Raport „B2B e-commerce NOW” już dostępny. Poznaj aktualną sytuację i trendy w e-handlu B2B.

2.05.2022

Wyniki najnowszego raportu „B2B e-commerce NOW”, zrealizowanego na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej, potwierdzają, że ponad 90 % przedsiębiorstw oferujących produkty, usługi i rozwiązania dla biznesu planuje rozwijać e-handel. 

Globalnie sprzedaż B2B online wyniosła 7,72 tryliona USD. Po raz pierwszy pod koniec 2021 roku sprzedawcy B2B w USA preferowali sprzedaż online, a nie tradycyjną. Z drugiej strony aż 52% kupujących B2B jest sfrustrowanych procesem zakupu online od swoich kontrahentów, 90% z nich zmieni dostawcę na konkurenta właśnie z powodu złych doświadczeń z kanałem e-commerce. W warunkach globalnej konkurencji zatem nadanie wysokie priorytetu dla transformacji cyfrowej i wdrażanie B2B e-commerce w lokalnych firmach jest wręcz oczywiste.

Tytuł tego raportu, czyli „B2B e-commerce NOW” mówi wszystko o kondycji polskiej branży e-handlu adresowanej dla klienta instytucjonalnego. Jego wyniki potwierdzają, że ponad 90 % przedsiębiorstw oferujących produkty, usługi i rozwiązania dla biznesu planuje rozwijać e-handel. Już 41% firm działa na tym rynku i oceniło wejście w ten obszar jako sukces, a co czwarta firma ponad 80% przychodów czerpie właśnie z e-commerce.

Wynik tego raportu pokazują najczęściej wymieniane korzyści z wdrożenia B2B e-commerce takie jak wzrost skali działania i obrotów, wyższą efektywność i rentowność oraz sprawniejszą realizację zamówień. Aż 84% firm, uważa, że e-commerce jest szansą na rozwój polskiego eksportu online, a już co czwarta korzysta z tej możliwości. Kolejne 5% rozważa wyjście z e-handlem na rynki zagraniczne już w 2022 roku. E-eksport jest szansą dla rodzimych firm na poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Aż 95% firm widzi pozytywne efekty uruchomienia sprzedaży w Internecie, a większość firm -średnio 3.86 (w skali 1-5) uznaje je za sukces. Wśród najczęściej wymienianych korzyści firmy wskazują wzrost skali działania i obrotów, wyższą efektywność i rentowność oraz sprawniejszą realizację zamówień. Aż 84% firm, uważa, że e-commerce jest szansą na rozwój polskiego eksportu online, a już co czwarta korzysta z tej możliwości. Kolejne 5% rozważa wyjście z e-handlem na rynki zagraniczne jeszcze w tym roku. 

Równie wiele firm decyduje się także na zakupy w Internecie. Potwierdzeniem są wyniki Allegro Biznes, platformy wspierającej handel pomiędzy przedsiębiorstwami. W pierwszym roku jej działania odnotowaliśmy 36-procentowy wzrost kupujących z kontem firmowym. Zachowania klientów B2B upodabniają się więc do zachowań B2C. Stanowiska decyzyjne w firmach obejmuje bowiem coraz więcej tzw. millennialsów – osób przyzwyczajonych do cyfrowego kupowania i jednocześnie świadomych korzyści płynących z e-commerce.

Cały raport można pobrać tutaj.