Poranny przegląd prasy: koniunktura w Niemczech, AI vs rynek pracy, Reforma systemu celnego UE

24.05.2024

W dzisiejszym przeglądzie prasy skupimy się na kilku kluczowych kwestiach dotyczących gospodarki Niemiec, które mają bezpośredni wpływ na polskich sprzedawców działających również na rynku niemieckim. Omówimy wzrost dochodów podatkowych, krytykę polityki oszczędnościowej, wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy oraz planowane zmiany w systemie celnym Unii Europejskiej.


Wzrost dochodów podatkowych w Niemczech

W kwietniu 2024 roku dochody podatkowe w Niemczech znacząco wzrosły, co może świadczyć o odbudowie gospodarki po trudnym okresie pandemii. Dochody z podatków rządu federalnego i landów wzrosły o 7,8% w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, osiągając 58,1 miliarda euro. Największy wzrost odnotowano w przypadku podatków od sprzedaży oraz podatków dochodowych, a także podatku od zysków kapitałowych, czyli podatku od zysków z inwestycji, takich jak akcje czy obligacje. W pierwszych czterech miesiącach 2024 roku łączne dochody podatkowe wyniosły 261 miliardów euro, co stanowi wzrost o prawie 3%.

Dla polskich sprzedawców prowadzących działalność w Niemczech wzrost dochodów podatkowych może mieć kilka istotnych konsekwencji:

  • Poprawa sytuacji gospodarczej: Rosnące dochody podatkowe mogą wskazywać na zwiększenie siły nabywczej niemieckich konsumentów, co może prowadzić do wzrostu sprzedaży.
  • Zwiększona kontrola podatkowa: Zwiększone wpływy podatkowe mogą wiązać się z zaostrzeniem kontroli podatkowej, co oznacza, że sprzedawcy muszą być bardziej skrupulatni w swoich rozliczeniach.
  • Potencjalne zmiany w polityce fiskalnej: Choć obecnie nie ma bezpośrednich planów podnoszenia podatków, poprawa wpływów może prowadzić do zmian w polityce fiskalnej, które mogą wpłynąć na sprzedawców.


Krytyka niemieckiej polityki oszczędnościowej

Monika Schnitzer, przewodnicząca Rady Ekspertów Gospodarczych, skrytykowała politykę oszczędnościową ministra finansów Christiana Lindnera. Rada Ekspertów Gospodarczych to doradcze gremium ekonomiczne przy rządzie Niemiec, które analizuje i ocenia politykę gospodarczą kraju. Schnitzer podkreśla, że w czasie słabej koniunktury ograniczanie wydatków państwowych nie jest dobrym pomysłem. Wskazuje ona na konieczność inwestycji w infrastrukturę, rozwój sieci energetycznych, cyfryzację oraz obronność. Krytykuje również pomysł obniżek podatków, argumentując, że obecnie priorytetem powinny być inwestycje w kluczowe sektory.


Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy

Z raportu McKinsey Global Institute wynika, że wprowadzenie sztucznej inteligencji może mieć ogromny wpływ na rynek pracy w Niemczech. Do 2030 roku około trzech milionów miejsc pracy, głównie w sektorze biurowym, może zostać wyeliminowanych. Sztuczna inteligencja, czyli technologia umożliwiająca maszynom naśladowanie ludzkiego myślenia i wykonywanie zadań wymagających inteligencji, takich jak rozpoznawanie wzorców i podejmowanie decyzji, może w znaczący sposób zredukować liczbę potrzebnych godzin pracy. Przyspieszona implementacja systemów AI w USA i Europie może do 2030 roku doprowadzić do redukcji dwóch trzecich wszystkich godzin pracy. Do 2035 roku liczba ta może wzrosnąć do 45%.

  • Zmiany w strukturze zatrudnienia: Konieczność dostosowania się do nowych realiów, w tym automatyzacji procesów.
  • Nowe możliwości inwestycyjne: Szansa na rozwój nowych usług związanych z technologiami AI, co może poprawić efektywność operacyjną i konkurencyjność.Reforma systemu celnego Unii Europejskiej

Unia Europejska, z poparciem Niemiec, planuje reformę systemu celnego, która może znacząco wpłynąć na działanie takich platform jak Temu czy Shein. Obecnie zamówienia o wartości do 150 euro z krajów trzecich są zwolnione z cła. Niemcy wyraziły poparcie dla zniesienia tej granicy, co może prowadzić do zmian w handlu międzynarodowym.

  • Zmniejszenie konkurencji: Polscy sprzedawcy mogą zyskać na zmniejszeniu napływu tanich produktów z krajów trzecich, co poprawi ich konkurencyjność na rynku europejskim.
  • Zwiększone koszty importu: Wyższe koszty związane z importem mogą wpłynąć na ceny produktów oferowanych przez polskich sprzedawców, co może wymagać dostosowania strategii cenowej.

Dla polskich sprzedawców działających na rynku niemieckim, najnowsze zmiany i prognozy dotyczące gospodarki Niemiec, innowacji oraz regulacji celnych Unii Europejskiej przynoszą zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Kluczowe będzie śledzenie tych zmian i elastyczne dostosowywanie strategii biznesowych, aby jak najlepiej wykorzystać pojawiające się szanse i uniknąć potencjalnych zagrożeń.