Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest
  Setup.pl Sp. z o.o
  Wrocławski Park Biznesu
  Bierutowska 57-59
  51-317 Wrocław
  Poland

  KRS: 0000793488
  NIP: PL8952207652

 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na  newsletter i osób zapisanych na webinar.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
 4. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli  zapisałeś się na newsletter,
 5. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@setup.pl
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna ecommercenews.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Dezaktywacja Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta również z usługi Google AdSense. Jest to usługa świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, służąca do integracji reklam. Google AdSense korzysta z plików cookies. Są to pliki, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają Google analizę danych związanych z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również sygnalizatory WWW, które są niewidoczną grafiką umożliwiającą Google analizę kliknięć na tej stronie, ruchu na tej stronie i podobnych informacji.

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie i sygnałów nawigacyjnych, Państwa adres IP oraz dostarczanie formatów reklamowych są przekazywane na serwer Google znajdujący się w USA i tam przechowywane. Google może udostępniać te zebrane informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli Google zleci przetwarzanie danych osobom trzecim. Google połączy jednak Państwa adres IP z innymi zapisanymi danymi.

Dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, możesz zapobiec zapisywaniu wyżej wymienionych plików cookies na Twoim komputerze. Może to jednak oznaczać, że treści zawarte na tej stronie nie mogą być już wykorzystywane w takim samym stopniu. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

DoubleClick

Od czasu do czasu integrujemy na naszej stronie internetowej komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick to marka Google, pod którą sprzedawane są głównie specjalne rozwiązania marketingowe online dla agencji reklamowych i wydawców. Operatorem DoubleClick by Google jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick by Google przekazuje dane na serwer DoubleClick przy każdej emisji, jak również przy kliknięciach lub innych działaniach. Każdy z tych transferów danych powoduje wysłanie do przeglądarki osoby, której dane dotyczą, prośby o plik cookie. Jeżeli przeglądarka akceptuje to żądanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Celem pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie służy między innymi do obsługi i wyświetlania reklam istotnych dla użytkownika oraz do tworzenia raportów dotyczących kampanii reklamowych lub ich udoskonalania. Ponadto plik cookie jest wykorzystywany do uniknięcia wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy. DoubleClick wykorzystuje identyfikator pliku cookie, który jest wymagany do przetworzenia procedury technicznej.

Identyfikator pliku cookie jest potrzebny na przykład do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również wykorzystywać identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy były już wyświetlane w danej przeglądarce, w celu uniknięcia podwójnego umieszczania reklam. Ponadto identyfikator pliku cookie umożliwia DoubleClick rejestrowanie konwersji. Konwersje są rejestrowane na przykład wtedy, gdy reklama DoubleClick została wcześniej wyświetlona użytkownikowi, a ten następnie dokonał zakupu na stronie internetowej reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki internetowej. Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie DoubleClick może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii.

Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, na której zintegrowano komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent DoubleClick, aby przekazać dane do Google w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych, które Google wykorzystuje również do generowania zestawień prowizji. Google może między innymi śledzić, że osoba, której dane dotyczą, kliknęła na określone linki na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto ustawione już przez Google pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w ramach DoubleClick by Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/.

Korzystanie z Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej używamy Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”).
Aplikacja ta służy do zarządzania znacznikami JavaScript i znacznikami HTML, które są wykorzystywane w szczególności do wdrażania narzędzi do śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy projektowaniu i optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z wymogami.
Sam Google Tag Manager nie przechowuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Umożliwia on jednak wyzwalanie innych znaczników, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć hier.