Program „Account Health Assurance” – Nowe Wsparcie dla Sprzedawców na Platformie Amazon

24.04.2024

Program „Account Health Assurance” (AHA), wprowadzony przez Amazon, to innowacyjne rozwiązanie mające na celu wsparcie sprzedawców w utrzymaniu zdrowia ich kont. Obejmuje ono szereg mechanizmów, które mają zapobiegać dezaktywacji konta sprzedawcy, pod warunkiem współpracy z zespołem Amazon w celu rozwiązywania ewentualnych problemów. Poniżej przedstawiam szczegółową analizę tego programu, opierając się na oficjalnym FAQ, aby dostarczyć kompleksowych informacji o jego funkcjonowaniu i wymogach.


Co to jest „Account Health Assurance”?

„Account Health Assurance” to program skierowany do sprzedawców posiadających plan sprzedaży Professional, którzy regularnie osiągają wysoki wynik w ramach wskaźnika zdrowia konta (Account Health Rating, AHR). Program zapewnia, że konta sprzedawców nie zostaną dezaktywowane, pod warunkiem, że będą oni współpracować z zespołem Amazon w ciągu 72 godzin od zgłoszenia problemu. Jest to forma zapewnienia większego spokoju umysłu dla sprzedawców, którzy konsekwentnie spełniają określone kryteria.

Program „Account Health Assurance” (AHA) to nowy program dostępny dla sprzedawców posiadających profesjonalny plan sprzedaży, którzy systematycznie osiągają wysoki wskaźnik zdrowia konta (Account Health Rating, AHR). Wg Amazon „Dzięki „Account Health Assurance” nie dezaktywujemy już Twojego konta sprzedażowego, pod warunkiem że współpracujesz z nami w ciągu 72 godzin od kontaktu w celu rozwiązania wszelkich problemów. Dla sprzedawców, którzy konsekwentnie osiągają wysoki AHR, oznacza to teraz większy spokój ducha.”


Jak działa „Account Health Assurance”?

Gdy sprzedawca stanie przed problemem, który może prowadzić do dezaktywacji konta, program AHA umożliwia kontynuację sprzedaży podczas współpracy z Amazon w celu szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu. Dzięki temu sprzedawcy mogą uniknąć nagłego przestoju w działalności.


Gdzie jest dostępny „Account Health Assurance”?

Program jest dostępny na wszystkich globalnych platformach Amazon, co oznacza, że sprzedawcy z różnych części świata mogą z niego skorzystać.


Wymogi

Aby zakwalifikować się do programu AHA, sprzedawca musi:

  • Posiadać plan sprzedaży Professional.
  • Utrzymywać wynik AHR na poziomie 250 lub wyższym przez co najmniej sześć miesięcy, z nie więcej niż 10 dniami poniżej tego progu.
  • Posiadać zarejestrowany numer kontaktowy awaryjny w Seller Central.

Sprzedawcy spełniający te warunki otrzymają e-mail potwierdzający ich zapis do programu i będą mogli monitorować status swojego zgłoszenia na panelu zdrowia konta (Account Health dashboard).


Co w przypadku sprzedaży w wielu krajach?

Dostęp do „Account Health Assurance” jest ustalany dla każdego kraju osobno. Jednak czasami może wystąpić problem, który może prowadzić do dezaktywacji konta w sklepach działających w różnych krajach. Jeśli problem wpłynie na Twoją zdolność sprzedaży w sklepie, w którym jesteś zarejestrowany w programie „Account Health Assurance”, nawet jeśli problem pojawił się w innym sklepie, Amazon ma zamiar dać Ci możliwość jego rozwiązania przed dezaktywacją konta.


Wymagana liczba zamówień

Aby osiągnąć lub utrzymać AHR na poziomie 250, sprzedawca musi zrealizować minimum 2600 zamówień w ciągu ostatnich 180 dni, bez naruszeń wpływających na wynik. Szczegółowe informacje na temat AHR można znaleźć w polityce programu „Account Health Rating„.

Podsumowując, „Account Health Assurance” stanowi istotne narzędzie dla sprzedawców Amazon, umożliwiające im większą stabilność i bezpieczeństwo operacyjne. Program ten wyróżnia się przemyślaną strukturą kwalifikacji oraz wsparciem w zarządzaniu problemami, co sprawia, że jest atrakcyjny dla sprzedawców spełniających jego wymagania. Sprzedawcy powinni regularnie monitorować swoje wyniki AHR oraz utrzymywać kontakt z zespołem wsparcia Amazon, aby maksymalnie wykorzystać korzyści płynące z uczestnictwa w tym programie.


Utrata dostępu do AHA

Dostęp do AHA może być utracony, jeśli sprzedawca:

  • Nie zaangażuje się w rozwiązanie problemu w ciągu 72 godzin od zgłoszenia przez Amazon.
  • Nie rozwiąże w pełni problemów w współpracy z zespołem wsparcia zdrowia konta.
  • Dopuści do spadku AHR poniżej 250 przez więcej niż 10 kolejnych dni.
  • Nie będzie spełniał lokalnych i krajowych przepisów regulacyjnych.


Opcje wsparcia w przypadku pilnych problemów

W przypadku pilnego problemu sprzedawcy otrzymają telefon oraz e-mail z instrukcjami dotyczącymi kontaktu z zespołem zdrowia konta. Istnieje także opcja „Call me now” na panelu zdrowia konta, umożliwiająca natychmiastowy kontakt.

Sprzedawcy z planem Professional mogą skorzystać z opcji „Call me now” w swoim panelu zdrowia konta, aby skontaktować się ze specjalistą ds. zdrowia konta.

Ważne: Niezależnie od tego, czy jesteś zapisany/a do programu „Account Health Assurance”, czy jaki jest Twój wskaźnik zdrowia konta, Amazon może natychmiast usunąć Cię z programu AHA i dezaktywować Twoje konto sprzedawcy zgodnie z Umową o Rozwiązaniach Biznesowych Amazon Services Europe lub gdy wymaga tego prawo. „Takie działanie może zostać podjęte, jeśli istnieją podejrzenia Twojego udziału w działaniach oszukańczych, zwodniczych, nielegalnych lub szkodliwych, lub jeśli nie przestrzegasz odpowiednich przepisów.”


Naszym zdaniem

Wprowadzenie programu „Account Health Assurance” (AHA) oceniamy jako pozytywny rozwój, głównie z powodu jego potencjalnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo działalności sprzedawców na platformie Amazon. Program ten zdaje się być obiecującą inicjatywą, która potencjalnie może znacząco zmniejszyć liczbę przypadków nieuzasadnionych dezaktywacji kont, z czego znany jest Amazon i co było częstym źródłem frustracji wśród sprzedawców, a nawet upadków wielkich firm. Dzięki zobowiązaniu do utrzymywania otwartej linii komunikacji i współpracy w rozwiązywaniu problemów, sprzedawcy mogą teraz czuć większą kontrolę nad swoim biznesem.

Warto jednak podkreślić, że program nie zwalnia sprzedawców z odpowiedzialności za przestrzeganie zasad i regulacji platformy. Wymóg utrzymania wysokiego wskaźnika zdrowia konta (AHR) i współpraca z zespołem Amazon w przypadku wystąpienia problemów są nadal obowiązkowe. To zdyscyplinuje sprzedawców do utrzymywania wysokiej jakości obsługi klienta i może przyczynić się do podniesienia ogólnego standardu sprzedaży na platformie.

Ponadto, możliwość wprowadzenia takiego wsparcia może również poprawić wizerunek Amazon jako platformy przyjaznej dla sprzedawców, co z kolei może przyciągnąć nowych przedsiębiorców rozważających sprzedaż swoich produktów w sieci. Obserwując wprowadzenie „Account Health Assurance”, ważne będzie śledzenie, jak program wpłynie na operacje długoterminowe i jakie konkretnie korzyści przyniesie uczestniczącym sprzedawcom.

Podsumowując, program „Account Health Assurance” wydaje się być krokiem naprzód w kierunku zwiększenia zaufania i bezpieczeństwa sprzedawców na Amazon. Jest to szczególnie ważne w obliczu rosnącej konkurencji i ciągle zmieniających się regulacji rynkowych. Jak się sprawdzi w praktyce, okaże się w najbliższej przyszłości, ale perspektywy są obiecujące.