Rejestracja opakowań w Niemczech: obowiązki związane z końcem roku 2021 oraz początkiem 2022. Poradnik z przykładami.

14.12.2021

Ustawa o opakowaniach obowiązuje w Niemczech od początku 2019 roku. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za produkt, zobowiązała ona prawie wszystkich sprzedawców internetowych do podjęcia działań w zakresie stosowanych opakowań – w szczególności istotną rolę odgrywają tu obowiązki uczestnictwa w systemie odzysku i rejestracji. W nadchodzącym roku 2022 również nastąpią pewne zmiany. Na przykład obowiązek rejestracji zostanie znacznie rozszerzony, a przedsiębiorcy internetowi powinni również odpowiednio wcześnie podjąć niezbędne środki ostrożności w odniesieniu do handlu na marketplace’ach lub poprzez sklepy internetowe działające na rynku niemieckim.Nie należy jednak zapominać o jednym ważnym zadaniu, które dla wielu zainteresowanych ma miejsce na przełomie roku – o rocznym sprawozdaniu ilościowym

Obowiązek przekazywania danych wynika z obowiązku uczestnictwa w systemie: każdy, kto komercyjnie wprowadza na rynek opakowania handlowe lub opakowania wtórne wypełnione towarami, które zazwyczaj gromadzą się, jako odpady u prywatnych konsumentów końcowych w Niemczech musi zarejestrować liczbę opakowań i opłacić licencję u wybranego dopuszczonego do licencjonowania usługodawcy (przykład). Obowiązek ten dotyczy w dużej mierze sprzedawców internetowych, przede wszystkim dlatego, że kategoria opakowań handlowych obejmuje również opakowania wysyłkowe.


Zgłaszanie danych zgodnie z ustawą o opakowaniach. Co należy zrobić?

Wyjaśniamy na przykładzie:

Marta jest sprzedawcą internetowym. W styczniu 2021 r. zarejestrowała się w systemie LUCID i wykupiła licencję na określoną liczbę opakowań, które ma zamiar wprowadzić w 2021 roku w obieg. Musiała oszacować liczbę opakowań – nie mogła przecież jeszcze wiedzieć, jak faktycznie będzie wyglądał biznes. W związku z tym podała planowaną ilość. W ciągu roku regularnie sprawdzała, ile opakowań w rzeczywistości zużyła.

W grudniu 2021 roku Marta przygotowuje się do nadchodzącego roku, w styczniu 2022 r. ma przekazać następujące dane:

Po pierwsze, ile opakowań zostało faktycznie wprowadzonych w obieg w 2021 roku, czyli ma dokonać potwierdzenia lub korekty szacunków sprzed roku. Podaje przy okazji również, ile opakowań spodziewa się zużyć w następnym okresie obliczeniowym, tj. w 2022 roku.


Podsumowując, na początku 2022 roku Marta wykona dwa zgłoszenia:

Raport za rok 2021: Tutaj Marta podaje liczbę opakowań podlegających uczestnictwu w systemie, które wprowadziła na rynek, jako producent w poprzednim okresie obliczeniowym (liczba rzeczywista).


Raport o planowanej ilości 2022: Marta poda oszacowane liczby opakowań, które zamierza wprowadzić na rynek w nadchodzącym okresie obliczeniowym.


Okresem obliczeniowym dla Marty jest zawsze rok kalendarzowy. Może ona złożyć deklarację od 1 stycznia następnego roku. Nie ma ogólnego, ustawowego terminu na dokonanie tej czynności, lecz należy ją wykonać jak najszybciej, aby ograniczyć ryzyko konsekwencji.


Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Opakowań LUCID

Jak wspomniano na początku, nie można zapomnieć o jednym ważnym kroku – zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Opakowań LUCID. Zgłoszenie powinno być dokonane natychmiast, tj. bez zbędnej zwłoki, gdy odpowiednie dane są zgłaszane do operatora licencji (przykład).

Jeżeli przedsiębiorca internetowy nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania danych, nie robi tego prawidłowo, nie robi tego na czas lub nie robi tego w całości, może to prowadzić do poważnych konsekwencji: Może zostać nałożona grzywna w wysokości do 10 tys. euro.