Porównawcza reklama: jak uniknąć upomnienia w sprzedaży online w Niemczech. Upomnienia (Abmahnung) w Niemczech.

5.04.2023

Sprzedaż online w Niemczech może być świetnym sposobem na rozwój Twojego biznesu. Niemniej jednak przedsiębiorcy muszą być świadomi zagrożeń prawnych, takich jak upomnienia (Abmahnung). W tym artykule skupiamy się na upomnieniach związanych z porównawczą reklamą i omówimy, na czym polega porównawcza reklama, jakie są jej granice i jak uniknąć nieprzyjemności związanych z upomnieniami.


Czym jest porównawcza reklama?

Porównawcza reklama to taka, która porównuje produkty lub usługi konkurencji z własnymi. Ma na celu pokazanie, że oferta firmy jest lepsza od innych dostępnych na rynku. Niemieckie prawo dopuszcza stosowanie porównawczej reklamy, jednak musi być ona zgodna z pewnymi wytycznymi.


Zasady porównawczej reklamy

 1. Pełna i rzetelna informacja: Porównanie musi być obiektywne, jasne i nie wprowadzać konsumentów w błąd. Wszystkie informacje muszą być sprawdzalne i oparte na faktach.
 2. Porównywanie produktów lub usług o tej samej funkcji: Porównanie musi dotyczyć produktów lub usług o tej samej funkcji lub przeznaczeniu.
 3. Nie wprowadzenie w błąd: Reklama nie może wprowadzać konsumentów w błąd co do tożsamości konkurencyjnych firm lub ich produktów.
 4. Szczególna ostrożność przy korzystaniu z cudzych znaków towarowych: Korzystanie z cudzych znaków towarowych w porównawczej reklamie jest dozwolone, ale tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego porównania produktów.


Unikanie upomnień związanych z porównawczą reklamą

Aby uniknąć upomnień związanych z porównawczą reklamą, należy przestrzegać następujących zaleceń:

 1. Prowadź rzetelne badania: Przed przeprowadzeniem porównania, dokładnie zbierz i sprawdź informacje dotyczące konkurencyjnych produktów lub usług.
 2. Zachowaj obiektywizm: Porównanie powinno być obiektywne i oparte na faktach. Unikaj przekształcania reklamy w atak na konkurencję.
 3. Używaj jasnego języka: Wyraźnie przedstaw informacje i unikaj wprowadzania w błąd czy złudzeń.
 4. Szanuj prawa własności intelektualnej: Bądź ostrożny przy korzystaniu z cudzych znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
 5. Skonsultuj się z prawnikiem: Jeśli masz wątpliwości co do zgodności Twojej reklamy z niemieckim prawem, zasięgnij porady prawnika specjalizującego się w prawie konkurencji i reklamy.
 6. Reaguj na skargi: Jeśli otrzymasz skargę dotyczącą porównawczej reklamy, szybko zareaguj i sprawdź, czy Twoja reklama spełnia wymogi prawa. W razie potrzeby zmodyfikuj reklamę, aby uniknąć dalszych problemów.

Porównawcza reklama może być skutecznym narzędziem marketingowym dla polskich przedsiębiorców sprzedających online w Niemczech. Aby uniknąć upomnienia i problemów prawnych, ważne jest przestrzeganie zasad porównawczej reklamy oraz regularne sprawdzanie zgodności swoich działań z obowiązującymi przepisami. Skonsultowanie się z prawnikiem może pomóc w uniknięciu nieporozumień i zagwarantować sukces Twojego biznesu na niemieckim rynku.


Najczęstsze powody upomnień

Poniżej znajduje się lista częstych przyczyn upomnień oraz informacje na temat tego, kto może wystosować takie upomnienie.

 1. Naruszenie praw autorskich: Jeśli używasz w swojej reklamie czy opisie produktu nieautoryzowanych materiałów, takich jak zdjęcia, teksty czy muzyka, możesz zostać upomniany za naruszenie praw autorskich. Upomnienie może wystosować właściciel praw autorskich lub jego przedstawiciel.
 2. Naruszenie znaków towarowych: Upomnienia związane z naruszeniem znaków towarowych mogą wystąpić, gdy sprzedawca używa nieautoryzowanej nazwy marki, logo lub innych elementów chronionych znakiem towarowym. Upomnienie może wystosować właściciel znaku towarowego lub jego przedstawiciel.
 3. Nieprawidłowe oznaczenie cen: Niemieckie prawo wymaga, aby ceny produktów były jasno i jednoznacznie przedstawione. Jeśli nie spełniasz tych wymagań, możesz otrzymać upomnienie od konkurencyjnych przedsiębiorców lub organizacji konsumenckich.
 4. Nieprawidłowe informacje o produkcie: Jeśli informacje o produkcie są nieprawdziwe, niepełne lub wprowadzające w błąd, możesz otrzymać upomnienie od konkurencji lub organizacji konsumenckich.
 5. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących praw konsumenta: Niemieckie prawo konsumenta zawiera szereg przepisów dotyczących informacji, które muszą być udzielone konsumentom, takich jak informacje o odstąpieniu od umowy, gwarancjach czy ochronie danych. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do upomnień ze strony konkurencji lub organizacji konsumenckich.
 6. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych: Jeśli nie przestrzegasz niemieckich przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), możesz zostać upomniany przez organy ochrony danych lub osoby, których prawa zostały naruszone.


Kto może wystosować upomnienie?

W Niemczech upomnienia mogą wystosować różne podmioty, w tym:

 • Właściciele praw autorskich i znaków towarowych lub ich przedstawiciele
 • Konkurencyjni przedsiębiorcy
 • Organizacje konsumenckie
 • Organizacje zajmujące się ochroną danych
 • Osoby prywatne, których prawa zostały naruszone


Jak uniknąć upomnień?

Aby uniknąć upomnień podczas prowadzenia sprzedaży online w Niemczech, polscy przedsiębiorcy powinni przestrzegać poniższych wskazówek:

 1. Znajomość przepisów: Zapoznaj się z niemieckim prawem dotyczącym sprzedaży online, praw autorskich, znaków towarowych, ochrony danych oraz praw konsumentów.
 2. Sprawdź swoje materiały: Przed opublikowaniem materiałów reklamowych czy opisów produktów, upewnij się, że nie naruszają one żadnych praw autorskich, znaków towarowych czy innych przepisów prawnych.
 3. Jasne i rzetelne informacje: Zapewnij, aby wszystkie informacje dotyczące produktów, cen i praw konsumentów były jasne, jednoznaczne i prawdziwe.
 4. Ochrona danych osobowych: Zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym z RODO. Jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić, zasięgnij porady specjalistów ds. ochrony danych.
 5. Konsultacje z prawnikiem: W przypadku wątpliwości co do zgodności Twojego działania z niemieckim prawem, zasięgnij porady prawnika specjalizującego się w prawie handlu elektronicznego i ochronie danych.
 6. Reaguj na skargi: Jeśli otrzymasz skargę dotyczącą swojej działalności, szybko zareaguj i sprawdź, czy Twoje działania spełniają wymogi prawa. W razie potrzeby wprowadź zmiany, aby uniknąć dalszych problemów.

Koniecznie zapoznaj się z naszymi artykułami o obowiązkach prawnych w Niemczech