje się również coraz ważniejszy w handlu elektronicznym – 48% respondentów oczekuje, że duzi detaliści będą kompensować emisję CO2 podczas realizacji dostaw, 54% oczekuje, że duzi krajowi i międzynarodowi detaliści będą stosować zrównoważone opakowania, a 50%, że mniejsi detaliści będą robić to samo.


Zmiany w VAT i wpływ na sprzedaż na eBay

Jeden z najważniejszych punktów wiosennej aktualizacji eBay wywodzi się ze zmiany w prawie. Od 1 lipca 2021 roku wszyscy sprzedawcy, którzy muszą zarejestrować się, jako płatnicy VAT w Niemczech, będą musieli wykazać się odpowiednim numerem identyfikacyjnym VAT (USt-IdNr.) i wprowadzić go również na konto eBay. Sprzedawcy powinni odpowiednio wcześnie przygotować się do tej zmiany i zdeponować wszystkie wymagane dane, ponieważ handlowcy, którzy nie spełnią tego obowiązku, zostaną wykluczeni z rynku od 1 lipca 2021. Handlowcy powinni od razu sprawdzić, czy ich firma musi zarejestrować się, jako podatnik VAT w Niemczech. W takim przypadku należy niezwłocznie dokonać rejestracji i złożyć wniosek o nadanie numeru NIP we właściwym urzędzie skarbowym.

Ponadto wszystkie dane (takie jak nazwisko, adres, numer NIP) przechowywane na koncie eBay muszą być zgodne z danymi w zawiadomieniu z Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. Ponownie, sprzedawcy powinni to dokładnie zweryfikować, aby nie ryzykować zablokowania konta.

Również od 1 lipca będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące podatku VAT przy imporcie do UE. Od tego dnia nie będzie już obowiązywało obecne zwolnienie z podatku VAT na przywóz produktów do UE o wartości do 22 euro. eBay będzie pobierać podatek VAT i odprowadzać go do urzędu skarbowego za niektóre towary importowane do Unii Europejskiej, jak również za dostawy na terenie UE od wszystkich sprzedawców, którzy nie mają siedziby w UE.