piątek, 19 lipca, 2024

Zmiany w podatkach i prawie w 2019 roku

1.01.2019

Rok 2019 wydaje się być nieco spokojniejszym w porównaniu z burzliwym rozpoczęciem obowiązywania Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO/GDPR) w 2018 roku. Niemniej należy zwrócić uwagę na nowe ustawy na rynku niemieckim jak Ustawa o Opakowaniach (VerpackungsG) czy też obowiązki związane z podatkami dla sprzedawców Amazon.

1.01.2019 weszła w życie ustawa o opakowaniach

Od początku roku każdy, kto jako pierwszy wprowadza dane opakowania w obieg niemiecki, jest zobowiązany do rejestracji swojej działalności w do tego przeznaczonym centralnym rejestrze. Dotyczy to zarówno opakowań transportowych, jak i opakowań sprzedażowych, które są przeznaczone na rynek konsumencki. Dotyczy to również produktów, które trafiają do restauracji lub hoteli, zawsze wtedy, gdy produkt i jego opakowanie trafią z dużym prawdopodobieństwem w ręce konsumenta. Dodatkowo należy obowiązkowo wykupić licencjonowanie u jednego z wyznaczonych do tego usługodawców recyklingu i odbioru opakowań. Przeczytaj nasz FAQ i skontaktuj się z nami w celu rejestracji opakowań!

Koniec wewnątrzwspólnotowych faktur VAT O% nabiera kształtu

Planowana nowelizacja zasad rozliczania VATu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych nabiera kształtów. Najpóźniej w roku 2022 jest planowana zmiana, która polega na tym, że w transakcjach wewnątrzwspólnotowych obowiązuje stawka VAT kraju odbiorcy. Jeżeli np. polski przedsiębiorca sprzedał towar niemieckiemu przedsiębiorcy, to będzie musiał naliczyć niemiecki VAT – 19%. Pozostały jeszcze maksymalnie 3 lata do wejścia w życie nowych przepisów, ale warto już teraz zaczynać pracę nad optymalizacją swoich struktur i w porę przygotować się na pogorszenie warunków zakupów wewnątrzwspólnotowych. Może się wtedy bardziej opłacać posiadać działalność w Niemczech, gdzie podatek VAT jest niższy niż w Polsce.

Marketplace poniesie odpowiedzialność za niepłacenie VATu przez sprzedawców

Najważniejszym punktem nowej ustawy jest odpowiedzialność za wszelkie straty, jakie są ponoszone ze względu na niepłacenie przez sprzedawców podatku VAT. Pełną odpowiedzialność od 01.03.2019 będzie ponosiła platforma, czyli np. Amazon lub eBay. Ustawa zobowiązuje marketplace’y do zbierania informacji o tych sprzedawcach, u których wysyłka produktów rozpoczyna się lub kończy na terytorium Niemiec. Jeżeli sprzedawca korzysta z usługi fulfillment w Niemczech (np. FBA) lub sam wysyła towar do klienta w Niemczech (np. FBM z Polski), to marketplace będzie musiał ewidencjonować, takie informacje jak:

  • imię i nazwisko oraz pełny adres przedsiębiorcy dostarczającego,
  • krajowy numer podatkowy (Steuernummer) lub NIP (UStID),
  • miejsce rozpoczęcia przewozu towaru lub wysyłki, a także miejsce docelowe dostarczenia produktów,
  • datę zakupów oraz wielkość obrotów,
  • (…).

Od kiedy? Odpowiedzialność marketplace’ów zacznie obowiązywać wobec zaległości sprzedawców spoza UE od 01.03.2019, a wszystkich pozostałych od 1.10.2019.Co zmieni się dla sprzedawców? Z dużym prawdopodobieństwem Amazon, eBay i reszta marketplace’ów przed upływem marcowego terminu „pozbędzie” się wszystkich sprzedawców, którzy nie mają niemieckiego numeru NIP, nie są zarejestrowani i nie odprowadzają VATu. Dla uczciwych sprzedawców pojawiła się szansa na to, że ograniczona zostanie liczba dalekowschodniej konkurencji, która do tej pory korzystała z niemieckiego FBA, a nie płaciła tam VATu. Podobnie, jak już od dłuższego czasu na Amazon.co.uk, również i w Niemczech na początku 2019 roku sprzedawcy z Chin, Szwajcarii czy USA posiadający w niemieckich magazynach FBA produkty, dostaną zapewne 60-dniowy termin na uzyskanie niemieckiego NIPu oraz przedłożenie wyciągu rejestru podatkowego. Sprawdzeniem poprawności NIPu/USt-ID zajmą się prawdopodobnie algorytmy, które sprawdzą dane sprzedawców z bazą danych VIES. W przypadku niezgodności sprzedawcy uzyskają ostrzeżenie, lub ich konta zostaną zablokowane. Z pewnością bardzo ciekawe będzie to w przypadku transkrypcji chińskich imion i nazwisk przy sprawdzeniu sprzedawcy z bazą VIES, ponieważ różnica w jednej literze może zakończyć się odrzuceniem.Zadbaj o NIP/USt-ID już teraz! Niepewne wciąż jest, czy urzędy skarbowe będą miały zasoby, aby wystawiać zaświadczenia. Wiadomo jednak, że uzyskanie NIPu w Niemczech znacznie się wydłuży.Jeżeli jeszcze nie masz niemieckiego VATu, to zgłoś się do nas teraz! Zarejestrujemy Cię w Niemczech oraz w każdym innym kraju Amazona. Przeczytaj tutaj kiedy jesteś zobowiązany do płacenia VATu w Niemczech!

Polskie pułapki podatkowe dla sprzedawców Amazon FBA oraz Pan-EU-FBA

Sieć magazynów FBA oraz Pan-EU-FBA składa się z magazynów w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Dzięki magazynowaniu w tym kraju, Amazon jest w stanie oferować sprzedawcom na Amazon.de o 0,50€ niższe stawki za wysyłkę towaru w porównaniu do przechowywania przedmiotów tylko w Niemczech. Polskie organy podatkowe zaczynają teraz nakładać drakońskie czterocyfrowe grzywny na sprzedawców Amazona, którzy nie złożyli Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotyczy to zarówno sprzedawców FBA korzystających wyłącznie z Programm Mitteleuropa (Niemcy, Polska, Czechy), jak i sprzedawców Pan-EU-FBA (Polska, Czechy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Francja). W obu przypadkach bowiem produkty magazynowane są w FC leżących w Polsce. Przechowując i tym bardziej wysyłając produkty z Polski rodzi się obowiązek uzyskania polskiego NIPu i płacenia VATu w tym właśnie kraju. Nowością jest to, że oprócz posiadania polskiego NIPu oraz odprowadzania VATu w Polsce, sprzedawców dotyczy również obowiązek comiesięcznego składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (od 1.07.2018 obowiązek ten dotyczy wszystkich sprzedawców). Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli JPK_VAT jest przesyłany fiskusowi wyłącznie w postaci elektronicznej i zawiera zestaw informacji o sprzedaży i zakupach za określony okres. Pozyskiwane w ten sposób dane mają służyć kontrolom podatkowym i są zazwyczaj generowane przez różnego rodzaju oprogramowania księgowe oraz usługodawców. Sprzedawcy, którzy nie dostarczyli jeszcze JPK_VAT do polskiego urzędu skarbowego za miniony rok, powinni to zrobić w trybie pilnym. Polskie organy podatkowe rozpoczynają w tej chwili postępowania karno-skarbowe.